Wie nog wil reizen…

… zal zich moeten laten inenten

Big Brother is watching you | Funny signs, Humor, Funny pictures

De wereld zal verdeeld worden in eerste- en tweederangsburgers, in gewillige schapen en rebelse moedwilligaards: de braven worden beloond, de stuiterikken krijgen de roe, de braven mogen buiten spelen, de stouterikken krijgen huisarrest. Hoe ver zijn we nog van communistisch China dat met een puntensysteem bewoners door de hoepels laat springen?

IATA, de internationale luchtvaartorganisatie wil een digitale corona-inentingspas invoeren. Dan zou degene die bereid is zich te laten inenten nog mogen vliegen. De gegevens worden bereidwillige inentingskandidaten worden vervolgens opgeslagen in een centraal systeem, verbonden aan een overheid die reispassen uitreikt.

” De test- en inentingsinformatie van een passagier zou in een digitale gezondheidspas opgenomen worden en informatie beheersen en toegankelijk maken aan regeringen, luchtvaartmaatschappijen, laboratoria…”

IATA hoopt hiermee de angst der potentiële passagiers te kunnen wegnemen en het zieltogende massatoerisme snel weer te kunnen activeren. Weliswaar heeft nog geen enkel land de inenting tegen het coronavirus als toelatingsvoorwaarde voor het betreden van het grondgebied gesteld. Echter, landen zoals Australië en Nieuw-Zeeland e.a., die het virus goed onder controle gehouden hebben, zijn daarin vragende partij. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft duidelijk gemaakt dat zodra een inenting mogelijk is er geen passagiers zonder bewijs van inenting nog aan boord zullen mogen komen. In een eerste stadium bij vluchten van en naar het buitenland. In een later stadium wellicht voor alle vluchten.

Kijk even mee naar onderstaand filmpje met de duivelse plannen die gesmeed worden “voor ons eigen goed”, zoals dat heet. Mogen we nog een privé leven hebben? Moeten wij zomaar ermee instemmen dat onze medische gegevens door heel de wereld kunnen bekeken worden? Wat volgt? Belastingaftrek voor gevaccineerden omdat zij zgz. een kleiner medisch risico vormen?

Keine Reisefreiheit für Impfgegner

In de EU is het geen taboe meer. Mensen die zich laten inenten krijgen meer rechten.

Hoe ver zijn wij nog verwijderd van het Chinese bewakingssysteem?

Big Brother 2.0: in China bepaalt je ‘sociale score’ je leven