Coronamaatregelen voor dommeriken

PowerPoint-presentatie over corona voor op school

Tekst Meester Michael Verstraeten, als reactie op Vandenbroucke legt uit wat hij dan wél bedoelde met ‘schokeffect’, sp.a-voorzitter Rousseau behoudt vertrouwen in zijn kopman | Coronavirus verspreidt zich | hln.be

“U begrijpt het niet? Ik zal het u uitleggen. De winkels moeten dicht omdat er in de winkels geen gevaar is. Dat komt omdat de winkels binnen zijn. En de straat is buiten. Want daar is het gevaarlijk. En dus moeten we binnen verluchten. Zodat het minder gevaarlijk wordt.

“Den blok erop” heeft geen betrekking op de winkels. Dat heeft betrekking op de verplaatsing naar de winkels. De verplaatsingen moeten naar beneden want die zijn gevaarlijk. Toch te voet op straat.

Want in het openbaar vervoer niet. Daar zijn de verplaatsingen veilig.

En in het vliegtuig ook. Daar wordt zowat niemand ziek. Dat komt omdat ze daar een mondmasker dragen zoals in de winkelstraten.

Vandaar dat het in de winkelstraten gevaarlijk is. Daar staan we minder opeen als in het vliegtuig, en dat is zorgwekkend. In het openbaar vervoer kan er ook worden verlucht. Maar niet als het te koud is.

De straat van de winkels kan niet worden verlucht. Ziet u. Er is zelfs meer! De winkels moesten dicht omdat de horeca dicht niet werkte. Maar dat werkte wel. Alleen samen met de winkels dicht en de contactberoepen ook dicht.

Dan werkte de horeca dicht wel. Dat ziet men aan de cijfers die voordat de winkels dichtgingen naar beneden gingen. Dat bewijst dat de horeca alleen niet genoeg was . Eigenlijk gingen ze naar boven tot de dag van de lockdown. En dan zijn ze met terugwerkende kracht naar beneden gegaan. Het schoonste bewijs is dat de hospitalisaties dalen.

Zonder de sluiting van de winkels zaten we nu aan 500 doden per dag en binnenkort aan 120.000 doden of zelfs aan 250.000. Er zij nu 5000 doden in de tweede golf op 500.000 besmettingen, en samen met de eerste golf zouden we dan nu ongeveer 13 miljoen besmette Belgen hebben. 13 miljoen van de 11,4 miljoen.

Dat is behoorlijk veel. Zowat 115 %. Gelukkig ligt de groepsimmunteit op ongeveer 60 %. Maar dus de hospitalisaties dalen. Het reproductiegetal van die hospitalisaties plafonneert al sedert 10 oktober. De sluiting van de horeca op 19 oktober en die van de winkels op 1 november heeft dus samen perfect gewerkt!

En nu gaan de winkels terug open want dat is gevaarlijk op straat. De horeca die gaat niet open. Natuurlijk niet want de winkels moesten dicht omdat de horeca dicht niet werkte. De contactberoepen moesten ook dicht omdat de horeca dicht niet werkte. Maar die moeten dicht blijven. Want die zijn zeer gevaarlijk. We hebben immers gezien in de eerste golf dat de heropening van de contactberoepen de besmettingen niet deed stijgen.

Hetzelfde geldt voor de horeca. Na 8 juni waren de cafés open maar de curves daalden. Daarom moet de horeca dus dicht blijven. De conclusie is duidelijk: alles wat gezegd werd is de waarheid.”

Japans restaurantuitbater heeft de oplossing opdat de restaurants terug open kunnen gaan: