WHO wil alleen heersen

Advocaat Philipp Kruse legt uit wat de WHO (World Health Organisation) van plan is onder de naam van “New Pandemic Treaty and Amendments to the international health regulations” (Nieuw Pandemieverdrag en wijzigingen aan de internationale gezondheidsregels).

“We zijn hier vandaag samen omdat we allemaal bezorgd zijn over de sterke druk die de WHO uitoefent om zijn bevoegdheden, zijn macht, zijn structurele en financiële mogelijkheden met een blijvend karakter op de soevereiniteit van de landen en de zelfbeschikking van het volk uit te breiden.”

“De macht om op elk moment onze grondwetten op te schorten, onze mensenrechten en internationale wetgeving te omzeilen.”

Philipp Kruse legt bij het Europees Parlement op 4 juli jl. treffend uit waarom WHO, Gavi en Europese Cie een totalitaire permanente machtsstructuur vormen:
 
1. De General Director kan met een druk op de knop een gezondheidscrisis uitroepen.
 
2. Alles wat de WHO aanbeveelt zal uiteindelijk verplicht worden.
 
3. Er is geen effectieve bescherming van grondrechten op landsniveau.
 
4. De WHO zal de enige zijn die beslist wat ‘waarheid’ is t.a.v. gezondheid, incl. de welbekende censuur van onwelgevalligheid.
 
5. Er is geen mechanisme van correctie of controle meer. Ze kunnen gewoon door blijven gaan met bs zonder evaluatie.
 
Dit zal leiden tot:
 
* schending van mensenrechten
* geen evaluaties of correcties
* geen scheiding meer van machten

Meer info bij: https://stichtingvaccinvrij.nl/toespraak-advocaat-philipp-kruse-in-europese-parlement-over-de-machtsgreep-van-de-who-gaat-viraal/

En in dit verband:

South Africa leads the way in Africa withdrawing from the controversial and unelected W.H.O