Weet iemand meer?

Afbeeldingsresultaat voor geoengineeringWie heeft wat getekend?  Welke landen?  Hoever is de reikwijdte, welke zijn de verplichtingen?  Wat is de inhoud en welke zijn de gevolgen van het genoemd internationaal akkoord? 

Chemtrails worden overal in de wereld waar- genomen. Het zijn de witte vliegtuig-sporen die in de lucht blijven hangen en waarvan men denkt dat het verbrandings-dampen en gewone vliegtuig-sporen zijn (contrails). Er zijn steeds meer geluiden te horen dat dit niet on- schuldige sporen zijn, maar chemtrails: chemisch sproeien door over- heden en semi-overheden. Dit giftige sproeien zou verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect, maar ook voor een toename van gezondheids-problemen…
…Als chemtrails niet ontkend worden, wordt er beweerd dat ze het broeikaseffect zouden moeten verminderen. Geheimzinnigheid, censuur, schor- sing van personeel in luchtvaart die chemtrails aan de kaak stellen, ontkenningen van chemtrails wijzen erop dat chemtrails andere doelen nastreven dan het onschuldig verminderen van broeikaseffect. Ook de grote toename van gezond-heidsproblemen waaronder Alzheimer laat zien dat chemtrails niet zo onschuldig zijn…

…Omdat het hoe en waarom van chemtrails ver- zwegen moet worden is het exacte doel van chemtrails nog niet helemaal duidelijk. Er wordt geschreven over de doelen bevolkings-vermindering, onvruchtbaar maken van mensheid, verspreiden van virussen zodat men massaal in- geënt moet worden, klimaatverandering (opwekken aardbevingen en dergelijke)..

(Meer bij Wat zijn chemtrails?)

Chemtrails: een geo-engineering catastrofe

Geo-Engineering Watch

Waar vinden we de antwoorden?  Bij “fake news”?  De belgische regering ontkent wegens gebrek aan bewijs.  (Vraag Jean-Marc Nollet, Ecolo, in de Kamer)

Volg The International Chemtrail Organisation op facebook.

Een Italiaans gemeenteraadslid is ongerust:

Chemtrails: een piloot aan het woord

Meer video’s over dit thema bij YT.

 

2 gedachten over “Weet iemand meer?

  1. In onze contreien is er een specialist inzake chemtrails: Peter Vereecke, voormalig CVP burgemeester van Evergem en afkomstig van Sleidinge. Sleidinge ook nog bekend als geboorteplaats van Wilfried, het viriele lid van het duo Miet & Friet. Peter Vereecke, Wilfried en Sleidinge het is een chemtrail van fake news op zichzelf.
    Wetenschappelijk is het duidelijk dat de witte strepen achter een jetvliegtuig grotendeels uit ijskristallen bestaan. Het is altijd mogelijk enige rotzooi bij te mengen: uitwerpselen, viagra, maagzuur, as van Fidel of van Degrelle, …..
    Zo is het geweten dat na Zwarte Zondag de rode en groene ecologisten en milieuspecialisten Agusta helicopters (van Navobaas Claes) boven Antwerpen lieten rondvliegen. Het was de bedoeling dat de chemtrails de vermaledijde kiezers op andere gedachten (of naar een andere wereld) zouden brengen. Dat is effectief gebeurd en nadien werd hun aantal gehalveerd. Dit gebeurde echter ook met de rode en groene en gele kiezers. Met deze noodlottige bijwerking had men dus geen rekening gehouden. Chemtrails kiezen hun slachtoffers niet uit: iedereen krijgt ervan.
    Onlangs nog heeft Hilary nog geprobeerd chemtrails in haar voordeel aan te wenden. Met chemtrails,die sigarenrook van Bill bevatten, werden ingezet om vrouwelijke Trumpkiezers voor haar te winnen. Het heeft echter niet gepakt. En geen enkele van de Amerikakenners heeft deze chemtrails opgemerkt!

Reacties zijn gesloten.