Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De bevrijding van Aleppo gaat  met te veel lijden gepaard. Bovendien heeft IS, geholpen door de internationale coalitie onder leiding van de VS, eens te meer van de “humanitaire pauze” misbruik gemaakt om een verrassingsaanval uit te voeren en opnieuw Palmyra in te nemen. In de nabije toekomst  zal Palmyra zeker weer heroverd worden door het Syrische leger. Helaas, het westen zal tot het laatste ogenblik blijven trachten dit land te onderwerpen, wat niet zal lukken. Toch is en blijft de  bevrijding van Aleppo een keerpunt in de bevrijding van Syrië. Over hetgeen er allemaal gebeurd is zullen we wellicht later een nauwkeuriger beeld krijgen. Er schijnen ook officieren van de NAVO in bunkers opgepakt te zijn. Wat komen die in Aleppo doen?

Van harte

Daniel

Vrijdag 16 december 2016

Uit het leven van de gemeenschap

Sneeuwpret

Als de temperatuur onder de tien graden is, vinden onze drie Nigerianen het al koud. Nu vriest het, mogelijk min tien. Woensdag dwarrelde een dikke sneeuwlaag naar beneden en  bedekte heel het terrein met een wit tapijt. Dat hadden ze nog nooit gezien. Ze stormden naar buiten en begonnen in de sneeuw te springen en te dansen. Hun pret  kon niet op.  Helemaal bedekt door sneeuw en met een brede glimlach kwamen ze terug binnen. Niemand kloeg over de vrieskou.

Iedere week hebben de fraters de taak om een namiddag gedurende enkele uren met de  5 of 7 kinderen te spelen. Daar zijn ze meestal erg creatief in. Deze week was het echter niets anders dan sneeuwballen-oorlog. Ondertussen zorgden twee fraters voor het zagen van voldoende hout voor  de houtkachel, die geïnstalleerd wordt in onze refter. Het geeft meteen een meer huiselijke en uiteraard warme sfeer. Immers, ’s avonds is er  dikwijls nog voor meerdere uren stroomonderbreking. Natuurlijk, een thermostaat is veel gemakkelijker, maar we hebben geen centrale verwarming. Bovendien, dat is het leven niet. Het leven is als een houtvuur dat je telkens weer moet onderhouden opdat het zou  blijven branden. In de zomer van 2013 hadden we voor een grote houtvoorraad gezorgd. Toen braken hier de gevechten uit om en rond dit klooster. Iedereen wist plots het hout liggen en op enkele weken tijd was er niets meer.

We hebben de gaten in onze  grote nieuwbouw zo goed mogelijk trachten te dichten maar nu merken we dat het op minstens nog  tien plaatsen naar binnen sneeuwt.

Het naai-atelier

Al geruime tijd reist een van de zusters iedere dag naar het dorp Qâra, drie kilometer verder.  Daar is inmiddels een naai-atelier opgericht met tien enthousiaste vrouwen. Ze maken originele kinderkleedjes, die nu hier en daar in het buitenland al verkocht worden. We hopen ooit in België enkele modellen mee te brengen.

Een paddenstoelen-kwekerij

Onder de refter zijn er verschillende grotten, die in 2013 nog een tijd dienst gedaan hebben als schuilkelder. Nu worden er paddenstoelen gekweekt, en met succes. In de week werd een bak vol met prachtige paddenstoelen bij het altaar geplaatst opdat ze tijdens de eucharistieviering zouden gezegend worden als de eerste vruchten.

Dansen van vreugde om de bevrijding van Aleppo

Toen WO II eindigde was ik 7 jaar. Van het ogenblik van de wapenstilstand heb ik nog enkele herinneringen. De mensen kwamen op straat, omhelsden elkaar en dansten.  Er stonden ook kleine (Canadese?) tanks. Bovenaan was er boven een gleufje en als wij er tegen klopten, kwam er een reepje chocolade uit. Wij liepen van tank naar tank om zo van de soldaten een reepje chocolade te krijgen.

Deze beelden komen bij mij boven bij het  zien en horen van de  bevrijding van Aleppo. Sinds maandagavond beleeft de bevolking daar een explosie van vreugde. Gedaan met de heerschappij van de terroristen, die enorme sommen vragen om een beetje eten, mensen martelen of  opsluiten en schieten op hen  die willen vluchten langs de humanitaire corridors, door Syrië en Rusland voorzien. Gedaan met het moorden en verwoesten hier, voor zover er nog iets te verwoesten valt. Inmiddels heeft de gouverneur van Aleppo, Hussein Diab, woensdag een monument onthuld ter ere van de twee Russische dokters. Ze hadden op  maandag 5 december zopas hun mobiel ziekenhuis geïnstalleerd toen het op laffe wijze werd vernield, waarbij zij werden gedood.  Nu weten we ook dat de precieze informatie over dat ziekenhuis aan de djihadisten werd bezorgd door LandCom, het centrum van de NAVO in Izmir (Turkije).

De boodschap aan de westerse landen die deze terroristen blijven steunen is duidelijk: uw “bloody games” hier  zijn voorbij! Het is voor hen een enorme kater, een nachtmerrie en voor het volk een immense vreugde. Dat Syrië met zijn geallieerden de bevolking uiteindelijk heeft kunnen bevrijden uit de klauwen van de terroristen kan geen enkel westers staatshoofd over de lippen krijgen. Dat de bevolking massaal en  dankbaar bescherming zoekt bij het Syrische leger, willen westerse politici niet horen. Aleppo, dat na Damascus en Homs de hoofdstad van de revolutie moest zijn, is er het kerkhof van geworden. Al biedt  de stad een troosteloze aanblik van een bijna totale verwoesting met duizenden doden, er is vreugde om de uiteindelijke  bevrijding. Ziehier de reactie van het westen: een “burgemeester” van Aleppo, de chef van het Pentagon, Ashton Carter op tournee en de inname van Palmyra door IS, en tenslotte een vat van monsterleugens dat over de media wordt uitgestort om haat en oorlogspropaganda aan te moedigen.

Een burgemeester van niemand en nergens

Nog vóór de uiteindelijke bevrijding van Aleppo werd Brita Hagi Hassan, als “burgemeester” van Aleppo met de  grootste plechtigheid ontvangen in Frankrijk, Zwitserland en Canada. Frankrijk en Saoedi-Arabië (de ‘kampioenen’ van de democratie die een land bombarderen dat hen niets misdaan heeft!) zijn de enige landen die tot heden koppig blijven volhouden dat Assad weg moet. Deze man spreekt niet over een O Aleppo dat door rebellen zou bezet zijn, neen, hij zegt dat O Aleppo al voor een klein deeltje is “bevrijd”. Nu doet hij plechtig beroep op de internationale gemeenschap opdat er een volledig staakt het vuren zou komen, een overgangsregering met volledige bevoegdheid en humanitaire corridors, opdat eens heel Aleppo zou “bevrijd” worden. Versta dit goed: door de terroristen. Er moet dus rust komen opdat ze zich kunnen hergroeperen,  het westen nieuwe manschappen en wapens kan aanvoeren en de humanitaire corridors moeten dienen om de terroristen opnieuw veilig te bevoorraden.

De UNO, John Kerry en de internationale gemeenschap moeten pathetische oproepen doen aan de wereld vooraleer Aleppo zogenaamd helemaal verwoest is (versta: door het Syrische leger en de Russen). En natuurlijk wordt hij nu door de president van de EU, Tusk uitgenodigd om zijn propaganda te komen voeren. Wie is deze man? Hij is een naar verluid “hoge vertegenwoordiger” van de Syrische oppositie , die verder door niemand van de bevolking gekozen of gewild is, maar plots als een konijn uit de hoed van goochelaars op het wereldtoneel getoverd is om de aandacht af te wenden van de werkelijke bevrijding van Aleppo en de oorlog te laten voortduren. En zo begrijp je waarom ook onze media niet over de “bevrijding” maar over de “val” van Aleppo schrijven, waardoor ze duidelijk aangeven aan welke kant ze staan!

IS verovert opnieuw Palmyra

In mei 2015 namen IS Palmyra in en verwoesten een aantal kostbaarheden van het werelderfgoed zoals de necropolis, de triomfboog en de tempels van Baal Shamin en Bel. Het doel hiervan is de eigenheid van een volk vernietigen. Het Syrische leger, geholpen door de Russen hebben in maart 2016 Palmyra  bevrijd. In mei dirigeerde de Rus Valery Gergiev hier een onvergetelijk concert.

Vorige maandag hebben meer dan  4000 djihadisten Palmyra na een verrassingsaanval weer ingenomen, terwijl het Syrische leger de handen nog vol had met de bevrijding van Aleppo. De Syriërs zijn wellicht onoplettend geweest of hebben tactische fouten gemaakt of hebben er te weinig rekening mee gehouden dat iedere “humanitaire pauze” gebruikt wordt door de terroristen om nieuwe aanvallen te plegen. Volgens Sabbah Zanganeh, politiek analist bij de organisatie van de islamitische samenwerking is het onmogelijk dat zovele terroristen zich verzamelen van Mossul, van Aleppo en elders zonder de medewerking van Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar en de VS alsook zonder de uitdrukkelijke leiding van de VS.

De internationale coalitie onder leiding van de VS heeft er trouwens vanaf het begin voor gezorgd dat de IS niet bestreden werd maar van de ene plaats naar de andere geloodst werd. 80 % van de  bevolking kon tijdig geëvacueerd worden.  Hiermee wil het westen aan de IS een morele ondersteuning geven samen met een soort propagandastunt. Tegelijk is het een blijvende verzwakking van Syrië en een aanval tegen Rusland. Het lijdt geen twijfel dat Syrië Palmyra terug zal veroveren maar inmiddels duurt de oorlog en de ellende toch maar verder.

Niet onbelangrijk is de wereldreis die de chef van het Pentagon, Ashton Carter,  juist nu maakt, vlak voordat Trump zijn intrek neemt in  het Witte Huis en op het ogenblik dat Obama de beperkingen opheft op de wapenlevering aan de door de VS gesteunde “rebellen” in Syrië. Carter  trekt o.m. naar Japan, dat jaarlijks voor 1,6 miljard dollar de 50.000 Amerikaanse soldaten op zijn grondgebied onderhoudt; dan naar Indië ( om de BRICS te verzakken?), vervolgens naar Bahrein, dat voor 58.000 Amerikaanse soldaten zorgt, waarvan 5.000 voor Irak en Syrië. Bij deze gelegenheid doet hij een felle aanval op Rusland dat volgens hem helemaal IS niet bestrijdt, terwijl de VS dat  duidelijk wel doen!? En op 11 december  is hij “toevallig” in Irak, wanneer de IS van Mossul wegtrekken om Palmyra in te nemen.

Een onuitputtelijke stroom van leugens

Alle westerse media doen hun  best om elkaar te overtreffen in het verstrekken  van leugens over Aleppo, volgens het principe: zoveel mogelijk liegen, er blijft altijd wel iets van over. Er wordt beweerd dat regeringstroepen de huizen van burgers binnen dringen om hen in koelen bloede te doden,  “naar verluid” of volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Al kan er nergens enige bevestiging van gegeven worden, onschuldige  burgers met kinderen en vrouwen worden afgeslacht. Zo willen de westerse media het zien om zichzelf te rechtvaardigen  bij de verdere verwoesting van dit land. Vanuit  Aleppo zelf schijft dr. Nabil Antaki zijn analyse:  “Waar is de waarheid? Zeker niet bij de journalisten en de media maar wel bij de mensen die ter plaatse leven” (http://www.mondialisation.ca/alep-ou-est-la-verite/5562321). Als je meer geduld en tijd hebt kun je uitgebreid  lezen  hoe het Franse leugenapparaat eigenlijk werkt: Mouna Alno-Nakal, Alep ou la conscience humanitaire exploitée à des fins militaires (http://www.mondialisation.ca/alep-ou-la-conscience-humanitaire-exploitee-a-des-fins-militaires/5561921).

Ook de pater Jezuiet Zihad Hilal doet zijn beklag over de leugens die alleen maar de haat willen aanmoedigen terwijl er juist nu verzoening nodig is.

Ja, onze VRT heeft haar  eigen creatieve inbreng en spreekt van misdaden van  “regeringsgezinde rebellengroepen”. Is dat dan zo iets als loyale  burgers die het land uitmoorden? Om zichzelf gelijk te geven spreken ze verder van het  leger dat uiteengevallen is in verschillende strijdende groepen, terwijl de eenheid en vastberadenheid van het leger, gedragen door de bevolking, juist  de kracht van Syrië vormt.

Tussendoor vermeldt de VRT nogmaals dat de opstand in Syrië ontstaan is bij een vredelievende bevolking die enkel vrijheid vroeg. Ze vergeten te zeggen dat Ahrar al-Sham juist opgericht is om de “Arabische Lente” in Syrië met geweld in gang te steken. Bij de bevrijding van Aleppo is er  zeker nog gemoord en gebrand. Terroristen hebben hun depots en voorraden trachten te vernietigen om ook de sporen van hun broodheren uit te wissen. Het zijn uiteindelijk natuurlijk de grote media-ankers die voor de stroom van leugens zorgen en daardoor de kleine garnalen mee voeden. Eva Bartlett, een Canadese freelance journaliste nam vorige vrijdag deel aan een perconferentie in de UNO. Ze had nauwelijks twee minuten nodig om alle gerenomeerde media in hun hemd te zetten. Nadat ze het Syrisch Observatorium voor de Rechten van de Mens en de Witte Helmen even op hun plaats gezet had als geheel onbetrouwbaar, vraagt ze: “Hoe kun je volhouden dat het Syrische leger burgers en ziekenhuizen in Aleppo aanvalt, wanneer iedereen die vrij komt uit de door de terroristen bezette gebieden het tegenovergestelde vertelt?” Niemand kon haar nog een antwoord geven. (https://sputniknews.com/middleeast/201612111048424532-eva-bartlett-press-conference-syria/).

Eenmalige zelfverdediging

Dank om de aanmoedigingen die ik regelmatig krijg van mensen die beseffen dat vechten voor de waardigheid een vechten is voor het leven en het behoud, niet alleen van de christenen  maar van de volken van het Midden Oosten. Deze week kreeg ik echter voor de afwisseling eens een ongemeen scherpe reactie. Omdat er misschien nog mensen zijn  die met  dergelijke gevoelens worstelen, wil ik mijn antwoord hier weergeven.

“Hartelijk dank dat u voor mij bidt.  Uw erg heftige reactie op mijn berichten kan ik volkomen begrijpen. Ze zijn namelijk totaal tegengesteld aan hetgeen je dagelijks in de media kunt lezen en van het TV-nieuws vernemen. Vijf jaar geleden kreeg ik af en toe dergelijke reactie wel eens. Inmiddels hebben veruit de meeste van mijn lezers ingezien dat heel de  berichtgeving in het westen over Syrië één grote leugen is, een manipulatie om de oorlogsmachine en –industrie draaiende te houden  en de  mogendheden de kans te bieden in Syrië en het Midden Oosten baas te zijn en beslag te leggen op de bodemrijkdommen.  Jammer dat je dit nog  niet gezien hebt, hoewel ik het toch al dikwijls duidelijk heb aangetoond.

 

De antwoorden op uw aantijgingen kun je allemaal vinden in mijn berichten. Ik wil hier slechts één punt aanhalen om u te helpen. Tenslotte schrijf jij vanuit je veilige stoel of zetel en zit ik hier midden in de oorlog, al zes jaar lang, wat het verschil maakt tussen zalige fantasie en ruwe werkelijkheid.

 

De Syrische president, zeg je, is een massa- moordenaar, die zijn eigen volk martelt tot de dood, bommenvaten op zijn  volk gooit, met het Syrische leger en de Russen hospitalen bombardeert enz… Ik stel je enkele vragen vanuit de werkelijkheid die u op het rechte spoor kunnen brengen.

 

Bachar al Assad was een gemoedelijke oogarts in Londen totdat zijn broer in een auto-ongeval omkwam en hij president moest worden. Niemand kende hem. Hij zorgde o.a. voor vrije universiteiten en vrije ziekenhuizen (zelfs nu nog voor zieken-huizen van de regering  ter beschikking zijn, ook voor mij, behorend tot een religieuze gemeenschap in Syrië!). Zelfs in deze verschrikkelijke oorlog zorgt hij dat de broodprijs heel laag blijft.

 

Hoe kan zo iemand plots door iedereen gekend zijn als een massamoordenaar van eigen volk? En hoe is het mogelijk dat Syriërs daar zelf  niets van weten? Bijna iedere familie heeft een of meerdere doden te betreuren wegens deze gruwelijke oorlog.

 

Zouden zij echt niet weten hoe, door wie  en waarvoor hun kinderen gedood werden? Denk jij echt dat zij hun informatie moeten krijgen over hetgeen hier gebeurt van het bij de terroristen aanleunend Observatorium voor de Rechten van de mens, een éénmansbedrijf in Londen? Ik denk dat meer dan honderdduizend soldaten werden gedood. Tweemaal heb  ik een viering van het volk voor zijn “martelaren” mogen meemaken. Dan voel je doorheen de diepe pijn de fierheid van een volk, zijn  heldenmoed,  de eenheid en offerbereidheid van het Syrische leger (zo onder-betaald in vergelijking met de terroristen!).

 

Hoe zou het komen dat het volk hem met een overweldigende meerderheid tot president gekozen heeft? Ook de vluchtelingen in het buitenland kozen massaal voor hem, tenminste in de landen waar ze mochten kiezen (een democratisch recht dat het Belgische “regime” niet toeliet!)

Ken jij  een westers staatshoofd dat door de brede lagen van de  bevolking zozeer gedragen wordt? Ik heb ook nog nooit een westers staatshoofd gezien dat door het volk zo wordt onthaald wanneer hij na een aanslag ergens de  getroffen bevolking in gewoon burgerpak gaat bezoeken.

Er zijn  oude vrouwen die hem zo omhelzen dat ze hem bijna versmachten en er is geen militair in de buurt om hem te beschermen (verderop natuurlijk wel). En weet wel dat er geen volmaakte regeringen of staatshoofden bestaan.

 

Hoe zou het komen dat je hier in Syrië vooral de foto’s van twee personen ziet, die geëerd worden als de echte beschermers en redders van het volk? Op vlaggen en huizen zie je Bachar al Assad en Putin! Hoe komt het dat er in Syrië zulk een grote eenheid is tussen de bevolking, het leger, de regering en de president?

 

Daarom zal het land ook kunnen standhouden tegen een halve wereld die hier illegaal komt bombarderen. Hoe kan een leger dat voor meer dan 70% uit straffe moslims bestaat, soennieten, zo achter zijn president staan, die maar een Alawiet is? Hoe kan een man die zulk een gruwelijke dictator van zijn volk zou zijn in een land dat helemaal overhoop ligt en met terroristen is bezaaid, langer dan twee weken in leven blijven? Als er ook maar iets van waar zou zijn van al wat je schrijft, is dit totaal onmogelijk.

 

Ik zou liever bij een goede tas koffie eens van gedachten willen wisselen maar dat is helaas (nog)  niet mogelijk. Inmiddels vraag ik je wel eens ernstig na te denken en afstand te nemen van de hersenspoeling die het westen dagelijks over  je heen kapt, opdat je het moorden en vernietigen van land en volk in Syrië door het westen niet verder zou steunen.

 

Weet dat ook jij als christen een  verantwoordelijkheid hebt. Je mag niet blijven meehuilen met de wolven in het bos. Je hebt de plicht om de waarheid te dienen en aan de kant van de onschuldige slachtoffers te staan, zoals wij hier trachten te doen. Het zijn uiteindelijk de leugens die de tragische lijdensweg van het Syrische volk doen voortduren.

 

Vraag het nu aan de duizenden geredde burgers in Aleppo en zij zullen je precies het tegendeel vertellen van al wat je tot heden hebt gehoord en gelezen.

 

Aan u de keuze. Met wat je zegt en denkt, blijf  je ofwel de moordenaars steunen ofwel kies je resoluut de kant van de onschuldige slachtoffers  en dan wordt je door hen die “politiek correct” zijn, streng terecht gewezen, zoals jij nu met mij doet.

 

Tot slot nog dit. Juist nu op maandag 12 december 2016 schrijft paus Franciscus een brief met sympatie- en steunbetuiging aan president Bachar al-Assad, welke afgegeven werd door de apostolische nuntius Mario Zenari, die inmiddels kardinaal geworden is.

Weet jij of een paus ooit een sympathie- en steunbetuiging gestuurd heeft aan Stalin of Hitler?

 

Dank voor uw gebed voor mij en voor ons. Ook ik wil u en  de uwen in mijn gebed gedenken.

Van harte

Daniel”