We moeten vertrouwen hebben en begrip tonen

‘Het ver­trou­wen van on­der­ne­mers in de re­ge­ring-Di Rupo is de voor­bije tijd wat her­steld’, stelt Pie­ter Tim­mer­mans, de top­man van het Ver­bond van Bel­gi­sche On­der­ne­min­gen (VBO). In een dub­bel­in­ter­view met ACV-top­man Marc Lee­mans roept hij ook op tot wat meer be­grip voor de fe­de­ra­le re­ge­ring.

Vertrouwen?  Hoe kunnen we nu een regering vertrouwen die de belangen van de bevolking niet dient?  Die het toelaat dat we voor minstens een  half miljard euro bedrogen worden door buurland Frankrijk?

Electrabel is voor zijn gasbevoorrading afhankelijk van moederbedrijf GDF Suez. De CREG, toezichthouder op de gas- (en elektriciteits-) markt, ontdekte nu dat GDF Suez hiervoor een prijs aanrekende ver boven de gemiddelde marktprijs, met andere woorden: minstens een half miljard te veel. De Belgische overheid verloor hiermee twee keer: het verkoopfiliaal van Electrabel betaalde in 2012 amper belastingen, en 4 op 5 Belgische gemeenten die aandeelhouders zijn van Electrabel Customer Solutions ontvingen geen dividend (zogezegd omdat er geen winst gemaakt werd). De Bijzondere belastinginspectie (BBI) voert een onderzoek naar belastingontwijking.

GDFSUEZ

Zin voor humor, hebben ze daar wel! “Nuttig voor de mensen…”

Vlaams minister van binnenlands bestuur Geert Bourgeois (N-VA) noemt de feiten verbijsterend; als toezichthouder van de gemeenten roept hij hen op om zo snel mogelijk een bijzondere algemene vergadering van Electrabel Customer Solutions bijeen te roepen.

Winnaars zijn GDF Suez en haar aandeelhouders, met vooraan de Franse staat van president Hollande, copain van premier Di Rupo. We durven  niet suggereren dat hij daarvoor een bonus zou ontvangen hebben.

Ter herinnering: het land b en goede vriend Frankrijk zijn hiermee niet aan hun proefstuk.  De Fransen betaalden te weinig voor Fortis Bank toen die aan BNP Paribas werd verkocht. En de belgische regering betaalde te veel om Belfius uit de omvallende Dexia-groep los te weken en liet zich door de Franse regering een onevenredig groot aandeel in de overheidswaarborgen voor de Dexia-restbank opdringen.

En… hoe zit het nu met jullie begrip en vertrouwen?

De Tijd

3 gedachten over “We moeten vertrouwen hebben en begrip tonen

  1. GDF- SUES
    Zeg mij dat ik spoken zie!
    Vestzak-broekzak operatie van de Spa-PS, en zit Termont daar ook niet bij?
    Het teveel dat betaald is gaat terug naar Wallonië, die tenslotte zuster is van Frankrijk waar Dirupette kind aan huis is.

  2. De echte verantwoordelijken zijn echter de zogezegd democratische partijen in Vlaanderen, die collaboreren met de Fransen, en die verkozen worden door een “klootjesvolk” van kruipdieren en nuttige idioten die staan de kwijlen als honden, niet om gestreeld maar om geschopt te worden. Bij de volgende verkiezingen zullen we dit “klootjesvolk” eens te meer in volle actie zien. Hoe kan men zo laag vallen… waardoor men zich nog plaatst onder het niveau van de dieren, bij deze laatsten ziet men dit immers niet. Het toppunt is dan nog dat dit “klootjesvolk” er nog fier op is, onder het motto :”lafheid en zelfverachting zijn de hoogste en belangrijkste waarden”. We stormen dan ook tegen de hoogste snelheid naar de ondergang. Hopeloos!!!

  3. Dit kleine bedrag is waarschijnlijk naar het armzalige pensioentje van Albert II gevloeid, nu zijn schoonzoon Lorenz één van de drie vertegenwoordigers pour la Belgique is geworden bij SUEZ.

Reacties zijn gesloten.