We moeten vergeten wat en wie we ooit waren…

Begin 2021 zal in Seattle, in de Amerikaanse staat Washington, de eerste composteringsinstallatie voor menselijke lijken in gebruik worden genomen. Cyborgs, deels mens, deels machine, gecreëerd door genetische manipulatie en robotica: Hoort de toekomst hen toe? Neurotechnologieën die de menselijke geest beheersen, en kunstmatige virussen die angst en terreur veroorzaken onder de wereldbevolking. De mens als onderdeel van het internet? (… zie verwijzing onderaan)

Deze documentaire van “AmazingPolly” waarschuwt Kla.TV-kijkers voor dergelijke en andere hoog aangeschreven technologieën van deze “Brave New World”: fictie of realiteit? Polly st. George, op het internet bekend als “AmazingPolly” heeft, onder de titel “Ze haten ons”, een uitvoerige documentaire gemaakt over de zogenaamde technocraten en hun plannen voor de toekomst van de mensheid. Met technocratie wordt een sociaal of politiek systeem bedoeld waarin beslissingen over alle sociale en politieke problemen uitsluitend op basis van technische criteria en wetmatigheden worden genomen. De mens moet een constante component van het internet worden en dus digitaal stuurbaar en controleerbaar zijn, gelinkt aan het “internet der dingen”. Uiteindelijk moet de mens niet meer zichzelf toebehoren en vergeten wat hij ooit was en waarvoor hij is bestemd. Op basis van de video die Polly ons vriendelijk ter beschikking heeft gesteld, kunt u zich een eigen oordeel vormen of de uitspraken overdreven lijken, of dat de waanzinnige veranderingen inderdaad niet stap voor stap werkelijkheid worden!

Doden composteren of oplossen in zuur? Brussel maakt alternatieve lijkbezorging mogelijk

Of Mo’s onderdanen gebruik zullen maken van deze kringloopoplossing voor de overbodige aardebewoner??? Waarschijnlijk niet, vermits het zelfs voor de Alleswetende en Alleskunnende onmogelijk is uit compostdeeltjes terug een lichaam samen te tellen dat uiteindelijk met de ziel zal verenigd worden. We citeren uit De Islam over de Dood:

De dood is in de Islam geen eindpunt… Na de dood gaat de ziel naar een tussenwereld waar ze wacht… Op die dag zullen de zielen terugkeren naar het lichaam in het graf…

…De begrafenis: Het is belangrijk dat moslims begraven worden op een islamitische begraafplaats; niemand mag gecremeerd worden, zelfs niet als de overledene het gevraagd had. De diepte van het graf komt overeen met de hoogte van de borstkas van een man. Na het graafwerk wordt onderaan een uitholling gemaakt in de richting van Mekka. Bij plaatsgebrek graaft men een gleuf waarin de dode op zijn rechterzijde wordt gelegd, met zijn gezicht naar Mekka. Dan worden de knopen van stukken stof waarin de dode gewikkeld is, losgemaakt, maar zodanig dat er geen aarde de dode kan bereiken. De overledene wordt met zijn voeten schuin naar beneden en zijn hoofd schuin naar boven neergelaten in het graf. Hij of zij wordt op zijn of haar rechterzijde, met het gezicht naar Mekka in de uitholling gelegd waarbij de rug wordt ondersteund door de aarde. Vooraleer men het graf sluit, wordt het driemaal met twee handen vol met water besproeid. Het graf wordt met aarde verhoogd zodat men het ziet en het mag dan niet vertrapt worden…