Wat u allicht gemist heeft in de media

Vernomen op fb:

Vector Country Flag of Syria - Heart | Vector World Flags

12 June، 2021

Brussels, SANA-The Syrian community in Belgium and a number of European Union countries celebrated the success of the presidential election and the winning of Dr. Bashar al-Assad in it during a national event held at the Syrian Embassy in Brussels.

Participants in the celebration expressed their joy and pride in the results of the election process, stressing that it reflected the adherence of the Syrian people to their independent will and sovereignty of their homeland without any external interference.

In turn, Acting Chargé d’ affaires of the Syrian Mission to the European Union, Abdel Mawla Al-Naqari, affirmed that the election results were a crowing for the successive victories in Syria against terrorism and its supporters, pointing out that fulfilling the presidential election as scheduled has proven resilience and solidity of the Syrian position in the face of a conspiracy that targeted Syria.

The Syriac Orthodox Archbishop of Belgium, France and Luxembourg, Georges Kourieh, for his part, congratulated the Syrian people over President al-Assad winning the election, saying “we hope work and circle of life would return to Syria to fulfill prosperity, stability, security and progress in all fields.”

http://sana.sy/en/?p=237455

Vert.: De Syrische Gemeenschap in België en een aantal EU-landen vierden het succes van de presidentsverkiezingen en de winnaar Bashar al-Assad in de Syrische Ambassade te Brussel.

Deelnemers uitten hun vreugde en trots over de resultaten van het verkiezingsproces, waarbij ze de nadruk legden op de gehechtheid van het Syrische volk aan hun onafhankelijke wil en de soevereiniteit van hun vaderland zonder enige buitenlandse inmenging.

De dd. zaakgelastigde van de Syrische Missie bij de EU, dhr. Abdel Mawla Al-Naqari, onderlijnde dat de verkiezingsresultaten de opeenvolgende zeges tegen terrorisme & hun handlangers bevestigden. Hij legde er de nadruk op dat de uitvoering van de presidentsverkiezingen zoals gepland doorgingen ondanks de samenzwering die Syrië als doelwit had.

De Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van België, Frankrijk en Luxemburg, George Kourieh, feliciteerde het Syrische volk bij de overwinning van president al-Assad met de woorden “Wij hopen dat het werk en de levenscirkel van welvarendheid, stabiliteit, veiligheid en de vooruitgang op alle gebieden kan terugkeren.

Waarmee we willen duidelijk maken dat de vijandigheid t.o.v. Syrië slechts in de hoofden van de touwtrekkende hogere politieke “leiders” zit die de media voor hun kar spannen.