Wat permitteert AKK zich?

Afbeeldingsresultaat voor AKK kriegsministerin cartoon

Onze redactie vond dit satirisch opiniestukje van de uitgever der FAZ over de nieuwe Duitse Heeresführerin die wilde lopen vooraleer ze kan stappen:

Wat permitteert AKK zich?

Geloofd zij Erdogan, de Machtige! Geprezen zij Poetin, de Barmhartige! Dat deze twee nu arm in arm voor rust en orde zorgen in Noord-Syrië, verplicht niet slechts hun collega Assad tot huldeblijken. Ook wij, Duitsers, moeten de loepreine democraten op beide knieën ervoor danken dat zij het ons besparen aan een vredesmissie deel te nemen die tot een tweede Stalingrad had kunnen leiden.

In Berlijn kent de opluchting, over partijgrenzen heen, geen grenzen. Want Russen en Turken gaan niet alleen samen op patrouille – zoals het voor bondgenoten hoort – neen, ze zullen er bovendien voor zorgen dat een gedeelte van de bevolking, die daar spelbrekers waren, zo geordend en humaan mogelijk zullen hervestigd worden zoals Moskou dat reeds in het Potsdammer akkoord voor de Sudetenduitsers beloofd had.

Afbeeldingsresultaat voor AKK kriegsministerin cartoon

Hoe is de CDU-voorzitster op het idee gekomen dat wij ons bij de oprichting van de veiligheidszone moeten gaan bemoeien? Wij! En hoe kon zij dat doen zonder eerst bij haar kabinetscollega Maas om toestemming te verzoeken; die is immers toch de buitenlandminister? Wie weet hoever zijn geheim vredesplan al ontwikkeld was. Die hij zonder twijfel moet gehad hebben daar hij inderdaad buitenlandminister is en daar bovenop ook nog Saarlander. Het Saarland brengt telkens weer – men herinnere zich aan de Saar-Napoleon Lafontaine – grote staatsmannen voort, ook al zijn ze dat niet op elk gebied.

Afbeeldingsresultaat voor AKK krieg frieden cartoon

Het valt echt niet te verwonderen dat Maas nog altijd zo verontwaardigd over zijn vroegere bazin is als zou ze zijn renfiets uit zijn kantoor gepikt hebben. Wat permitteert AKK zich! Ook al klinkt AKK zo ongeveer als Ankara, dat betekent nog lang niet dat ze iets van Turkije afweet! Maas vliegt er zaterdag hoogstpersoonlijk naartoe om met de Turken duidelijke taal te spreken. Dat hij hopelijk – aub – niet al te streng mag wezen – want dan trekken ze zich ook nog echt uit Turkije terug! En wie, de Ami’s willen absoluut niet meer, moeten dan de kastanjes uit het vuur halen? Juist. Dat terwijl we onze eigen grenzen niet eens kunnen beveiligen. Trump zou uiteindelijk onze mislukking op zijn hoed steken.

Gerelateerde afbeelding

Maar terug naar AKK en haar brutaliteit, zo uit het niets de grote Duitse consensus op te zeggen. Dit terwijl de mondiale situatie hopeloos ingewikkeld is. Reden temeer dat wij, Duitsers, in geen geval iets kunnen doen – buiten de vanzelfsprekende protesten tegen de dagelijks groeiende complexiteit – en zelf – als lichtend voorbeeld van hoogmorele vredelievendheid te dienen. We hebben toch niet decennialang aan onze struisvogeldoctrine gevijld om ze nu door een trouwhartige poetsvrouw uit de provincie aan diggelen te laten gooien! De SPD heeft volkomen gelijk: tot een militarisering van onze buitenpolitiek mag het nooit meer komen. Gecentreerde pakjes staan haar veel beter dan botinnekes en staalhelmen.

Afbeeldingsresultaat voor AKK krieg frieden cartoon

En wat natuurlijk absoluut niet door de beugel kan is haar onbegrijpelijke omgang met de coalitiepartner. Een SMS als mededeling van de CDU-bazin aan haar hoogste diplomaat! Terwijl bij politieke communicatie – dankzij Trump – de tweet tot internationale minimumstandaard geworden is. Zo veel moeite had ze wel kunnen nemen om Maas de ernst van de situatie duidelijk te maken. Die is, de recente debatten in gedachten, in de GROKO (grote coalitie) een nummer groter dan in Syrië. Volkeren der wereld, kijk niet slechts naar Ras al-Ain, maar ook naar Berlijn! Hoe loodzwaar zou de lucht momenteel boven de kabinetstafel wel zijn? We hebben een voorstel – ook al kunnen we ons de weerklank nu al inbeelden – nl. de oprichting van de veiligheidszone in het grensgebied tussen CDU en SPD, die volgens de omstandigheden door Grünhelme kunnen bewaakt worden.
Vermits men snel tussen de raderen kan geraken zullen Habeck en Baerbock (Nvdr: Groene toppolitici) dit gegarandeerd niet zonder VN-mandaat willen doen. Ook dit heeft de CDU-voorzitster niet ingecalculeerd toen ze haar spectaculaire vlucht vooruit nam.

Ze had, zoals haar voorgangster, het resultaat zelf kunnen inschatten. Heeft AKK niet naar haar geluisterd? Of heeft Merkel het haar opvolgster zelfs niet gezegd? Volgt de kanselierster hierin misschien een geraffineerd plan, die in elk geval niet in Syrië een regeringswissel tot resultaat zal hebben? Is Maas hierbij haar nuttige idioot? Vragen, vragen… die aantonen dat de Duitse politiek genoeg met zichzelf te doen heeft.

.Uit het Duits vertaald door onze redactie, aangevuld met respectloze spottekeningen.

AKK werd intussen tot geliefkoosd satirisch doelwit verklaard. Heeft gegarandeerd haar plaats in de talrijke carnavalstoeten verdiend. Een voorsmaakje: