Wat als…

… we dit nu eens in de praktijk zouden omzetten? Een bedenking, suggestie, doemgedachte van tien jaar geleden…

Wat als we nu eens écht de Vlaamse bom gooien?

·       19/05/10 om 12:50 – Bijgewerkt om 12:50 – Bron : Knack

·       Aan grondwetspecialist Robert Senelle de vraag wat de Vlaamse bom zou kunnen zijn, als de politieke impasse op federaal niveau na de verkiezingen compleet en uitzichtloos zou blijken.

·       In 1991 dreigde Philippe Moureaux met een institutionele atoombom om de belangen van de Waalse wapenindustrie veilig te stellen. Aan grondwetspecialist Robert Senelle de vraag wat de Vlaamse bom zou kunnen zijn, als de politieke impasse op federaal niveau na de verkiezingen compleet en uitzichtloos zou blijken.

Moet Vlaanderen er dan ook mee dreigen zijns weegs te gaan, om zijn belangen en zijn welvaart te beschermen?

ROBERT SENELLE: Ik ben gekant tegen het onafhankelijkheidsstreven van de Vlaamse Beweging – het is een bewijs van onmacht. Wij Vlamingen moeten België ombouwen tot een echte federale staat, samengesteld uit deelstaten, zoals dat ook in Zwitserland, Canada, de Verenigde Staten en Duitsland het geval is. De onafhankelijkheid uitroepen van Vlaanderen schept een heleboel internationale problemen die we kunnen missen als de pest, met name met de Europese Unie. Maar als België onbestuurbaar zou worden, bijvoorbeeld omdat er geen federale regering meer kan worden gevormd, dan moet het Vlaams Parlement Vlaanderen uitroepen tot deelstaat van het federale België, met als grenzen de bestaande grenzen van het Nederlandse taalgebied.

Beslist het Vlaams Parlement na het inzetten van die atoombom dan ook welke bevoegdheden het zich toe-eigent?

SENELLE: Het Vlaams Parlement zal zeggen: in afwachting van onderhandelingen en tot er een nieuw akkoord is met de andere deelstaten, besturen wij Vlaanderen zelf. Zolang zorgt Vlaanderen ook voor zijn eigen sociale zekerheid, en dat geldt ook voor Wallonië.

Vervolgens moeten Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstalige Belgen samen een geheel nieuwe grondwet maken – de huidige hangt met haken en ogen aan elkaar – daarbij vertrekkend van een wit blad en zonder de Duitstalige Belgen te vergeten. Die zijn belangrijk omdat ze de culturele link vormen met het machtige Duitsland, onze voornaamste economische partner.

Wat gebeurt er met de taalgrensgemeenten in Halle-Vilvoorde en daarbuiten?

SENELLE: Die maken onherroepelijk deel uit van Vlaanderen. Op dat punt is er geen probleem. Vlaanderen kan er dan voor kiezen de faciliteiten langzaam af te bouwen, wat ook moet gebeuren.

Han Renard 

Herinner u: