“Wanneer zal er in Europa een Trump opstaan die de maskers kan afrukken?”

Afbeeldingsresultaat voor golfbrekers daniel maes Syrië

“Wanneer zal er in Europa een Trump opstaan die de maskers kan afrukken?”

“Een beetje gek zijn is niet nodig om president van de  VS te worden, maar het kan wel helpen.”

Goede Vrienden,

“Naar het einde van een monopoly”, zo schreven we vorige keer en deze week geven de Amerikaanse presidentsverkiezingen ons er al een bewijs van.

De machtigste media en grootste journalisten  voerden een hysterische campagne voor een klinkende overwinning van Hillary, in dienst van de wereldheersers,  de wapenindustrie en gevestigde machten om de oorlogsmachine in een nog hogere versnelling te doen draaien.

De meerderheid van het volk heeft de manipulatie van deze maffia-clan doorzien en afgewezen. Hun rijk loopt ten einde… tenzij ze  zich gaan wreken door een burgeroorlog uit te lokken of iets dergelijks.

Ook dan is het nog mogelijk dat het protest van de zwijgende meerderheid hun criminele plannen zal doen stoppen. Laten we Trump een kans geven. Een beetje gek zijn is niet nodig om president van de  VS te worden, maar het kan wel helpen.

Wij hopen en bidden dat Amerika eens zijn vernietigende wereldoverheersing afzweert en ook in Syrië zijn  steun aan IS en terroristen opgeeft, zodat het volk  zijn lot in eigen handen kan nemen.  Dat ook België  nu  de nodige besluiten trekt en Syrië een grote weldaad bewijst: wegtrekken en het land gerust laten.
P. Daniel

XI/45
Vrijdag 11 november 2016

Lossen en laden
Voor christenen blijft  de zondag  een rustdag. Het is de dag van de  schepping en de  verlossing. Wij eren God als Schepper  en Christus als Verlosser. Centraal staat de plechtige viering van de eucharistie, het hart van  de liturgie en het leven. We vieren de verrijzenis van Christus en onze mogelijke deelname daaraan. Tevens is het de dag van de mens, van de  gemeenschap van de Kerk, de dag van het christelijke gezin en de familiedag van de christenen. Tenslotte is de zondag de “dag der dagen”. Wanneer de zondag op de juiste wijze wordt gevierd, valt alles in zijn  plooien en krijgt het werk doorheen de  week ook zijn juiste plaats.

In het Arabische, overwegend mohammedaanse Syrië is de zondag evenwel een werkdag. En zo stond er deze zondagmorgen een vrachtwagen klaar, die moest geladen worden met  allerlei medisch materiaal als hulpverlening aan de erg lijdende bevolking van Aleppo. Daarna moest een tweede vrachtwagen geladen worden met materiaal voor gehandicapten: een grote menigte krukken,  rollators en rolstoelen in alle maten en modellen. Deze oorlog heeft heel veel mensen verminkt en gehandicapt gemaakt. Zo was onze “vrije” zondagvoormiddag al voor een flink deel gevuld met zwaar werk. En in de loop van de week kwam een vrachtwagen om de kaarsen die intussen gemaakt waren op te halen. Ook dat was weer een flink werk. Donderdagmorgen werd vanuit  Tartous tenslotte een nieuwe container verwacht die moest  gelost  worden en weer geladen met materiaal dat al geordend, geselecteerd en genoteerd was. In feite kwam de container echter enkele dagen later toe. Niettemin was er veel werk om de zomerkleding voorlopig apart te houden en de winterkleding klaar te zetten. En dat  is een gesleur van onder naar boven en van links naar rechts. Het was deze week slepen, lossen en laden.

Terwijl de westerse christelijke vroomheid krioelt van allerlei devoties is dit in de byzantijnse traditie anders. Afzonderlijke devoties zijn daar nagenoeg onbekend. Alles is opgenomen in de liturgie zelf. De oosterse liturgie kent b.v. een zeer grote verering van Maria, de Moeder Gods, maar deze gaat niet langs twijfelachtige inspraken en visioenen. Alles wordt in een levendige liturgie gevierd.

Toch hebben we deze week besloten om een klassieke noveen te bidden, nl. gedurende negen dagen lang de dag  te besluiten met een rozenhoedje. Er zijn namelijk bijzondere intenties waarvoor we willen bidden.

Vooreerst dat de lijdensweg van het Syrische en Iraakse volk zou eindigen en dat Aleppo en Mossoul echt bevrijd zouden worden van de door het westen systematisch georganiseerde terreur. Vervolgens zijn er de Amerikaanse presidentsverkiezingen die niet alleen voor het Amerikaanse volk maar voor heel onze planeet van belang zijn. We bidden dat hun  geoliede oorlogsmachine mag stoppen en dat het land een andere weg mag inslaan. We bidden ook dat  de maroniet  generaal Michel Aoun, die eindelijk verkozen is tot president van Libanon, zijn werk kan doen. Omdat het een sterke man is en een overtuigd christen hebben de  grootmachten zijn verkiezing 2,5 jaar tegengehouden.

Deze grote mogendheden hebben het  christelijke Libanon al omgevormd tot een overwegend moslimland in dienst van Israël – door de christenen uit te moorden of te verdrijven en Palestijnse soennieten in hun plaats te brengen. Zo is ook Libanon nu een overwegend moslimland.  En ze willen  de christelijke invloed steeds meer verzwakken. Verder zijn er een reeks intenties met betrekking tot onze beide gemeenschappen, de vrouwelijke en de mannelijke tak van Mar Yakub.

Onnodig te zeggen dat we tevreden waren met wat we gevraagd en verkregen hebben met de Amerikaanse verkiezingen. In elk geval geen kandidaat voor de oorlog maar een voor de vrede. Het motor van de oorlogsvoering zal hopelijk wat beginnen te sputteren en de VS politiek zal wellicht een andere en betere weg inslaan, tenzij de oligarchie beslist heeft van deze gelegenheid gebruik te maken om langs een burgeroorlog in de VS terug haar macht te grijpen.

Trumps trompetgeschal
Donald Trump, presbyteriaan en schatrijk zakenman, heeft ruimschoots de verkiezingen gewonnen  en wordt de 45e (en oudste) president van de VS. De machtige media reageren totaal verrast, de gezaghebbende westerse politici zijn geschokt en spreken van een “zwarte dag”. Sommige eminenties schuwden zelfs  de vergelijking met Hitler niet.

Zo ging het ongeveer ook  bij de Brexit. Media en politici voorspelden dat daarmee de hemel op ons hoofd zou vallen, maar van dit doemscenario was niets te merken en  in Engeland lijkt het beter te gaan dan voorheen.

Alle gezaghebbende westerse media en politici voorzagen en voorspelden een klinkende overwinning voor Hillary en een vanzelfsprekende nederlaag voor de clown Trump. En wij, die geen krant of tv hebben, amuseerden ons met zoveel onnozelheid. Vorige week schreven we over het einde van een monopoly. Deze verkiezingsuitslag is hiervan nu het verpletterende bewijs.

De grote media en politieke luidsprekers zijn hun geloofwaardigheid kwijt. Tot heden konden ze de mensen doen geloven wat ze wilden. Hun rijk loopt ten einde. De opiniepeilingen werden systematisch opgeklopt ten voordele van H. Clinton. Tachtig procent van alle media steunden Hillary!

De oligarchie, laat ons zeggen de wereldheersers, snelden haar ter hulp  met hun grootste middelen. De bankiers van Wall Street, de bazen van de wapenindustrie, de goudmijnen van Saoedi-Arabië en Qatar deden wereldwijd hun werk met hun machtige lobby’s. De geldstroom vloeide naar Hillary en uiteraard tegelijk in een moeite door naar de Foundation Clinton.

De Hillary hysterie bleef maar stijgen. Haar overwinning kon niet meer stuk. Dat zij zelf aan de basis lag van de  oprichting van IS werd  verzwegen. Dat ze met Saoedi-Arabië en Qatar een netwerk van staatsterrorisme uitbouwde om de hele wereld aan zich te onderwerpen, naar willekeur volken uit te moorden, soevereine staten te vernietigen, massa’s mensen op de vlucht te jagen en in een  bittere ellende te storten, kwam niet in de media. En de seksschandalen van de familie Clinton waren hierbij slechts een voetnoot.

Neen, zij riep nog huichelachtig op om het terrorisme te bestrijden en de  westerse vazallen deden enthousiast mee. De Franse toppolitici kwamen woorden te kort om haar te loven en tegelijk hun intieme vrienden van Saoedi-Arabië en Qatar de hemel in te prijzen voor het zogenaamde schitterende werk dat zij verrichten in het Midden Oosten.

En de heersers van de wereld hadden in heel het westen hun handlangers en aanbidders. Het percentage van criminele meelopers tussen onze politieke excellenties blijkt  hoog te zijn. Overal stonden machtige lobby’s klaar om Hillary toe te juichen. Als drijfveer van een wereldwijde maffia-clan kon ze de NAVO aanzetten om Oost Europa vol te stoppen met bases, soldaten en oorlogsmateriaal, klaar om om op ieder moment oorlog te voeren tegen Rusland en liefst meteen tegen China.

Zij, de  verdedigster van de mensheid waarschuwde de wereld voor de as van het kwaad: Rusland, Iran, China! Met één vingerknip zou zij haar oorlogsmachine in gang zetten om het kwaad uit te roeien (met de hulp van IS, maar dat werd niet gezegd).

Wat een genade voor onze wereld! De Britse generaal, Sir Richard Shirreff vindt het verschrikkelijk dat Trump verkozen werd omdat nu de oorlog tegen Rusland misschien niet kan doorgaan. Wat een gemiste, historische kans (voor de wapenbazen)!

En daar stond Donald Trump, alleen, met zijn persoonlijk fortuin, zonder politieke steun. Hij werd voorgesteld als een gek, een extravagante en misschien klopt daar wel iets van. Voor sommige  hoge functies is het niet absoluut nodig dat je een beetje gek bent,  maar het kan wel helpen.

Trump vertegenwoordigde in ieder geval het protest van het gewone volk, vooral de blanke middenklasse, de  stem van de  zwijgende meerderheid  tegen de manipulatie en het bedrog  van de elite.

De grote internationale media waren bij de overwinningsviering van Trump niet eens  welkom en zijn toespraak had niets van de wollige, hoogdravende ‘historische’ woorden van een Obama die de volgende dag decreten uitvaardigde om precies het tegendeel te doen. Het was eerder een simpel dankwoordje. Er waren geen machtige lobby’s die mensen optrommelden en betaalden om te komen.  De mensen kwamen uit zichzelf naar hem luisteren.

Dit is het einde van de macht van de grote media en van de oligarchie, de wereldheersers. Het Amerikaanse volk is eindelijk opgestaan tegen zijn corrupte leiders.

In Frankrijk kijkt volgens een (hopelijk niet getrukeerde) opiniepeiling nu al meer dan 30% nooit meer naar een politieke uitzending. Tegelijk is er ook een steuncomité voor Trump dat het politieke debat in Frankrijk wil “trumpiseren”, d.w.z. weg met de mooie toespraken vol leugens,  bedrog,  corruptie en misleiding. Het kan ook voor de andere westerse landen een aansporing zijn om te protesteren tegen de  top-criminaliteit van de hoogste politieke leiders.

Vervroegde nieuwjaarswensen
Het is nog te vroeg om te zingen over vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Dat doen we met Kerstmis. Toch willen we ons al voorbereiden nu er een nieuwe president is in de  VS. Al blijft het een vraag of hij het protest van het gewone volk tegen een door en door corrupte politieke leiding ook kan waarmaken, mogen we minstens hopen op een grotere kans voor vrede in Syrië.

Voor de VS zelf bidden, wensen en hopen we dat president Trump voor het hoogste gerechtshof rechters zal benoemen die ondubbelzinnig het leven,  het  huwelijk en de familie verdedigen. Daarmee kunnen de  wortels van een gezonde samenleving weer versterkt worden. We hopen dat dit eveneens in de internationale organisaties mag doordringen, alsook in  de afzonderlijke landen opdat de doodcultuur waardoor we nu omgeven worden, mag omgebogen worden tot een cultuur van leven.

Op internationaal vlak wensen we dat de grootmachten met elkaar kunnen overleggen als gelijkwaardige en soevereine staten. Dit is nu nog onmogelijk wegens de feitelijke oudbakken overheersingsdrang van de VS.

Op een belangrijke vergadering van de VN Veiligheidsraad (28 oktober 2016) heeft Rusland voorgesteld dat er een samenwerking zou zijn tussen de VN en de OCS, de organisatie van samenwerking van Shangai (met Rusland en China) om de drugshandel en het terrorisme te bestrijden. De OCS vertegenwoordigt 40% van de wereldbevolking. De VS hebben dit met hoogdravende huichelarij geweigerd onder het voorwendsel dat ze niet kunnen samenwerking met staten die de schuld zijn van het terrorisme.

Het is nogmaals een poging van de VS om hun eigen misdaden aan anderen toe te schrijven. Het zijn de VS die de wereldwijde drugshandel en het terrorisme hebben gesticht en blijven onderhouden. Een groot deel van het volk weet dit en daarom werd Trump verkozen.

Wij hopen dat hij de VS van richting kan doen veranderen, zo niet ontstaan er  twee werelden. In een deel van de  wereld zal de VS de absolute macht blijven behouden, internationale regels naar believen kunnen negeren en anderen aan zich onderwerpen. In een ander  deel zullen de soevereine landen als gelijken met elkaar verdragen sluiten. Er zal dan echter geen mogelijkheid meer  zijn om vanuit dit laatste deel van de wereld op vakantie te gaan in Moskou of een Chinese computer te kopen. De VS zullen zorgen voor een soort nieuwe Berlijnse Muur tussen de  twee werelden. We hopen dat Trump deze muur zal afbreken.

Voor Europa wensen we dat vooreerst de NAVO, die al meer dan 25 jaar over tijd is, eindelijk wordt opgedoekt. Als het geld daarvan naar het volk zelf gaat, zal er al flink wat van de armoede weggenomen worden. Dit zal niet meteen gerealiseerd kunnen worden. Het zal geleidelijk moeten gaan.  De afzonderlijke landen moeten meer hun soevereiniteit gaan koesteren dan geloof gaan hechten aan een Europese zeepbel.

En is er geen verdediging meer nodig? Jawel, maar die moet in de  wortel worden aangepakt. Philippe de Villiers heeft in zijn nieuw boek “Les cloches sonneront-elles encore demain?” een hoofdstuk gewijd aan het geheime plan van de  wereldelite. Het is een plan, opgesteld samen met de moslimbroeders en de  salafisten om geleidelijk in Europa het gelukzalige islamitische kalifaat te vestigen en zo de christelijke wortels helemaal uit te roeien. Het is een ideologie van de zogenaamde gelukkige humanisatie, een globalisatie en nieuwe wereldorde. Neen, dit is geen uit de lucht gegrepen complot-theorie, maar een vaststelling op  grond van feiten en documenten.

Wie in Europa overigens eens rustig om zich heen kijkt, kan zelf zien dat we al aardig onderweg zijn. En zoals de meerderheid van het Amerikaanse volk het valse spel en de maffia-praktijken van de  gevestigde leiders heeft afgewezen om te kiezen voor een excentriekeling waarvan nog bokkensprongen  verwacht kunnen worden, zo zouden ook wij  naar de kern van de zaak kunnen gaan.

Mijn wens is dat we wakker worden en onze eigenheid respecteren met de onwrikbare menselijke en christelijke waarden. Iedereen is welkom indien hij/zij deze waarden onvoorwaardelijk wil erkennen. Moslims en alle anderen zijn dan in  christelijke scholen welkom om de onovertroffen rijkdom van het christelijk geloof te leren kennen en beleven. Ook in de andere scholen zijn  zij welkom indien ze de echte Europese waarden, die allemaal uit het christelijk geloof ontstaan zijn, willen aanvaarden. Al onze universiteiten zijn geboren uit kerkelijke instellingen. Dat is de werkelijkheid die blijft. De vage ideologieën van “alle godsdiensten gelijk”,  “gelijkheid voor iedereen”, “huwelijk voor iedereen” enzovoort, zijn zeepbellen die eens open spatten.

We verwachten dat de hysterie van de Russofobie, Syrofobie, Iranofobie, Sinofobie… gaat  verminderen of zelfs uitdoven en dat de VS werkelijk met Rusland in staat is samen te werken zodat de oorlogen in Oekraïne, Syrië, Irak en elders in een samenwerking van gelijkwaardige partners kan worden opgelost.

In Syrië kan IS dan in enkele weken totaal verdwijnen.  Het bestrijden van de kanker van de islamitische staat en het  overwinnen van het wereldterrorisme zijn niet het grote probleem. Het echte probleem ligt bij de grootmachten die deze terroristen willen blijven gebruiken om overal in deze wereld hun belangen te vestigen.

Waarom spreken de  westerse media plots van de  barbaarsheid en de “oorlogsmisdaden” , zogenaamd gepleegd door Syrië en Rusland in Aleppo? Omdat ze vrezen dat daar de 6000 Al Nousra strijders  toch zouden overwonnen worden en dat zou blijken dat ze wel degelijk geholpen worden door de speciale strijdkrachten van de  VS, de NAVO, bijzonder de Engelse, en Franse. Ooggetuigen hebben al gezien dat er niet alleen vreemde jihadisten zijn Aleppo zijn maar ook speciale strijdkrachten van de NAVO met het meest gesofistikeerde oorlogsmateriaal.

En ondertussen beweren de media dat het  westen  in Syrië alleen maar de gematigde opposanten helpt om het land naar een goede westerse democratie te leiden. Wanneer zal er in Europa een Trump opstaan die de maskers kan afrukken?

P. Daniel

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

2 gedachten over ““Wanneer zal er in Europa een Trump opstaan die de maskers kan afrukken?”

 1. beste Pater Daniel,
  in Europa zal nu geen Trump opstaan die de maskers zal afrukken.
  Europa is geen Natie.
  De illustere vaderen van Europa hebben netjes het principe van divide et impera toegepast: elk behoudt zijn identiteit, en wat die grote seigneurs samen aan de Europese partners opleggen/afdwingen zullen ze onder elkaar in de achterkamertjes beslissen, dat systeem werkt al decennia lang.
  Ik zie in de eerste tien jaar niemand boven de massa uitsteken, er is zelfs geen gemeenschappelijke taal die iedereen begrijpt laat staan spreekt. Le Pen kent geen woord Engels, Wilders geen woord Frans, Farage geen woord Duits, de Oostenrijkers kennen noch Engels noch Frans, enzovoort.

  De Babylonische spraakverwarring wordt bewust in stand gehouden door onze Grote Leiders.
  Laat daarom elk in zijn eigen land/taalgebied de boodschap “trop is teveel” verder uitdragen, wees gerust de Burgers van alle landen van Europa weten heel goed dat de politiek correcte hersentumor zich verder uitzaait, de brede onderstroom van latent verzet is aan het zwellen. En niet meer te stoppen.

  Als in één of ander land binnenkort de ketel van de verontwaardiging ontploft, zullen meteen dominosteentjesgewijs alle andere landen volgen, met elk zijn eigen accenten, maar met één gemeenschappelijk doel:
  de stal uitmesten. Of zoals Donald sprak: Drain the swamp.
  Regeringen zullen vallen bij bosjes, er zullen doden vallen, de Burgers zullen nieuwe verkiezingen eisen, en aandringen op law and order, en iedereen die zich daar niet aan houdt het land uitschoppen of opsluiten.
  In gans Europa zal er burgeroorlog uitbreken,
  en dan pas,
  zal één van de leiders opstaan, en op de tafel kloppen, en de anderen zullen zich achter die nieuwe Charles De Gaulle scharen, een nieuwe orde zal ontstaan, en alle verraders die de chaos georganiseerd hebben zullen boeten.

  I have a dream.

  Quousque

 2. Ik ben tot tranen toe bewogen door deze tekst en de gedachte die er achter schuil gaat. Hoe bevlogen kan men zo iets beschrijven als deze pater die ondanks alles de weg van de verzoening tussen de volkeren blijft volgen. Er zijn nog vele mensen van goeden wille, het komt er alleen op aan deze te verzamelen en een krachtig symbool te geven aan de vele anderen die nog twijfelen. De weg zal lang en gevaarlijk zijn maar als geboren optimist denk ik dat er een goed einde zal aan komen.

Reacties zijn gesloten.