Wanneer een kruistocht tégen Rome?

Onder u zullen valse leraars komen (2 Petrus 2:1)

Een Italiaanse bisschop is bereid het einde van het christendom en de daarop volgende islamheerschappij op de koop toe te nemen als dit het leven van “migranten” kan redden.
Raffaele Nogaro, voormalige bisschop van Caserta, verklaarde bij het begin van de maand:

“Moreel gezien en als man van het geloof zou ik bereid zijn alle kerken tot moskeeën te maken voor de goede zaak en het zou helpen het leven van arme, ongelukkige mensen te redden. Christus kwam niet op aarde om gesloten gemeenschappen op te richten, maar wel om mensen met eender welk ras, geloof of nationaliteit te helpen…”

De bisschop maakt deel uit … verrassing!… van een clericale beweging tegen de zgn. populistische Italiaanse regering en diens pogingen de illegale immigratie te beperken.
Zijn clericale beweging beschouwt Matteo Salvini, hoewel deze overtuigd katholiek is, als het kwaad in het kwadraat. Een priester ging zelfs een stapje verder met zijn beoordeling van Matteo en noemde hem… ” de antichrist”.

De 45-jarige leider van de Liga had voor de Milanese kathedraal op het christelijke evangelie en de Italiaanse grondwet gezworen, een rozenkrans in de hand: “Ik zweer trouw aan mijn volk, 60 miljoen Italianen, ik zweer eerlijk en vol moed de Italiaanse grondwet te handhaven met respect voor de leer van het heilige evangelie.”

De clericale beweging van de bisschop heeft medestanders tot in de directe omgeving van de paus. Een schisma tussen de basis en de elite, zoals ook in het burgerlijke leven en politiek het geval is. Bij een opinieraadpleging begin juli werd nochtans duidelijk dat Salvini het meeste vertrouwen geniet bij de bio-Italianen.