Vrijdag 3.3.23: Lezing pater Daniël

EEN STEM UIT DE WOESTIJN VAN SYRIË

Datum : Vrijdag 3 maart 2023 om 19u30 in het Wijkcentrum Xaverianen (Xaverianenstraat 13/003, 8200 Brugge).
Gratis ondergrondse parking.

Spreker : Vrijdenker Pater Daniël Maes. SYRIË IS EEN DOORN IN HET OOG VAN DE VS.

Pater Daniel is 12 jaar geleden naar Syrië gekomen op uitnodiging van moeder Agnes-Mariam, stichteres en overste van het klooster Mar Yakub in Syrië. Hij is nu voor enkele weken in België. De welvaart, veiligheid en harmonieuze samenleving van het Syrische volk waren opmerkelijk in de beginjaren van zijn verblijf. Hij zag later hoe de opstanden van buiten af georganiseerd werden, om het land te ontwrichten.

Zowat alles wat onze gezaghebbende media over Syrië schreven, was leugen en pure oorlogspropaganda om het collectieve westen een voorwendsel te geven om dit land ten gronde te richten en zijn grondstoffen te roven. Toen het westen met de hulp van terroristische groepen dit land toch niet op de knieën kreeg, begon het met een economische oorlog. Wurgende sancties, het stelen van 80% van zijn olie en van zijn graan, samen met voortdurende aanslagen en kidnappings, gaan door tot nu.

En dan kwam die verschrikkelijke aardbeving. De mensen die in het noorden van het land al zo zwaar werden getroffen, werden aanvankelijk genegeerd. Heel de wereld wilde Turkije helpen en slechts enkele echt bevriende landen kwamen Syrië ter hulp. Het klooster Mar Yakub – slechts enkele zusters en fraters uit acht landen – heeft vanaf het begin zich op speciale wijze ingezet voor de noodlijdenden in Syrië én Libanon. De kloostergemeenschap is omringd door een grote groep vrijwilligers. De inkom en giften komen ten goede aan de slachtoffers van de aardbeving. Bij voorbaat dank!
Na de lezing kunt u vragen stellen. Voor wie Pater Daniël niet kent, lees hier >>

Inschrijving: 9 euro
INSCHRIJVEN: klik hier

Organisatie: Tegenstroom

‘Door tegenstroom te varen komt men uiteindelijk aan de bron terecht, en daar is het water het zuiverst!’