Geslachtenwaanzin in het kwadraat

Poco blondje: “Michael, weet je wat de belangrijkste doodsoorzaak van zwangere mensen is?”
M.K.: “… Mensen?… zwangere mensen?.. euh… moeders?”
Poco blondje: “Als je ze per se moeders wilt noemen… ze zijn niet allemaal moeders… maar als je hen per se zo wilt noemen…”
M.K.: “Wat zijn ze dan als ze geen moeders zijn?”
Poco blondje: “Het zijn zwangere mensen.”
M.K.: “Welke mensen – buiten moeders – kunnen er zwanger zijn?”
Poco blondje: “Je hebt slechts enkele lettergrepen meer nodig om een inclusief taalgebruik te hanteren.”
M.K.: “Om wie er deel van uit te maken?”
Poco blondje: “Om mensen erbij te voegen die zich niet identificeren als vrouw, maar toch zwanger kunnen worden.”
M.K. “Je zegt me dus dat de voorwaarde om als een rechtvaardig mens beoordeeld te worden ik moet aanvaarden dat een man écht een vrouw kan worden? Dàt is dus de voorwaarde dat ik een rechtvaardig mens kan zijn?”
Poco blondje: “… euh… ja!”
M.K.: “Ik zou me willen identificeren – ik identificeer me – als waarheidsgetrouwe persoon m.b.t. dit thema. Ik zou je willen vragen mijn identiteit te aanvaarden en bevestigen. Doe je dat?”
Poco blondje: “… wel, je bent echter geen medische professional. En abortus en zwangerschap maken je identiteit niet uit.
M.K.: “Dat is wel degelijk mijn identiteit. Ik verzeker je: dat is mijn identiteit.”

Mocht u zin hebben heel het gesprek tussen het poco blondje en Michael Knowles te bekijken, dan klikt u hier. U kan maar u moet niet. Het poco blondje, Bronte Remsik, studeert trouwens medicijnen en is een abortussupporter.