Vraag in de klas

“Hoe komt het dat Israël steeds groter wordt?” is een vraag die naar verluidt in de klaslokalen weerklinkt. DS besteedt er aandacht aan. Uw dienaar ook, zij het niet in de vraagvorm. Simpel uitgelegd: als ik de omheining van mijn tuin regelmatig verplaats, telkens opnieuw een stukje van het grondgebied der buren inneem en daar dan bv. een serre neerpoot en daar mijn tomatenplantjes zie groeien of aan de andere kant een garage bouw of een zwembad met bijhorende barbecue-buitenkeuken… mag ik niet verbaasd, of zelfs verontwaardigd zijn, dat mijn buren er eerder vijandig zullen op reageren. Ook al zouden mijn voorouders, ergens in het verre verleden, in deze wijk, in de hele omringende buurt, ooit eigenaars van een herenhoeve met landerijen geweest zijn, die in de loop der eeuwen verkaveld, verkocht werd met als gevolg nieuwe bewoners. Dan nog zullen de huidige buren het er niet mee eens zijn als ik aanvoer dat ik woonrecht heb op de omliggende percelen omwille van historische redenen. Een eerder simplistische redenering, we geven het toe, maar die heeft wel het voordeel van duidelijkheid.

Het conflict in de klas: ‘Hoe komt het dat Israël steeds groter wordt?’ | De Standaard

Meer dan drie jaar geleden publiceerden we reeds onderstaand artikel. Het heeft nog niets van de actualiteitswaarde ingeboet. Alle geuite wensen voor een tweestaten-oplossing zijn zever in pakskes. Hoe moet die tweede staat, die voor de Palestijnen, er dan uitzien? Hoeveel m2 mogen ze als hùn natie beschouwen? De VN, de EU en individuele landen mogen zoveel resoluties stemmen als ze willen, ze zijn allemaal niet uitvoerbaar tenzij Israël baan ruimt en plaats maakt. Quod non. Eerder het omgekeerde.

B. overwegende dat de EU herhaaldelijk haar steun heeft bevestigd voor de tweestatenoplossing, met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten en met een veilige staat Israël en een onafhankelijke, democratische, aaneengesloten en levensvatbare staat Palestina die in vrede en veiligheid naast elkaar leven; overwegende dat de EU heeft opgeroepen tot hervatting van rechtstreekse vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit; zie:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0552_NL.html

Wensdromen…