Bill Gates heeft een nieuw plan om de aarde te redden

Het nieuwe plan van Bill Gates: kap 28.327.995 hectare bomen – meer dan 28 miljoen hectare – om “de opwarming van de aarde te bestrijden”

Bill Gates en andere globalistische miljardairs investeren nu in nieuw opgerichte klimaatbedrijven zoals Kodama Systems om een miljard ton ‘biomassa’ te oogsten en te begraven om ‘de planeet te redden’. Miljoenen bomen, die ons van zuurstof voorzien en waardevol hout hadden kunnen zijn, zullen in plaats daarvan worden begraven. Dit zal leiden tot stijgende prijzen voor hout, brandhout, pulp en andere houtproducten als gevolg. De veelal opzettelijk aangestoken bosbranden over de hele wereld deze zomer worden nu gebruikt als primair argument voor ontbossing. De vernietiging van Amerikaanse bossen “omwille van het klimaat” wordt geleid door een Chinese professor. Samen met het planten van bomen op bouwland en economische prikkels voor boeren om over te schakelen op “koolstoflandbouw” in plaats van voedselproductie, zal de toch al gespannen wereldwijde voedselproductie binnenkort niet langer in staat zijn om de wereldbevolking te voeden.

Bill Gates, de oprichter van Microsoft en een van ‘s werelds rijkste globalisten, financiert nu een nieuw initiatief om “de opwarming van de aarde te bestrijden” en “de planeet te redden”. De organisatie van Gates, Breakthrough Energy, heeft $ 6,6 miljoen geïnvesteerd in het project onder leiding van een bedrijf genaamd Kodama Systems, opgericht in 2021. Het plan is om maar liefst 28 miljoen hectare bos te oogsten, voornamelijk in het westen van de Verenigde Staten. Na de massale oogst zullen de miljoenen bomen in de grond worden begraven, zodat niemand ze kan gebruiken. Dit komt omdat klimaatalarmisten geloven dat “het begraven van bomen de opwarming van de aarde zal verminderen” omdat het voorkomt dat ze koolstofdioxide in de lucht vrijgeven.

Koolstofdioxide in de lucht is nodig voor planten en bomen om koolstof te absorberen en te gebruiken om hun plantendelen te bouwen en te groeien. Door fotosynthese komt zuurstof vrij, die wij mensen inademen. Daarom leggen bomen tijdens hun leven grote hoeveelheden koolstofdioxide vast. Wanneer ze sterven en ontbinden of verbranden, komt de gebonden koolstofdioxide vrij. Wanneer bomen aan het einde van hun levensduur worden geoogst, wanneer ze het meest waardevol zijn als hout of brandhout, en worden begraven in plaats van te worden verkocht, is het idee dat de koolstofdioxide wordt gebonden en gescheiden wordt gehouden van de atmosfeer van onze planeet. Daarom zijn de coördinatoren van het project, bekend als het Carbon Lockdown Project, van plan om de “biomassa in zuurstofvrije boomgewelven” nog lang op te slaan. De bomen zullen worden begraven of ondergedompeld in water in plaats van te worden gebruikt voor zaken als hout voor huisvesting of pulp, wat de prijzen van hout, brandhout, papier en alle op hout gebaseerde producten verder zal verhogen.

Tijdige bosbranden

De houtkap is geen toekomstidee; Het is al begonnen. Het Amerikaanse zakenblad Forbes meldt dat Kodama Systems mede-oprichter Merritt Jenkins momenteel de testkap leidt in Stanislaus National Forest, gelegen aan de voet van het Sierra Nevada-gebergte in Noord-Californië. Het natuurreservaat beslaat bijna 900.000 hectare en wordt beheerd door de U.S. Forest Service, een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. 31% van de Amerikaanse bossen is federaal eigendom.

Momenteel test en verbetert Kodama een semi-autonome oogsteenheid, die acht meter lang is en 17 ton weegt. Het doel is om volledig autonome houtoogstmachines te bouwen die de klok rond kunnen werken zonder menselijke operators, van het kappen van de bomen tot het uit het bos halen. De huidige testmachine van Kodama kan ‘s nachts werken, maar vereist nog steeds menselijke operators. Met satellietconnectiviteit en geavanceerde lidar-camera’s (lichtdetectie en -bereik), vergelijkbaar met die in zelfrijdende auto’s, kan het werk op afstand worden gericht en bewaakt. Degenen die de film Avatar hebben gezien, kunnen ongeveer begrijpen hoe het eruit zou zien.

Kodama gebruikt bosbranden als een van de belangrijkste verkoopargumenten, omdat ze ook aanbieden om te zorgen voor omgevallen bomen en kreupelhout, evenals het uitdunnen van het bos – het bosbeheer dat niet langer wordt uitgevoerd zoals voorheen. Kodama wijst op de bedreiging van leven en eigendommen, evenals de gezondheidsrisico’s van bosbrandrook. Jimmy Voorhis, directeur biomassagebruik en -beleid bij Kodama, vertelt Forbes dat besluitvormers nu naar hen luisteren, vooral nadat de Canadese bosbranden van deze zomer gevaarlijke luchtomstandigheden creëerden in grote steden als New York, Washington, DC en Chicago.

“De oranje lucht in San Francisco was een keerpunt. Ze luisteren nu naar ons”, zegt een tevreden Voorhis.

De Amerikaanse autoriteiten proberen nu snel het probleem aan te pakken dat hun eigen inactiviteit heeft gecreëerd door Kodama in te huren. De Amerikaanse Forest Service wil de komende tien jaar 70 miljoen hectare bos uitdunnen, voornamelijk in Californië. Typisch, na een dergelijke bosuitdunning, gaan boomstammen van verkoopbare grootte naar zagerijen, terwijl de rest wordt opgestapeld en, samen met kreupelhout, later onder gecontroleerde omstandigheden wordt verbrand. Nu zal Kodama in plaats daarvan een miljard ton “biomassa” begraven in “boomgewelven” die zijn ontworpen om droge en zuurstofvrije omstandigheden te behouden om te voorkomen dat het hout ontbindt of verbrandt.

“Een ton biomassa in de bodem is een ton koolstofdioxide niet in de atmosfeer.”
– Ning Zeng, de Chinese professor die Amerikaanse bossen kapt om ‘de planeet te redden’, heeft een vuistregel opgesteld.

Kodama heeft al $ 1 miljoen aan subsidies ontvangen van het bosbouw-brandweeragentschap van Californië en anderen, evenals aankooptoezeggingen voor de koolstofkredieten in verband met de eerste 400 ton bomen die het door Gates gesponsorde bedrijf begraaft. Forbes schrijft dat “op de open markt deze credits $ 200 per ton zouden moeten opbrengen”. Forbes kiest waarschijnlijk voor deze prijs omdat klimaatalarmisten het hebben aangeprezen als een binnenkort te komen minimumprijs die nodig is om ‘de planeet te redden’. Momenteel kosten emissierechten minder dan de helft van deze kosten. Dus de vooruitbetaling voor 400 ton begraven bomen komt overeen met $ 0,8 miljoen aan koolstofkredieten. Echte waarde in de vorm van hout en brandhout wordt zo omgezet in een fictieve waarde gebaseerd op de leugen van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

De buitenlandse desk van Free West Medias heeft toegang tot een interne presentatie waaruit blijkt dat de krachten achter dit idee van plan zijn om op verschillende manieren geld te verdienen. Het wordt geleid door Ning Zeng, een Chinese professor aan de Universiteit van Maryland in de VS en de oprichter van het Carbon Lockdown Project (CLP). Ning wordt beschreven als de ‘peetvader van biomassabegraving’. De presentatie, gehouden voor andere insiders, is onthullend omdat het inzicht geeft in hun denken. Ning benadrukt onder meer dat 97 procent van de bomen na 100 jaar behouden blijft, wat aangeeft dat ze van plan zijn om ze lang op te slaan en dan mogelijk te hergebruiken. Het is belangrijk op te merken dat bomen die zijn opgeslagen in zuurstofvrije omgevingen in de loop van de tijd een hogere kwaliteit krijgen en een waarde van tientallen euro’s per kilogram kunnen hebben.

Ning benadrukt vooral dat de kosten van het verwijderen van koolstofdioxide uit de atmosfeer erg laag zullen zijn, $ 10-50 per ton. Bedrijven die moeten betalen voor zogenaamde koolstofkredieten in de lopende emissiehandel – een miljardenindustrie die globalisten nu aan de wereld opleggen – kunnen deze “dienst” van CLP kopen.

De gemiddelde veilingprijs van de EU voor emissierechten in 2022 was 79 euro per ton CO2, met een minimumprijs van ongeveer 58 euro per ton CO2 en een maximum van 98 euro per ton CO2. Dit is te vergelijken met de gemiddelde prijs van 2021 van ongeveer 53 euro per ton CO2, een stijging van 33 procent in slechts één jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat deze trend van stijgende prijzen zal worden doorbroken; in plaats daarvan zal het waarschijnlijk versnellen. Dit jaar lijkt de gemiddelde prijs ruim boven de 100 euro uit te komen. Het kappen en begraven van bossen kan volgens de interne kostenraming van Ning Zeng dit jaar al een winst opleveren van minstens 100 tot 1.000 procent. De Finse regering heeft het bedrijf van Zeng al $ 181 per ton betaald en de Zweedse investeringsmaatschappij Kinnevik heeft onlangs 1.000 ton koolstofkredieten gekocht, gelijk aan het gewicht van begraven bomen.

Afgezien van de winst uit de verkoop van koolstofkredieten, zullen miljoenen tonnen bossen in de toekomst kunnen worden verkocht voor tientallen euro’s per kilogram, vele malen meer dan ze nu waard zijn, zonder rekening te houden met inflatie. Dit betekent zowel een waardebehoudende investering als pure winsten geteld in biljoenen in plaats van miljarden. Er zijn dus verschillende grotendeels verborgen economische motieven, zoals vaak het geval is met de plannen van globalisten.

Natuurlijke landbouw is uitgeroeid

Carbon Lockdown Project stelt op zijn website dat de “natuurlijke koolstofcyclus bijna in balans is”, maar niet in perfecte balans. Daarom moet de onvolmaakte natuur worden gered door de kunstmatige oplossingen van globalisten, omdat de natuurlijke cyclus niet voldoende is. Carbon Lockdown Project legt het uit met de woorden: “Hoewel fotosynthese ‘gratis’ is, moeten bossen duurzaam worden beheerd”, iets waarvan ze beweren dat ze het beste weten hoe ze moeten doen. Carbon Lockdown Project benadrukt vervolgens het belang van het planten van bomen en hoe ze van plan zijn om “in te grijpen” om onze planeet te redden:

Het idee van houtoogst en -opslag (WHS) stelt beheersinterventie voor door middel van houtoogst of het verzamelen van houtresten, gevolgd door opslag in anaërobe ondergrondse of natte / droge / koude omstandigheden om verval te voorkomen.

Het is dus duidelijk dat het gaat om houtkap en niet alleen om het kappen van omgevallen en rottende bomen in het bos – zoals factcheckers van het establishment beweren nadat het project aandacht en kritiek begint te krijgen. Uit de andere materialen van het project is het ook duidelijk dat de focus ligt op bomen in hun laatste fase – voordat ze het risico lopen koolstofdioxide af te geven – dus de oudste en grootste bomen, precies die welke het meest geschikt zijn voor hout en het meest gewenst zijn door zagerijen en de bouwsector. In plaats van hout te worden voor bijvoorbeeld woningbouw, worden ze begraven. Dit betekent niet alleen aanzienlijk hogere houtprijzen, maar ook stijgende brandhoutprijzen. In veel landen, waaronder Oost-Europa, is het gebruikelijk dat mensen – zeker nu de energie- en stookkosten omhoog zijn geschoten – het bos in gaan en afgevallen takken en oude gedroogde bomen oprapen om als brandhout te gebruiken.

Het planten van bomen klinkt misschien als iets positiefs, totdat we zien dat de globalisten zich richten op open landschappen in het algemeen en landbouwgrond in het bijzonder. Alleen dat deel van de “oorlog tegen koolstof” om Net Zero te bereiken, zal veel boerderijen dwingen te sluiten, wat resulteert in een verdere vermindering van de natuurlijke voedselproductie, vee en granen. In Nederland probeert de door globalisten gecontroleerde regering 3.000 bedrijven te dwingen te sluiten, en in Ierland waarschuwen melkveehouders dat 3.000 melkproducenten op het punt staan te worden weggevaagd vanwege nieuwe ‘klimaateisen’. Bovendien zullen de economische prikkels voor het kappen en begraven van bomen de ontwikkeling dicteren. Het artikel van Forbes onthult dat er uitgebreide plannen zijn om boeren naar dergelijke “koolstoflandbouw” te sturen, die wordt betaald met koolstofemissierechten en al winstgevender is dan traditionele landbouw. Het doel is om hen te laten stoppen met het produceren van voedsel en houtproducten. Er wordt ook vermeld dat ze voor dit doel buitenlandse “beter koolstofabsorberende” boomsoorten willen introduceren, zoals bamboe. Deze kunnen genetisch worden gemodificeerd om de kou op onze breedtegraden te weerstaan.

De hoge energieprijzen hebben nu al grote delen van de chemische industrie weggevaagd – vooral in het Westen – die kunstmest produceert die nodig is voor bijna de helft van de wereldvoedselproductie. Bovendien heeft de aanhoudende zwakke zonnecyclus, die in december 2019 begon, extreem weer gecreëerd dat wereldwijd gewassen heeft vernietigd. Deze herfst, de oogsttijd op het noordelijk halfrond, lijkt in veel landen een van de slechtste ooit te zijn (de cijfers zijn nog niet definitief). De wereldwijde voedselzekerheid is nog nooit zo bedreigd geweest, iets wat zelfs de Agenda-pushende VN heeft erkend.

De voedselproductie wereldwijd moet aanzienlijk en snel worden versterkt, maar in plaats daarvan gebeurt het tegenovergestelde. Globalisten willen vooral de veehouderij afschaffen en dierlijke eiwitten vervangen door plantaardig en synthetisch ‘vlees’ en insecten. Zuivelproducten moeten ook op dezelfde manier worden vervangen, met alles van op soja gebaseerde “zuivelproducten” tot kakkerlakkenmelk. Ze leggen echter nooit uit hoe ze van plan zijn het ernstigere en enorme tekort aan granen te vervangen.

Naast het feit dat de landbouw gedwongen wordt een stap terug te doen, zowel op het gebied van voedsel als houtproductie, leidt het tot iets anders waar niemand het over heeft. Rottende vegetatie en bomen creëren nieuwe voedselrijke bodems, die de basis vormen van alle graanproductie. Uitgeloogde bodems als gevolg van geïndustrialiseerde landbouw, vaak aangedreven door globalistische multinationals, zijn vandaag een belangrijk probleem. Door miljoenen bomen uit de natuurlijke kringloop te verwijderen, worden ook het akkerland en de voedselproductie van de toekomst vernietigd.