von Metternich versus de censuurcommissie van de nullenzender

Ook al zijn wij een koele minnaar van deze vorm van zgz. Vlaamse humor, verpakt in een voetbal- en caféverhaal, toch is de censuur van oude Kampioenenafleveringen niet pluis. Wat ons betreft is de reeks koude koffie, die telkens weer opgewarmd wordt in de micro-oven. Alles wat zgz. kwetsend, racistisch, homofoob …. enz… is, moet eruit. Zelfs de aflevering waarin Markske met Driekoningen de zwarte koning speelt en bijgevolg zijn gezicht zwart verft…

” … Het aanschijn van de leden der censuurcommissie FC De Kampioenen wordt afgeschermd en hun namen moeten geheim blijven. Misschien moet iemand een robotfoto maken….

… Onze Kampioenencensuurcommissie heeft er integendeel voor gekozen te werken zoals de Sacra Congregatio Indicis, de Heilige Congregatie van de Index wier bestaan evenmin verborgen werd gehouden, en die in de zestiende eeuw een lijst van verboden boeken liet verschijnen….”

Lees verder…

Ook de vrt-zonder-beeld schrapt bepaalde geluidsopnames: