Vlaanderen is Brussel al kwijt sinds 1830.

lovenaarA2Vlaanderen is Brussel al kwijt sinds 1830.

De enige periode dat Brussel nog van ons was, was tijdens WO II vanaf de oprichting van Groot Brussel, met burgemeester Jan Grauls,in 1942, en dit is ook de enige periode dat de taalwetten er werden toegepast, waardoor Brussel opnieuw evolueerde naar een Vlaamse stad. Bij de zo gezegde “bevrijding” in september 1944.. was het verlies definitief.

Brussel is een kolkende vulkaan waar het wachten is op de uitbarsting, zoals in andere grote Europese steden.(door de massale immigraties). Ik verwijs naar de reeds geciteerde CIA verslagen.

Brussel is een mesthoop, en wie laat er zich nu afdreigen met een “mesthoop”!!!
Een “mesthoop” van waarop men straffeloos op strooptocht komt naar Vlaanderen.
Een mesthoop met een gigantisch profitariaat en een crimineel corrupt overheidssysteem. Een mesthoop waar de laagste “basse classe” zich torenhoog verheven voelt boven “les sales flamins”!! (deze worden ten andere beschouwd als “Untermenschen”.!!
Een mesthoop die stilaan evolueert naar een gigantische kasbah!!!(=een staat in de staat).

De Vlamingen hebben er alle belang bij Brussel zo vlug mogelijk te verlaten, en dit op een georganiseerde manier. Zo niet zal het de vlucht zijn, hals over kop, zoals de Kolonialen in de Congo in 1960!!!
Begin vooral met het sluiten van het Nederlandstalig onderwijs, waar franstaligen en vreemdelingen een diploma “krijgen” waarmee ze dan de lange mars door de instellingen kunnen aanvatten via de “diversiteit”.
Cui Bono??

Vertrek met luide trom… zodat anderen ook zullen vertrekken zoals de Nato en de EUSSR. Zelfs de franstaligen zullen dan vertrekken, is het niet van willen , dan wel van moeten!!

Vergeet in dit verband niet de beruchte betoging van 06.11.2014 in Brussel, waaruit gebleken is dat de politie niet meer in staat is de orde de handhaven, en de bestuurlijke verantwoordelijken(=burgemeester) de boel saboteren!!

Zet er een muur rond, want het zal nodig zijn. Geef ze een corridor, in ruil voor territoriale compensaties met onder andere het Laarbeek bos, het AZ VUB, al de gebieden die buiten de ring vallen, het Zoniën woud op Brussels en Waals grondgebied… om er enkele op te noemen.

Laat U afdreigen met het spoorwegnet..als de ring volledig op Vlaams grondgebied ligt kan hier een omleidingsspoor aangelegd worden..
De chantage met de vliegtuigroutes is dan ook gedaan= geen vliegtuigroutes boven Brussel = geen toegangswegen via de autowegen!! Wijlen Guido Tastenoy suggereerde dit laatste ook al.. hetgeen reacties van razernij opriep!!
Voorzie desnoods een “verhuispremie” voor de echte Vlamingen die willen verhuizen.(dit geldt niet voor de Dansaert dhimmi’s).
Al het overheidspersoneel kan gerust in Vlaanderen te werk gesteld worden.

Voor alles is dus een “oplossing ” mogelijk weliswaar onder het motto :”moeilijk gaat ook”.
Het probleem bij dit alles is “alleen” :
1. De verraders aan Vlaamse kant verkozen door een laf kruiperig “klootjesvolk”,
2. De EUSSR!!!

Brussel is een kankergezwel dat Vlaanderen aanvreet van binnenuit. Wat de “emotionele argumenten” ook mogen zijn, een kanker snijdt men weg. Hoe erg deze beslissing ook is, het is de enige oplossing.
Het is anderzijds niet uitgesloten dat Vlaanderen het later opnieuw “manu militari” opnieuw kan inpalmen als het alle belang verloren heeft voor de franstaligen.(nadat deze allemaal zijn gaan lopen, het circus van Laken inbegrepen).
De problemen bij deze “losmaking” zijn inderdaad niet van de minste, maar waar er een wil is, is er een weg. Het loont echter de moeite deze weg te nemen..want het alternatief is de “ondergang”.
Velen spreken zich uit over Brussel, zonder het te kennen… en nemen hun wensen voor werkelijkheid. Ik verkies de werkelijkheid onder ogen te zien en de schade te beperken. Gezien mijn beroepservaring weet ik ook waarover ik spreek.

Lovenaar

 

5 gedachten over “Vlaanderen is Brussel al kwijt sinds 1830.

 1. Wat de luchthaven betreft, die zou beter verhuizen naar Beauvechain (‘Brussels East’) of Charleroi (‘Brussels South’). De luchthaven van Tokio ligt ook 100 km verder.

 2. Het enige wat de franssprekenden nog aan het Brussels gewest bindt is de chantage die ze ermee op Vlaanderen oplegd. Daarom blijven wij betalen en geven we alles toe. Milquet, en velen van de Brusselse verkozenen hebben al lang een stekje in Wallonië waar ze terecht kunnen als de hoofdstad niet meer leefbaar en uitgezogen zal zijn.
  Daarom ben ik het allang volledig eens met Lovenaar, en de verraders van Vlaanderen moeten van de vetpotten weg gestemd worden, enkel mensen die geen eigenbelang hebben mogen nog over Vlaanderen regeren.

 3. De periode onder burgemeester Grauls bewijst wel dat ze vlug de huik naar de wind hangen en dat het kan verkeren.

 4. Ik denk ook dat we Brussel liever kwijt dan rijk zijn. Vlaanderen moet beginnen met alle instellingen die ze daar hebben te verhuizen naar Vlaanderen. En als ze slim zijn dan plaatsen ze niet alle diensten in één stad, of je krijgt opnieuw een grootstedelijk kankergezwel. In tijden van internet, videoconferenties en massacommunicatie is het niet meer nodig om fysiek op één plaats te zitten.

 5. Volgens Bleri Lleshi, een linkse Albanese Brusselaar, is de stad één armoedemoeras:
  ‘V olgens de cijfers van het armoederapport 2014 van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn in Brussel leeft een op drie Brusselaars onder de armoedegrens en loopt 40 procent van de Brusselse bevolking risico op een leven in armoede en uitsluiting.’
  Zo’n stad heb ik liever niet in Vlaanderen, geef die maar aan de Frans-, Arabisch-, Engels-, en Amazightaligen

Reacties zijn gesloten.