Vlaams belang, de enige partij die nog voor onze toekomst opkomt

ANC corruption

De socialisten kiezen voor een samenlevingsmodel van gescheiden bevolkingsgroepen.

Apartheid dus, het enige ook Nederlands woord dat wereldbekend is, of is het separatisme, als het maar politiek correct is, dan mag het.

Toen de blanke regering van Zuid-Afrika koos voor apartheid, zijnde gescheiden gemeenschappen die zich het beste konden ontwikkelen in eigen gekozen tempo, in eigen cultuur, met eigen middelen, eigen regio en eigen prioriteiten was de wereld te klein voor de roden en de groenen. Vooral de grote stammen waren volledig akkoord. Dat was de realiteit in Z.A., hier zijn de problemen ingevoerd door andere culturen en dictatoriale  godsdiensten in grote getale toe te laten. Zo ontstaan dezelfde problemen waar Z.A. voor stond.
En welke oplossingen stellen de socialisten voor ?, juist.

Het linkse grut in de wereld, dat heftig te keer ging tegen de apartheid,  waren de nuttige idioten voor de nieuwe wereldorde die een gedwee regime wensten en het goud van Z.A. nodig had om haar mondiaal plan te realiseren. Na de beschaafde machtsoverdracht van de blanke regering, zonder één dode nota bene, hoort niemand nog iets van de antiracisten hier in het westen, zouden ze beschaamd zijn wat ze verwezenlijkt hebben?

Het was een knap staaltje manipulatie om linkse gekken te gebruiken als middel voor dit doel. Die staan nu, net als overal in de wereld, verdwaasd om zich heen te kijken, en hollen, ook predictable, van party tot party, beschaamd zich elders te vertonen.
Intussen levert het ANC alles wat het land rijk zou moeten maken aan hun masters die hadden gezorgd voor de machtsovername, zoals goud diamanten en natuurlijk mineralen.

http://www.amsterdampost.nl/een-noodkreet-voor-hulp-the-killing-fields-of-south-africa/

http://www.unitedforvictory.org/

http://www.censorbugbear.org/

http://censorbugbear-reports.blogspot.com/

http://www.africancrisis.co.za/Home.php?Cat=0&

http://mspoliticalcommentary.blogspot.com/

Het resultaat is wel te merken, de socialistische/communistische ANC heersers en hun beschermelingen leven in luxe, het nieuwe eigen volk komt niet eerst zoals beloofd,  maar krijgt wat aalmoezen, en de autochtone blanke bevolking is vogelvrij verklaard, mooie toekomst gaan we tegemoet.

Als bewijs dat het nu opperbest gaat in Z.A. mocht het nieuwe regime enkele jaren geleden de Olympische Spelen organiseren, blijheid en vrolijkheid was troef, na dit financieel debacle zal je niets meer horen van Z.A. . De hoogste graad van de wereld voor criminaliteit en moord, infrastructuur die door gebrek aan onderhoud het begeeft, de beste postjes voor het onbekwame eigen volk, enz. De aftakeling is nu al merkbaar in de straten, maar dat is nu even niet aan de orde, dat zijn maar fait divers zeggen de socialisten en meloenen dan.
Is het dan wachten tot wij, beschaafd zoals het hoort, de sleutels van onze stadshuizen overhandigen als blijk van opperste antiracistische gevoelens? Mooie toekomst gaan we tegemoet.

Die zelfde zichzelf socialen noemende  hier in dit onzalig land , waarvoor de hel voor de Zuid-Afrikaanse regering niet erg genoeg was, nemen nu de ene na de andere apartheidsregel over voor de grote groepen immigranten die zonder veel tamtam hun verblijfsvergunning gekregen hebben, de tijdelijke vergunningen worden automatisch definitief na een heel gamma apartheidsmaatregelen.

Nu gaan ze de nakomelingen van die immigranten indoctrineren dat integreren niet nodig is, ik schreef bijna niet wenselijk, maar dat zou opzet duiden. Ook ouders die zouden willen integreren worden zo meegesleurd in die molen van separatisme, iets wat ze de Vlaamse beweging als racistisch aangewreven hebben. Mooie toekomst gaan we tegemoet.

 

Als het volgende geen apartheid is dat ze mij dan uitleggen wat het wel is.  

[PERSBERICHT – 16 mei 2013]

Vlaams Belang verzet zich tegen ‘apartheidsscouts’

Belastinggeld wordt misbruikt voor de niet-integratie van allochtonen

 In Borgerhout start deze maand een jeugdbeweging die zich enkel richt op allochtone jongeren. Het gaat om een proefproject dat financieel gesteund wordt door Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet. De minister maakt voor dit proefproject 25.000 euro vrij. Het project wordt opgezet door het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ), dat ook jaarlijks een subsidie ontvangt voor zijn werking. Omdat de overgrote meerderheid – voornamelijk Turkse en Marokkaanse – allochtone jongeren zich niet wenst aan te sluiten bij de bestaande jeugdbewegingen (Chiro, Scouts, …), kent minister Smet geen betere oplossing dan maar een aparte allochtone jeugdbeweging te faciliteren en te subsidiëren.

Het resultaat is een pilootproject dat proefdraait vanaf 19 mei en van start gaat vanaf september. Het zou de bedoeling zijn om vanuit dit project tot een “universele jeugdbeweging te komen, waarin iedereen zich thuis kan voelen”. Het Vlaams Belang vreest echter dat deze allochtone jeugdbeweging een ‘allochtoon eiland’ zal zijn én blijven.

Coalitiepartner N-VA had vorig jaar nog ernstige bedenkingen bij de piste van een specifiek voor allochtonen bedoelde jeugdbeweging en dit in het licht van het inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering en van N-VA-minister van Inburgering Geert Bourgeois in het bijzonder. Zo zei de heer Segers (N-VA) in de commissie Jeugd van 28 februari 2012 over het toen gelanceerde idee van een aparte allochtone jeugdbeweging: “Deze visie op de jeugdbewegingen staat volgens ons haaks op het Vlaamse inburgeringsbeleid. Daarenboven legt het de kiem voor een gesegregeerde samenleving. Dat is niet de bedoeling van een jeugdbeleid. Dat is niet de samenleving waar wij voor staan.

Nu is de N-VA blijkbaar eens te meer gecapituleerd voor de grillen van de socialisten in de Vlaamse regering. Met de subsidiëring van een aparte jeugdbeweging lijkt de Vlaamse regering de moeizaam verlopende integratie van een significant aantal voornamelijk niet-Europese allochtonen in onze gemeenschap te bestendigen en zelfs te belonen.

Het Vlaams Belang vraagt dat de Vlaamse regering, en in het bijzonder N-VA-minister van Inburgering Geert Bourgeois, de subsidiëring van een aparte allochtone jeugdbeweging een halt toeroept. Het Vlaams Belang zal bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Janssens zowel minister Smet als minister Bourgeois interpelleren over dit nefaste initiatief.

Joris Van Hauthem

Onze wachters gaan ook in het verweer in brussel;

MIVB blijft taalwetten hardnekkig overtreden.

http://www.politiek.net/hermes/38002

Brussels Klimaatwetboek: verplichte passiefnorm jaagt jonge gezinnen de stad uit

http://www.politiek.net/hermes/37963

Brede motie over Vlaamse toekomst van Brussel verworpen. CD&V wacht tot kalf verdronken is om standpunt in te nemen

http://www.politiek.net/hermes/37782

Naar een actieplan voor Vlaams-Brussel ?

http://www.politiek.net/hermes/37743

Enz, enz.. En wat ga je daar mee doen mini-ster Smets, APARTE groepen JONGEREN van maken, scouts voor Marokkanen, giro voor turken, ksa voor de negers? lees maar groot licht… HLN…

In Bobbejaanland hebben twee groepen Nederlandse jongeren het met elkaar aan de stok gekregen. Een ruzie over een meisje ontaardde in een massale vechtpartij, waarbij één gewonde viel.

Het ging om een groep jongeren van Turkse origine en een groep van Marokkaanse afkomst. De jongeren werden na de vechtpartij terug op de bus naar Nederland gezet. Eén persoon liep verwondingen op.

 

 

2 gedachten over “Vlaams belang, de enige partij die nog voor onze toekomst opkomt

  1. Het begint al met een misverstand ! Ik dacht dat het woord allochtoon werd geschrapt. Het zou dus meer correct zijn , de afkorting PAJ (Platform Allochtone Jeugd) te veranderen in PNJ (Platvorm Nievanier Jeugd) Wat kan het uiteindelijk doel zijn van onze Pascal , integratie ? maar dan onderling, tussen turken met marokkanen en dito’s , zodat ze nog meer afstand kunnen nemen van onze samenleving , zich nog sterker gaan voelen onder hun gemeenschappelijke noemer , de Islam. De ongelovigen scheiden van de gelovigen , meisjes van jongens , hetero’s van homo’s , rein van onrein (wat dat ook moge wezen ) In ieder geval door PAJ te stichten krijgen we een eerste natuurlijke selectie ,een apartheid , een scheiding tussen de verdraagzamen en de onverdraagzamen , de lage IQ tegenover de hoge IQ, diegenen die respect tonen tegenover onze originele samenleving en diegenen die de cultuur van hun prachtlanden hoog in het vaandel dragen , maar toch liever in ons land blijven . Samen met zovele anderen moeten wij stillekensaan toch gaan toegeven dat het overgrote deel van onze Vlaamsche medemenschen , lomp zijn en lomp blijven door niet te kiezen voor een partij zoals het VB onze enige strohalm.

  2. Daar is deesdae té veel bewyse dat die wêreld deur ‘n “onsigbare” mag regeer word (die NWO). As ons maar net na Suid-Afrika se geskiedenis kyk, is dit klokhelder, ons word deur “iemand daar buite” regeer.
    Sedert 1652, die dag toe die eerste groep Europeane hulle aan die suidpunt van Afrika gevestig het, het blankes in Suid-Afrika heel weinig foute gemaak. (Ons weet almal dat geen mens volmaak is nie, en dat almal foute maak, maar min mense fouteer doelbewus).
    Die gewone landsburger het hard gewerk vir sy brood en botter, en het nie tyd gehad om mede landsburgers te besteel en te benadeel nie. Blanke Suid-Afrikaners het geglo aan leef en laat leef, maar sedert 1652 is hulle gereeld deur “vreemde magte” gemanipuleer, mislei, valslik beskuldig, van hul vryheid beroof, en later ook van hul lewens beroof.
    Wanneer ‘n mens die geskiedenis van Suid-Afrika en van Wes-Europa met mekaar vergelyk, is daar ‘n geweldige ooreenkoms. Vreemde magte wat die orde, vrede en veiligheid van vreedsame volke versteur.

Reacties zijn gesloten.