Vermeersch over de islam: “De cultuur is achterlijk”

Klik op de afbeelding om de link te volgenGisteravond ook naar ‘Reyers Laat’ gekeken?  Bleiter Anciaux trok ten strijde tegen prof. em. Etienne Vermeersch, die koudweg stelde dat de islam geen mens, maar wel een systeem is.  Indien een VBer daar had gezeten, dan had die vandaag een klacht bij het Spionnencentrum aan zijn broek.

 Enkele citaten:

“In de Amerikaanse cultuur neemt veertig procent de evolutietheorie aan”, argumenteerde Vermeersch. “Die cultuur heeft zelfs voor minderjarigen de doodstraf. Die cultuur is achterlijk, zal ik ook zeggen. Wanneer ik nu zeg dat in de islamlanden maar twintig procent of minder de evolutietheorie aanneemt. Dan mag ik toch ook zeggen dat die nog meer achterlijk zijn? En volgens punt drie in uw resolutie mag ik dat niet zeggen.”

“Meneer Vermeersch, je bent onvoorstelbaar aan het zeveren”, antwoordde de sp.a-fractieleider. “Ik heb het gevoel dat meneer Vermeersch alles doet om islamofoob over te komen.” “Het is volkomen misplaatst om individuele mensen te minachten”, zei Vermeersch daarop. “Maar het is iets helemaal anders om een godsdienst te bestrijden. Ik ben anti-katholiek, maar niet tegen katholieken.” Waarop Anciaux benadrukte dat hij geen enkel probleem heeft met kritiek op een godsdienst.

“Je hebt een hemels genoegen om mensen te kwetsen”, zei Anciaux tegen Vermeersch. Waarop die dan weer: “De islam is geen mens, maar een systeem. Ik denk dat ik meer gelovige vrienden heb dan jij. Er bestaat voor mij een onderscheid tussen de mensen, die ik liefheb, en een systeem, dat moet bestreden worden.”

Wie hun onderhoud nog eens wil bekijken en beluisteren, klik dan op deze link.

Wie niet meer weet waar den Bleiter vandaag komt, hierbij een  korte c.v.:

Zijn politieke gedaanteverwisselingen
van VU naar ID21
van ID21 naar VU&ID
van VU&ID naar Spirit
van Spirit naar Vlaams Progressieven
van VP naar Onafhankelijk
van Onafhankelijk naar SPa

…………. Van SPa naar imam?

FVE

 

8 gedachten over “Vermeersch over de islam: “De cultuur is achterlijk”

 1. Ik ben er niet ingeslaagd om die oeverloze zeveraar Anciaux via de aangeboden link tot het einde te aanhoren. Het werd me oprecht te veel. Dat is puur S.M.
  In deze uitzending, en dat is de enige en niet geringe verdienste, wordt pas echt duidelijk welke onozelaar Bertje wel is, wereldvreemd, bovendien iemand volkomen gespeend van elk degelijk inzicht in de materie. Je houdt het als weldenkend mens eigenlijk niet voor mogelijk. En dat continue onderbreken en er door “klappen”, om, als hij geen repliek meer heeft, enkel nog te zeggen: “ge zijt aan het zeveren”. En dat wordt zomaar op onze maatschappij losgelaten.
  Waar hebben wij dergelijk misselijk makend, triestig individu eigenlijk aan verdiend.

  • Hij is de reden dat ik uit de Volksunie gestapt ben. Onnozelaar, ja, maar geen domme onnozelaar. Hij heeft toch heel de tijd goed voor zichzelf gezorgd. Als goede socialist avant la lettre slaagde hij er toch maar in telkens een vlot te vinden als hij met zijn partij kapseisde.

 2. Zo een 20 tal jaar geleden toen ik nog naar de IJzerbedevaart ging, en er nog tussen de 25.000 en 30.000 aanwezigen waren heb ik den Bleiter een interview zien geven aan de rode staatszender. Dit gebeurde voor de souvenierwinkel, rechts voor je aan de IJzertoren komt. Den Bleiter is toen 3 maal terug moeten beginnen om zijn antwoord juist te kunnen geven. Toen schrok ik daarvan, na al de onzin die hij daarna heeft verteld verbaasd me dat nu niet meer.

 3. Vermeersch veegde gewoon de vloer aan met dat stuk onbenul.
  Ik krijg altijd braakneigingen als ik hem bezig hoor.

 4. Voor zover ik weet worden wij steeds verwittigd als een redactie , “schokkende beelden ” toont of gaat tonen. Waarom was dat nu niet het geval ? Zonder enige voorbereiding stond ik plots oog in oog met Anciaux. Het gevolg stijgende bloeddruk , misselijkheid , braakneigingen en ongeremde minachting voor deze clown musical met zijn bleir-instrument . Zijn foto (of was het een tekening?) wil ik nooit meer zien zonder voorafgaandelijke waarschuwing !

 5. de grootste gladjanus, verzekeraar van zijn pensioen, nog enkele jaren, dan kan hij dank zij windmolengedrag genieten van zijn ouwe dag, hij laat de Vlamingen en nuchterdenkenden volledig in de steek. Awel merci meneer de oude Anciaux
  , het z

 6. De grootste gladjanus ooit gezien, weer eens verraden door een zogenaamde Vlaming, awel merci meneer vader Anciaux, grootgeworden in Vlaanderen,
  het zal je kind maar wezen, een nieuwe godsdienst, weer duizenden jaren
  strijden tegen indoctrinatie. Niet meer voor mij.

 7. Bert Anciaux de politieke toerist , geloofd in een interculturele samenleving, waar alle volkeren met elkaar leven , …. tranen vervullen zijn ogen bij deze openbaring.
  Van de Islam hoeven we volgens Anciaux geen schrik te hebben, ook al wordt “ons Damienne” in haar brussels klaslokaal als vrouwelijk lesgever niet aanvaard.
  Wie islamofoob is , is ne zeveraar met als doel te kwetsen.
  Over het eerste punt interculturele samenleven, zou Anciaux moeten weten dat het de Islamieten zijn die zich afsluiten van elke samenleving die niet de hunne is, heel der wijken zijn inmiddels getto’s met alle gevolgen van dien.
  Over het tweede punt Vrouwen gelijke rechten , wanneer ‘ons Damienne ‘ als vrouw door islamieten snotneuzen niet aanvaard wordt is dit een gebrek aan respect,en al zeker moet je hierbij de bedenking maken wanneer een vierde generatie allochtonen dergelijk gedrag vertoont hoe radicaal men is geëvolueerd quasi opvoeding leer van de islam- anti westers.
  Het derde punt, Islamofoob, Anciaux zal het misschien niet weten maar de Islam die we vandaag beleven staat gelijk met sharia wetten, de Arabische Lente is daar een goed voorbeeld van.
  Hoe kan je als voorvechter van de mensenrechten (iets wat Anciaux van zichzelf beweerd) pleiten voor een dergelijk barbaars geloof dat indruist tegen alle waarden en normen van een democratie.
  Heel wat Islamieten zijn destijds geëmigreerd om meer vrijheid, een vrijheid dat ze in islamieten landen niet kenden vooral vrouwen.
  Waar we 30 jaren geleden islamitische vrouwen/meisjes zonder sjaal zagen studeren, zien we ze nu onder leiding van de zelf verklaarde democratische partijen met sjaal als kweekbak dienen volledig ten diensten van de Koraan.
  Wanneer Anciaux het islam geloof verheerlijkt dat haaks staat op mijn vrijheden als vrouw dan maakt hij zich schuldig aan een zeker populistisch gedrag dat de aanhangers van Hitler destijds ook deden, een systeem stelselmatig uitvoeren.
  Afgelopen week was er een interview in de Standaard met Marjon Van San, de staatszender had deze moeten uitnodigen, ipv van de politieke stamboom zeveraar en trampoline toeristen springer Anciaux.

Reacties zijn gesloten.