Veiligheid in Leipzig – een goede verstaander heeft slechts een half woord nodig

Afbeeldingsresultaat voor kriminalitätsentwicklung leipzigUitgescholden, beroofd, fiets gestolen, auto beschadigd. Een actuele enquête in Leipzig bracht aan het licht dat in 2016 één derde der Leipzigers slachtoffer van een misdrijf werd. De meest belaagde groep zal niemand verbazen: jonge vrouwen.

600 inwoners, leeftijd tussen 18 en 85, worden alle vijf jaar naar hun veiligheidsbelevenis gevraagd. Leipzig is een der weinige grote steden die het aandurft zo’n enquête te houden. Ontnuchterende cijfers. Elke derde Leipziger werd slachtoffer van een misdrijf; elke achtste zou tijdens de laatste 12 maanden minstens twee keer prijs gehad hebben.
Op plaats twee en drie van de misdrijvenlijst staan met 26% de beschadiging, resp. diefstal van voertuigen en met 17% van een fiets.
33% werden slachtoffer van verbale aanvallen en scheldpartijen in het openbaar. In 2011 noteerde men nog ‘slechts’ 13%. Vooral jonge volwassenen, studenten en werkzoekenden. Waarschijnlijk omdat deze groepen zich meer buitenhuis bevinden.

Vooral in het openbaar vervoer nemen de diefstalmisdrijven en intimidaties toe. Elke elfde Leipziger heeft dit al aan den lijve ondervonden. Jonge vrouwen tot 29 jaar worden met 18% twee keer zo dikwijls het slachtoffer dan anderen.

Afbeeldingsresultaat voor wat baten kaars en bril als de uil niet zien wilOpvallend: in het 84 blz.-dikke verslag, opgenomen in een brochure „Umfrage zur Sicherheit in Leipzig 2016“ werd nergens gewag gemaakt van de snel stijgende migrantencriminaliteit. Logisch: als er geen enkele vraag hieromtrent gesteld wordt, kan in het verslag ook geen antwoord genoteerd worden.

In Merkelland bekleedt Leipzig na Berlijn de eervolle tweede plaats van de criminaliteitscijfers.

Leipzig rückt auf Rang 2 in der Kriminalstatistik vor