Veel beloven en weinig geven…

… doet de ‘vooruitgang door verandering’ in het slop zinken

België verandert N-VA meer dan N-VA België verandert

Permalink voor ingesloten afbeelding“Door besparingen steeds minder repatriëringen”,  het verschil tussen woord en daad, realiteit en perceptie.

Nvdr: Noem de feiten zoals ze zijn.  Het woord ‘sans papiers’ alludeert op mensen die geen papieren (meer) hebben of kunnen krijgen, waarmee de perceptie ontstaat dat wij harteloze egoïsten zijn.   Het zijn geen mensen zonder papieren, het zijn illegalen.  Volgens Van Dale: illegaal = in strijd met de wet, buitenlander die zonder verblijfsvergunning in een land verblijft.

Bovendien: een uitgevoerde uitwijzing is een eenmalige kost en werkt ontradend voor degenen die zich hier ook als sociale toerist willen neerlaten.

 

 

 

6 gedachten over “Veel beloven en weinig geven…

 1. Zie ik daar tussen staan “dreigingsniveau”. Dat zou vandaag van 3 naar 2 gebracht worden, omdat er minder dreiging is. Wat tracht men ons toch allemaal wijs te maken. Verleden week verteld een jihadist (France 2) dat belgie vernietigd zal worden. enkele dagen later zou het dreigingsniveau dus minder zijn. Met andere woorden, indien ik auto rijd met 0,8 promille in mijn bloed, is dat veiliger dan met 0,5 promille.De vergelijking gaat uiteraard niet op. Maar als de aanwezigheid van para’s positief is, laat ze dan zichtbaar aanwezig. Het kan alleen de burger maar ten goede komen.

  • 6% van de auto ongevallen worden veroorzaakt door bestuurders met 0,8 promille en meer. Maatregelen zouden die overige 94% moeten verbieden de weg nog op te komen zodat die anderen veilig kunnen rijden.

 2. Patrick Dewael verklaarde ooit toen hij minister van binnenlandse zaken was dat illegaal in het land verblijven een misdrijf is.
  Waarop wacht de regering dan om op te treden?

 3. Wat had men nu gedacht?? Zoals gewoonlijk kondigt men met veel tamtam een zo gezegde reeks harde maatregelen aan, en zoals gewoonlijk baart de berg de spreekwoordelijke muis.
  Men was helemaal niet plan om iets te doen. Het kwam er enkel op aan de “indruk” te geven dat men iets zou gaan doen. Een kinderhand is immers gauw gevuld!!
  Men mag niet vergeten dat we de facto met een loge regering zitten, en de loge mafia’s zijn bovendien de drijvende kracht achter de oorlog tegen onze westerse maatschappij. (o..a. via de massale import van vreemdelingen).
  Zelf zitten de “broeders” ver weg van de multiculturele mesthopen, in de betere wijken, en extra beveiligde villa’s.
  In de werkplaatsen is er geen sprake van om de “multikul” binnen te halen (en vrouwen evenmin, en dit zoals een logeman mij ooit vertelde, om problemen met de hormonen te voorkomen!!!).. Als ze toch eens pech hebben, zorgen de “broeders” voor een voorkeursbehandeling bij politie.. het gerecht, administratie.. maar ook in de ziekenhuizen..!!!
  Het enige waar de logebroeders echt van wakker liggen is van alles wat Vlaams en rechts is. (en waarbij het Vlaams Blok op een bijzondere belangstelling mag rekenen).
  Men onderschat nog steeds de geweldige impact van deze “loge mafia’s”..op het functioneren van de maatschappij in al zijn geledingen.
  Bij deze “loge mafia’s vindt men zowel liberalen, socialisten en het “uitverkoren volk”, en steeds meer de georganiseerde misdaad.(zie in dit verband o.a. Italië en Groot Brittannië).
  Het gaat hier dan ook om een “kanker”…met dodelijke gevolgen.
  Intussen neemt de laksheid en lafheid nog toe wat de aanpak van de misdaad betreft, en vooral deze van door de vreemdelingen gepleegde misdrijven.
  De aanpak van het terrorisme is een klucht.. en beperkt zich tot het verbieden van een Pegida betoging. Al de rest is “gelul…”.
  Het politie- en gerechtsapparaat wordt intussen op alle mogelijke manieren verzwakt, en ondermijnd via de “diversiteit”.(met daarbij dan nog de chantage met corruptie- en zedendossiers).
  Door de wet Dupont zijn de gevangenen baas in de gevangenis en kunnen daar dan hun “zaken” verder afhandelen.
  Het enige waar dit ganse corrupte systeem nog werkt is bij de “bestrijding” van de haatmisdrijven, en voor zover ze gepleegd zijn door echte Vlamingen.
  Dat de NVA hier volop aan meewerkt is geen verrassing, en was er reeds ingebakken van voor de verkiezingen.
  Men onderschat in Vlaamse en rechtse kringen nog steeds dit belgische criminele corrupte systeem, dat alle middelen (wettelijke en niet wettelijke) inzet tegen de Vlamingen.
  Het gezever over het “dreigingsniveau” van 3 naar 2 is ook een klucht. De beoordeling.ervan komt toe aan het OCAD met een directeur waarover er zich vragen stellen !!. (en dan druk ik mij nog zeer voorzichtig uit!!).

Reacties zijn gesloten.