Tulsi Gabbard blijft trouw aan zichzelf…

… en verlaat de Democratische Partij!

Dit is waarom:

“Ik ben altijd een onafhankelijke geest geweest: democratisch ja, maar onafhankelijk. Mijn getrouwheid is duidelijk: ik hou van ons land en ik legde de eed af bij het leger én als volksvertegenwoordiger – en ik verdedig de grondwet. Dat is een eed die ik zeer ernstig neem. Kijk naar deze partij, de huidige Democratische Partij, bestuurd door fanatieke ideologieën die vrijheid haten. Zij verachten de grondwet, steeds actief op zoek naar manieren om onze door God gegeven rechten, vastgelegd in de grondwet, zoals de vrijheid van meningsuiting, te ondermijnen….

… Ik kan niet langer blijven in de huidige Democratische Partij, die onder de complete controle is van een elitaire kliek oorlogfluisteraars, die gedreven worden door laf “wokeness”, dat ons verscheurt door elk thema een raciaal kleurtje te geven en anti-blank racisme aan te moedigen…”