Omvolking… cijfers bewijzen het!

Staatssecretaris De Moor wil in een winterplan de opvangcapaciteit van asielzoekers opdrijven. De 31.000 plaatsen zitten knoertvol en volgens De Moor, afgelopen vrijdag wilden 360 asielzoekers zich laten registreren bij de dienst vreemdelingenzaken, en maandag deze week zelfs 450…

Tot en met augustus hebben zich ook al 22.700 asielzoekers aangemeld. Alhoewel die niet allemaal zullen worden erkend, zijn die wel allemaal goed voor een 13 à 14 maanden bed/bad/brood opvang à rato van 50 €/dag/persoon.

“Tijdelijke” bescherming: Tot en met 10/10 hebben al 58.313 personen in ons land (waarvan 56.952 uit Oekraïne) dit jaar een tijdelijke bescherming gekregen.

Gezinshereniging uit de zandbaklanden, of in poco taal: niet EU-onderdanen: Uit het jaarverslag -2021- van IBZ blijkt dat voor 15.647 niet EU-onderdanen een kaart voor gezinshereniging werd uitgereikt. En 2.977 personen kregen aan kaart voor het vervoegen van een erkende asielzoeker.

Ook voor 2022 mag je ervan uitgaan dat zowat 20.000 niet EU’ers in ons land zullen mogen verblijven in het kader van gezinshereniging

Een optelsom van al deze cijfers, namelijk al 22.700 registraties asielzoekers (tot en met augustus en daar mag je zeker nog 12.000 bijtellen voor de volgende 4 maanden) ; 58.313 tijdelijk beschermden en 20.000 gezinsherenigers, per einde 2022,  kom je op een totaal van zowat 113.000 personen -enkel al in 2022- die allemaal recht hebben op onder meer gratis gezondheidszorg, zonder daartoe ooit al één eurocent te hebben toe  bijgedragen.

Hou dit in gedachten bij de volgende verkiezingen: goed om weten is dat de federale regering vandaag nog heeft beslist, om de groeinorm van het budget van de gezondheidszorg eenmalig te verlagen van 2,5 naar 2 procent…

Wetende dat de asielzoekers niets moeten uitgeven aan gezondheidszorg, wie zal dan van die verlaging het grootste slachtoffer zijn???

https://www.hln.be/binnenland/staatssecretaris-de-moor-werkt-aan-capaciteitsverhoging-voor-asielopvang-we-botsen-op-onze-limieten~acf98baa/

Uit: Dré Wolputs eigen-zinnige kijk