Terugdringen?

Klauwaert: Oswald Van Ootegem

Zou Ben Weyts heimelijk i.s.m. Schild & Vrienden een Vlaams Legioen Leger opgericht hebben? Grapje!

Aantal leerlingen dat uitstroomt zonder diploma blijft maar stijgen:
Vlaanderen slaagt er niet in om het stijgende aantal vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen, blijkt uit cijfers van de onderwijs­administratie. (…)

En hoe zou dat nu komen? De Vlaamse Overheid heeft er een studie aan gewijd, die wij niet kunnen inkijken. Hoeft ook niet. We zijn helderziende.

Dit is de inleiding waarop de studie gebaseerd is; neem nota van de vraagtekens:

“Welke soort klassamenstelling is de meest gunstige voor de leerprestaties, het welbevinden en het academisch zelfbeeld van leerlingen? Worden leerlingen best omringd door een brede diversiteit aan medeleerlingen? Of is het beter in de klas te zitten met gelijkaardige leerlingen? Er bestaan veel wetenschappelijke studies over het groeperen van leerlingen in homogene/heterogene klassen. Deze review bekijkt de effecten op het prestatieniveau en bespreekt andere groeperingscriteria zoals leeftijd, sociaal-economische thuissituatie, cultureel-etnische achtergrond en geslacht. Een inspiratiebron voor directeurs, pedagogisch begeleiders en anderen die beslissingen moeten nemen. In de reeks: Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek” (…)

Gelukkig heeft het Gemeenschapsonderwijs (GO!) dé oplossing: Geen examens! Het zou immers “niet fair zijn”(…)