De onzichtbare olifant in de klas

Afbeeldingsresultaat voor elephant in the classroom


De kennis van het Nederlands gaat achteruit.
De kennis van wiskunde gaat achteruit.
De kennis van het Frans gaat achteruit.
Latijn wil men afschaffen.
Geschiedenis wordt herschreven met respect voor andere culturen.
Aardrijkskunde wordt herschreven met in achtname van “open grenzen”.
De eindtermen zijn volgens Boeve te moeilijk.

Wat is er aan de hand met onze kinderen?

3 gedachten over “De onzichtbare olifant in de klas

  1. Begrijpend lezen, dat het niveau hiervan naar beneden gaat, komt volgens mij door het AVI niveau dat de kinderen moeten halen. dit niveau stijgt naargelang de snelheid waarmee ze de woorden/zinnen lezen. Maar ik heb zelf gemerkt dat onze kinderen wel snel konden lezen, maar niet wisten waarover de tekst ging. Dus heb ik dat bij mijn jongste kinderen afgeschaft. Tot groot ongenoegen van de school trok ik het mij echt niet aan dat zij het vereiste AVI niveau niet haalden, ze wisten tenminste wel waarover de tekst ging.

    • Ons kleinzoontje (3de leerjaar) komt niet aan zijn trekken in de school. Hij moét van ons thuis boeken lezen, geschikt voor zijn leeftijd, die hij in de bib mag kiezen. En als het boek “uit” is, dan vragen we hem lukraak naar hoofdpersonages of gebeurtenissen uit het boek. Kwestie van enige vorm van controle te houden. Ook aan spelling wordt niet genoeg aandacht besteed. De manier van lesgeven trekt nergens op. Dus, ook daar moet hij oefenen op knelpunten. Bovendien dringen wij aan op het gebruik van het algemeen Nederlands, iets wat de school niet belangrijk genoeg vindt. Dat het niveau van het onderwijs achteruitgaat is overduidelijk. Dikwijls lijkt het ons slechts om bezigheidstherapie/kinderopvang te gaan. Zoals bv. verleden vrijdag: geen les. Zomaar. Zonder verdere uitleg. Ze mochten een film en een gezelschapsspel meebrengen. En snoep. Bovendien is er dan nog de voortdurende verwarring met twee juffen met een verschillende aanpak. Midden in de week wordt de wissel uitgevoerd. Met alle problemen van dien. Zoals nazicht toetsen, huiswerk, lessen leren… Maar over één ding zijn de twee juffen het eens: zo dikwijls mogelijk buiten de school een wandeling gaan maken om bv. naar de markt, naar de beenhouwer, naar de bank, naar de bakker, naar wegenwerken… te gaan. Wereldoriëntatie wordt dat genoemd… al kunnen ze het woord niet spellen. Dat is bijkomstig. Volledigheidshalve: zijn klas (15) bestaat uit uitsluitend Vlaamse kindjes, zonder multicul achtergrond.

Reacties zijn gesloten.