Terugblik

1920: Leerlingen met hun leraar Engels in Aleppo’s seculiere Franse school ‘Lycée français d’Alep’

Zoals uit bovenstaande foto blijkt bestond er  in Frankrijk belangstelling voor een Franse privé school in Aleppo.  Niet toevallig omdat Syrië na de WOI en de val van het Ottomaanse Rijk Frans mandaatgebied werd samen met Libanon.  Pas in 1943 werd Syrië officieel onafhankelijk.  De Franse troepen verlieten het land uiteindelijk op 17 april 1946. Deze dag wordt door de Syriërs als “Onafhankelijkheidsdag”, en wordt ook wel “evacuatiedag” genoemd.

In 1997 werd het Lycée français d’Alep 39 jaar na de sluiting nieuw leven ingeblazen door de Mission laïque française die ook elders in de wereld dergelijke initiatieven nam om de Franse taal en cultuur te verspreiden.  In 2002 moest ze noodgedwongen – de campus was vernietigd door de oorlog – sluiten; in 2014 werd ze gedeeltelijk heropend op een privé domein.  Samen met het Lycée Charles de Gaulle in Damas, geopend in 2008, zijn ze de enige Franse scholen in Syrië die door het Franse ministerie van onderwijs geaccrediteerd zijn.

Meer bij: Situation des deux lycées français en Syrie