Terugblik

Er zijn diverse ooggetuigenverslagen van de Beeldenstorm overgeleverd. De bekendste is het dagboek van Marcus van Vaernewijck (soms ook van Vaernewyck) (Gent, 21 december 1516 – aldaar, 20 februari 1569). Hij was een Vlaams rederijker en geschiedschrijver, die daarnaast ook belangrijke posities in het bestuur van zijn stad heeft bekleed. Zijn belangrijkste werk is zijn dagboek “Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568”, dat niet bedoeld was uitgegeven te worden. In 1872 verscheen het voor het eerst in druk.

 

Afbeeldingsresultaat voor marcus van vaernewijckEen in modern Nederlands overgezet citaat:

 ‘De beeldenstormers vernietigden (in het klooster) alles, spaarden zelfs de vrouwenzitplaatsen in de beuken niet en verscheurden ontelbare boeken, zodat de straat vol papier lag. Vanuit de cellen werd zoveel papier in de Leie geworpen, dat het leek alsof er grote sneeuwvlokken in het water vielen. Andere boeken wierpen ze ongescheurd in de Leie, omdat ze te veel werk hadden. De rivier lag vol papier en boeken, die onnoemelijk veel geld hadden gekost. Het razende gepeupel liep door de cellen en de zolders. Ze braken er stenen potten, de kannen, de glazen en de stoelen, alles werd stuk gesmeten. Alle kaarsen vertrappelden ze, geen glasraam bleef heel. Op een onbeschrijflijke manier verwoestten ze de kerk. Niets bleef gespaard. In de refter en bierkelder dronken ze bier uit schotels, bekers en wat ze maar konden vinden, want ze hadden geen drinkgerei meegebracht, zodat ze soms, bij gebrek hun hoeden en bonnetten gebruikten. Heel het klooster was nat, overgoten met bier en andere dranken, die in het gedrang van het volk waren gemorst. In de kelder was het donker. Men deed niet eens de moeite om behoorlijk uit de biervaten te tappen. Overal werd er gemorst, zodat men tot over de enkels in het bier liep. Het geboefte onder hen, echt gespuis, wierp boter tegen de muur en strooide peper, kaneel, saffraan en dergelijke uit op de grond’. 

Volledige tekst te lezen bij dbnl

illustratie        File:Marcus van Vaernewijck gedenkplaat Ingelandgat 29 Gent.png

 

Zijn buste (wordt dikwijls voor Keizer Karel gehouden) staat bovenop de gevel van het 17de eeuws gebouw ‘De Bonte Mantele’ aan de Vrijdagmarkt 47, te Gent:

https://i0.wp.com/www.gentblogt.be/wp-content/uploads/2006/08/20060808_keizershof2.jpg?resize=188%2C280             Afbeeldingsresultaat voor marcus van vaernewijck

6 gedachten over “Terugblik

 1. Dat was het begin en op gevaar af het etiket antisemiet te krijgen breng ik een artikel uit de Londense ‘Catholic Gazette’ van februari 1936. Ik vond het in een brochure van 1980 over de Vrijmetselarij en de Katholieke Kerk.
  De Catholic Gazette publiceerde toespraken uit een geheime vergaderingen van B’nai B’rith in Parijs. In april 1936 volgde het Parijse weekblad ‘Le Réveil du Peuple’ met zijn publicatie.
  Het volledige artikel kan je oproepen op watch.pair.com/catholic-gazette-b’nai-b’rith.pdf

  ‘Zolang er tussen christenen enige morele opvatting van de sociale orde bestaat en alle geloof, vaderlandsliefde en waardigheid nog niet ontworteld is, zullen we nooit over de wereld heersen.
  Wij hebben reeds een gedeelte van ons werk verricht, maar kunnen er geen aanspraak op maken de hele taak afgewikkeld te hebben. Daar staat ons nog veel te doen vooraleer we onze voornaamste vijand de Katholieke Kerk omver geworpen hebben.
  Wij moeten altijd onthouden dat de Katholieke Kerk de enige instelling is, die ons pad dwarsboomt en voor zolang dat bestaat een struikelblok zal zijn. De Katholieke Kerk met haar stelselmatig optreden, haar verheerlijking en morele leerstellingen, zal altijd haar kinderen in zo’n geestestoestand houden, dat ze teveel zelfrespect zullen hebben om aan onze overheersing toe te geven en voor onze toekomstige koning van Israël zullen buigen.
  Daarom hebben we ernaar gestreefd om de beste manier te ontdekken om die Katholieke Kerk tot op zijn fundamenten te laten schudden. Wij hebben de geest van opstand en liberalisme onder de christen volken verspreid om hen van hun geloof te ontdoen en om hen beschaamd te maken over de voorschriften van hun godsdienst, ze te belijden en de geboden van hun Kerk te gehoorzamen. Vele van hen hebben zich erop beroemd dat ze God loochenaars zijn en daar bovenop zich nog hebben verheugd dat ze van de aap afstammen.
  We hebben de Katholieke Kerk de meest onterende beledigingen aangesmeerd, we hebben hun geschiedenis beklad en zelfs haar edelste werkzaamheden vernederd. We hebben de fouten van haar vijanden voor haar deur gelegd. Dit is ons in zo’n hoge mate gelukt dat we in verschillende landen opstanden tegen de Kerk zien.
  En de christenen in hun onnozelheid, zijn gemakkelijker slachtoffers gebleken als we hadden verwacht. Een mens zou meer intelligentie en praktisch gezond verstand van hen verwacht hebben.
  Tot dusver hebben we ons aanvalsplan van buiten uit op de Katholieke Kerk gezien. Maar dit is niet alles. Laten we verduidelijken hoe wij gevorderd zijn in onze taak om de val van de Katholieke Kerk te verhaasten en hoe we in hun binnenste kringen ingedrongen zijn. En zelfs kerkleiders kregen voor onze zaak.
  Afgezien van de invloed van onze filosofie, hebben wij andere stappen gedaan om een scheuring in de Katholieke Kerk te verzekeren.
  Laat mij verduidelijken hoe we dat deden:
  wij hebben een gedeelte van onze kinderen aangemoedigd om bij de Katholieke Kerk aan te sluiten, met dien verstande dat zij op ‘n nog doeltreffender wijze kunnen werken voor de verbrokkeling van die Kerk door schandalen in hun midden te scheppen. Wij hebben dus de raad gevolgd van onze Prins van de joden, die zo wijselijk zei: laat een gedeelte van jullie kinderen kanonnen worden, zodat jullie die Kerk kunnen vernietigen. Ongelukkiglijk waren alle bekeerde joden niet allemaal getrouw aan hun plicht. Velen onder hen hebben ons zelfs verraden. Anderen echter hun beloften nagekomen en hun woord gestand gedaan.
  Wij zijn de vaders van alle revoluties -zelfs van die die zich soms tegen ons keren. Wij zijn de oppermeesters van van vrede en oorlog. Wij kunnen ons erop beroemen dat wij de scheppers van de hervorming waren. Calvijn was één van onze kinderen. Hij was van joodse afkomst en de opstelling van zijn hervormingsplan is door joods gezag aan hem toevertrouwd en door joodse financiering bevorderd.
  Maarten Luther heeft toegegeven aan de invloed van zijn joodse vrienden en ook in dit geval, door joods gezag en met behulp van joodse financiering, is zijn complot tegen de Katholieke Kerk met succes bekroond.
  Maar de Katholieke Kerk leeft nog. Wij moeten haar absoluut genadeloos en zonder het minste oponthoud vernietigen.

  Dit was een uittreksel uit het artikel.
  En voor hen die bij het minste met antisemitisme staan te zwaaien: uit de tekst blijkt duidelijk dat er een groot verschil is tussen de vrijmetselaars/ judaïsme filosofie en de individuele jood die zijn plicht niet volbrengt voor de vernietiging van de Kerk. en de christenheid.
  Vermits ik een kind ben van die Kerk en de christenheid is het mijn plicht om -zonder haat- mij te weer te stellen.
  Trouwens door hen wordt gezegd: een beetje antisemitisme doet ons geen kwaad. Het speelt zelfs in ons voordeel. We gebruiken het om onze zwakkere broeders terug aan te wakkeren en hun haat tegen de christenen levendig te houden.

  Ik heb gezegd.

 2. Mochten er zijn die zich afvragen waarom het mijn plicht is mij te weer te stellen: om geen hoofdzonde te begaan. Een van de zeven hoofdzonden is, traagheid. Het wil zeggen: het goede niet bevorderen en het kwade niet bekampen.

 3. In 1936 stond er nog veel te doen om hun grootste vijand, de Katholieke Kerk, omver te werpen.
  Vandaag, tachtig jaar later, zegt prof. Patrick Loobuyck van de U.A. in De Standaard ‘Het is hier gedaan met het christendom’
  ‘Na twaalf jaar godsdienstleer op school weten 18 jarigen niet wat apostelen zijn of Thomas van Aquino.
  Eerstejaars studenten weten bijna niets meer over de rooms-katholieke godsdienst en cultuur.
  Ze moeten begrijpen wat de levensbeschouwelijke wortels zijn. Ze moeten ook begrijpen wie de ander is en hoe zich daartegenover te kunnen gedragen.’

  Laat ons zeggen dat in de geheime vergaderingen van de vrijmetselarij/judaïsme schitterend werk werd geleverd.

 4. En de professor zijn woorden zijn nog niet koud, en het vervolg is er al. Het logezoontje Jean-Jacques De Gucht staat al op zijn achterste poten. Dat godsdienstleerkrachten zich weer meer moeten gaan toespitsen op de theorie van het christendom, kan er bij hem niet in. Dit is meer dan een aantal stappen achteruit.zetten.
  Je merkt direct wat desastreus zou kunnen zijn voor de bedoelingen van de vrijmetselaar. Klein grut binnen de hierarchie van de loge, zoals Jean-Jacques, wordt al direct als nuttige idioot, die van de aap afstamt, voor de kar gespannen.

 5. Godsdienst ???
  2016 !!!

  mensen toch , het blijft mij verbazen !!

  hersenspinsel (zn):
  chimère, drogbeeld, fantasma, hallucinatie, hersenschim, illusie, waan, waandenkbeeld, waanidee, waanvoorstelling, zinsbegoocheling
  hersenspinsel (zn):
  verzinsel

  zo bang v/d dood

  dood = dood (finito,gedaan,basta ! )

Reacties zijn gesloten.