Terugblik

We herdenken vandaag de geboortedag in het jaar 1766 van Emmanuel Jozef Van Gansen, bekend bij vriend en vijand als leider van de Boerenkrijg in de Kempen en omstreken.

Nadat Frankrijk in 1795 de Zuidelijke Nederlanden annexeerde, kwam in 1798 de Vlaamse en Brabantse boerenbevolking in opstand tegen de Franse bezetters (sansculotten). Samen met Albert Meulemans was Emmanuel Jozef Van Gansen tijdens deze Boerenkrijg een leider van de opstandelingen, door de Fransen brigands (struikrovers) genoemd. (Lees meer…)

Tijdens het beleg van Diest liep hij ernstige verwondingen op waardoor hij bij de ontruiming van de stad moest achterblijven. Om te ontsnappen ensceneerde hij zijn eigen begrafenis, zodat de Fransen zouden denken dat hij gesneuveld was. Zijn manschappen vulden een kist met stenen en lieten ze op het kerkhof begraven. Eens voldoende hersteld, werd van Gansen in een grote ton per kar uit de stad Diest gesmokkeld, waarna hij onderdook. Emmanuel Jozef van Gansen overleed in zijn geboortestad Westerlo in 1842.

Een lezing van François Van Gehuchten is een absolute aanrader: