2 gedachten over “Terugblik

 1. De verwijzing naar kameraad en broeder Willy, biedt de mogelijkheid dieper in te gaan op de rol van de PS – en logemaffia’s.
  Toen indertijd, m.b.t. tal van beerput dossiers, men te diep wou graven in de Luikse beerputten, werd de aandacht vakkundig afgeleid naar de kameraden en broeders in Vlaanderen. Ondanks dat het bij beiden groepen gaat om adepten van de gelijkheid, primeren als het er op aankomt, de belangen van “La race des Seigneurs” en dienen de “ flamins” wel hun plaats te kennen, aan de voet, zoals de hond. Zelfs de pathetische oproep van Willy aan de “broeders” kon niet helpen. In alle geval bracht hij het er beter vanaf dan broeder Steve die verdronk en broeder Karel die van de ladder viel.
  Het is dan ook nuttig te kijken naar het misdaadparcours van de PS maffia, waarvan de Sp-a de facto nog altijd een deel is, en waarboven dan de logemaffia’s zweven, als de onzichtbare “olifant in de kamer”.
  Een bron, weliswaar onvolledig, maar toch al uitgebreid genoeg voor een goed beeld :
  https://forum.politics.be/showthread.php?t=237472&fbclid=IwAR2O6yezhkgH60yzGt2bVXd56yy-HDrjjM9weXEs4k-aDFR4M6koKYYUTK4
  Wat de logemaffia’s betreft , gaat het om een occulte macht, die al eeuwen betrokken is in tal van (burger)oorlogen en terreur, met honderden miljoenen doden, en een staat binnen de staat. Een bron :
  https://www.henrymakow.com/000768.html
  met titel : Freemasonry: Mankind’s Death Wish (=einde titel).
  Beiden zijn gezien hun activiteiten dan ook van aard te vallen onder toepassing van artikel :
  Art. 324bis. (ingevoegd bij ) Met criminele organisatie wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, (…).
  Een organisatie waarvan het feitelijke oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend elk ander rechtmatig oogmerk nastreeft, kan alszodanig niet beschouwd worden als een criminale organisatie zoals omschreven in het eerste lid. (=einde citaat).
  Gezien de criminele activiteiten van zowel de PS als de logemaffia’s is het 2de lid van het voormelde artikel dan ook niet van toepassing.
  En met dergelijke criminele organisaties gaat men aan Vlaamse kant, aan tafel zitten. Erger nog, men laat zich er door bedreigen, beledigen, belasteren…!!
  Met een dergelijk misdaadparcours, moeten deze dan ook elke dag achtervolgd en afgemaakt worden. Ze mogen geen enkele minuut rust krijgen. En wat gebeurd er in de praktijk : niets !!!
  Het Vlaams Blok laat zich in Gent als een weerloos lam naar de slachtbank leiden, alhoewel in de Gentse beerput er voldoende drek is om ze mee af te dreigen. Idem met de zaak Van Temssche, die alle kenmerken heeft van een “psyops..”. En men zwijgt !!
  Zowel de PS als de logemaffia’s zijn de kern van de rot corrupte Belgische beerput. Een regime dat naargelang het geval actief, dan wel passief betrokken is, bij zowel terrorisme als bij georganiseerde misdaad, al of niet in samenspanning met buitenlandse vijandige belangen. Een corrupt regime dat dan mee verantwoordelijk is voor honderden onschuldige slachtoffers.
  In al deze bloedige beerput dossiers is er genoeg stof om het rot corrupte regime elke dag aan te vallen, maar neen, aan Vlaamse kant heerst er een oorverdovende stilte en afwezigheid. Mr Wouters heeft daar ook de aandacht opgetrokken. Deze, naar gelang het geval, bangheid, dan wel lafheid, zal zich nog wreken. Men heeft hier de pan bij de steel om ten aanval te gaan, zeker op het ogenblik dat Vlaanderen, zowel intern als extern, wordt aangevallen en ondermijnd.
  Met PS – en logemaffia’s gaat men niet aan tafel zitten, die worden ontmaskerd en bevochten. Men dient ook te weten dat de logemaffia’s moorden of doen moorden, maar voor de rest zijn ze wel tegen de doodstraf. Elke overheidsfunctie, is dan ook totaal onverzoenbaar met een lidmaatschap van deze logemaffia’s. Hierover worden er ook geen vragen gesteld aan Vlaamse zijde. In de huidige toestand komt het er immers op neer dat men als Vlaming, die naam waardig, steeds te biechten moet gaan bij de duivel.
  Een bron met foto waar de banden duidelijk worden tussen het communisme , de loge en de duivel :
  https://www.nation.be/2020/05/25/hedebouw-des-villes-hedebouw-des-champs-pagne-lol/
  Ik weet niet of de redactie de foto kan overnemen en publiceren.

  • We kijken na wie er auteursrecht op heeft. Soms ondervinden we problemen… een terechtwijzing… die kan leiden tot een klacht.

Reacties zijn gesloten.