Scheiden volgens Allah

Tenminste 85 shariaraden actief in Engeland

De Britse denktank Civitas schat het aantal shariaraden in Engeland op 85. Officieel opereren de religieuze ‘rechtbanken’ onder de noemer mediation en arbitrage, maar in de praktijk is daarvan nauwelijks sprake. Er zit dikwijls maar één partij aan tafel: de vrouw. Zeker 95% van de zaken heeft betrekking op echtscheidingsverzoeken van vrouwen.

Mannen kunnen onder islamitisch recht eenzijdig hun vrouwen verstoten door simpelweg de talaq drie keer uit te spreken: ‘Ik verstoot je.’ Vrouwen hebben een dergelijke mogelijkheid  niet. Door de z.g. khul initieert ze de echtscheiding en dient haar echtgenoot daarmee in te stemmen. Bijna altijd moet ze dan de bruidsschat teruggeven of andere offers brengen. Soms stemt de man pas in als zijn vrouw grote sommen geld afdraagt.

In een enkel geval kan de shariaraad zonder instemming van de echtgenoot het huwelijk ontbinden als hij het geloof heeft verlaten of langdurig afwezig is. Daarnaast wordt de voogdij van de kinderen vaak tot inzet gemaakt.
Nazir Afzal, hoofdofficier van justitie stelt dat veel Britse moslima’s met instemming van een shariaraad door hun mannen ‘in huwelijkse gevangenschap’ worden gehouden. Maar omdat  dit niet onder de strafwet valt, kunnen ze geen aangifte doen bij de politie. Bovendien worden slachtoffers van mishandeling dikwijls door religieuze rechtbanken ontmoedigd om professionele hulp te zoeken.Afzal: ‘Als een vrouw wil scheiden, hoort ze dat ze de eer van de familie beschadigt. Dat leidt ertoe dat vrouwen blijven blootstaan aan serieus geweld’.

Lees meer in het omvangrijk artikel van Vrij Nederland