Quo vadis, Syria?

Idlib wordt nederzetting na nederzetting, dorp na dorp, stad na stad bevrijd. Het is duidelijk dat de Syrische regering niet langer zal dulden dat deze provincie onverminderd de speeltuin blijft van een verzameld zootje terroristen bewapend, bevoorraad en gesteund door Turkije, of misschien nog steeds ook door het Westen.

Volgens het Russische ministerie van buitenlandse zaken zou HTS & co. in december alleen al niet minder dan 1400 aanvallen vanuit Idlib met zware wapens en zelfs tanks uitgevoerd hebben; in januari meer dan 1000. Honderden Syrische burgers en soldaten, tevens Russische en Turkse militairen werden gedood. De zgn. de-escalatiezone was een lachertje; HTS had onmiddellijk duidelijk gemaakt dat zij zich niet gedwongen zagen aan het staakt-het-vuren mee te werken. Uiteindelijk trad het Syrische leger met de hulp van hun bondgenoten in actie om de provincie te bevrijden van de terroristen.

De Turken zetten zgn. observatiepunten op waar ze er zin in hebben. Ook al is het grondgebied in handen van de Syrische overheid – en al ze dan – per ongeluk – beschoten worden omdat ze zonder aankondiging (wat ze normaal op voorhand aan Rusland mededelen) in Idlib rondtoeren, dan laat Erdogan al zijn Ottomaanse duivels los, dreigt met een open oorlog tegen Syrië, een bezetting, en stuurt een groot konvooi met wapens naar zijn huurlingenleger om de opmars van het Syrische leger te stuiten. De prijs wordt betaald door eenvoudige militairen die hun dienstplicht vervullen. Aan beide kanten, zowel bij het Syrische als bij het Turkse leger. Erdogan verklaarde dat er zich momenteel 12 Turkse observatiepunten op regeringsgebied bevinden; hij wil dat Moskou de Syrische regering onder druk zet en dat het Syrische leger zich tegen het einde van de maand achter deze imaginaire Turkse lijn terugtrekt. Zo niet, zal Turkije de zaak in eigen handen nemen… (…)

Merkwaardig: op dezelfde dag dat het Turkse konvooi mét commando’s en 60 bewapende voertuigen Idlib binnentrok, lanceerde Israël vanuit de bezette Golanhoogte raketten op verschillende doelwitten in Syrië. (…) De meeste raketten werden onderschept door het luchtafweersysteem.

Een satirisch zicht op de toestand, wat de ernst van de miserie niet doet vergeten:

Pompeo liet weten dat hij het Turkse ‘vredes’initiatief toejuicht.

De Generale Staf van het Syrische leger gaf de terroristen in Idlib een laatste kans om hun wapens neer te leggen om zo vele levens te redden. (…) Vergeefse moeite. Vier burgers, waaronder een kind, werden gedood, 7 anderen gewond door raketten afgevuurd op de residentiële wijk Hamadaniyah in Aleppo-stad. U ziet een getuige, een slachtoffer, een burger, wiens woning geraakt werd. Hisham Kayali vraagt zich af wat Syrië de wereld misdaan heeft, waarom de Syriërs dit aangedaan wordt… “We zijn allemaal mensen…”

Ali, een jongetje, waarschuwt voor onbekende voorwerpen: voor granaten, landmijnen, of andere explosieven. Hij heeft een droom: een nieuwe voet. Ali wil politie-agent worden…

De energievoorziening ligt overal onder vuur. We berichtten al over de oliepijplijn in zee, die zwaar beschadigd werd door explosieven aangebracht door (onbekende?) duikers. Enkele dagen geleden werd het Al-Rayan gasverdeelstation in Homs het doelwit van sabotage door terroristen. Na herstelling kon de productie heropgestart worden.

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten

Tal Tamer elektriciteits verdeelstation 66/20 KV in het westen van Hasaka werd door de Turken (of door hun huurlingen) buiten werking gesteld daar de hoogspanningskabel vernietigd werd. Geen stroom in Tal Tamer en omgeving. (…)

Rusland verdeelt in Hasaka-stad voedselpakketten aan families gevlucht voor het Turkse geweld. Tevens geeft een medisch team gratis zorg en medicijnen. Gedurende drie weken toert deze ploeg in de Hasaka provincie rond om hulp te bieden bij allerlei medische problemen, operaties inbegrepen.

Beelden van een ondergronds al-Nusra hoofdkwartier in Idlib:

Waar een gebied bevrijd wordt vindt men wapens, munitie afkomstig uit…

Niets is heilig voor de terroristen. Dat musea en archeologische sites systematisch verwoest, leeggeroofd worden wist u al. Ook Ebla, één van de belangrijkste culturele archeologische sites ter wereld, ontsnapte niet aan vandalisme en georganiseerde diefstal. Het Syrische leger kon Ebla bevrijden van de barbaren. Er zal een gespecialiseerd team naar Tel Mrdikh, het koninkrijk Ebla, gestuurd worden om de schade op te meten. Geen sinecure en veel is onomkeerbaar beschadigd. Met man en macht en zonder enig respect voor de historische waarde werd er gegraven naar verborgen onderaardse schatten die men wel ergens kon verzilveren. Veel werd voor de toekomst definitief vernietigd.

Rusland is blijkbaar niet onder de indruk van Pompeo’s militair inzicht of van Erdogans bedreigingen. De Russische luchtmacht is de voorhoede, het Syrische leger volgt. Beelden van een gerichte luchtaanval op terroristische doelwitten:

Moskou liet er geen twijfel over bestaan dat Idlib deel uitmaakt van het Syrische grondgebied en dat de nationale regering het recht én de plicht heeft tegen de terroristen te strijden. (…)

En het gaat vooruit. Voor het eerst in verschillende jaren kon het Syrische leger (SAA) de Aleppo provincie betreden via de buurprovincie Idlib nadat vier steden en dorpen, m.n. Jdeideh Tlafah, Tlafah, Dhebiyah, Jalas, op HTS heroverd waren door het 5de Korps van het SAA, het Jeruzalem Korps (Palestijnen) en de NDF (nat. defensie strijdkrachten).

Beelden van HTS en de Oeigoeren in de video zijn authentiek; zij worden door hen zelf verspreid. R & U voorziet ze van ondertiteling.

Hiermee werd bijna heel het grondgebied ten oosten van de M5 snelweg (Aleppo-Idlib) veroverd. De strategische stad Saraqib, op het kruispunt van de M4 en de M5, is sinds gisteren helemaal omsingeld. De terroristen zouden uit de stad weggevlucht zijn, richting westen.

Niet volgens deze woordvoerder der terroristen; volgens hem komen de Turken hen helpen. We kunnen dit vandaag niet op de echtheid verifiëren. We zien wel degelijk Turkse voertuigen, tanks… weten echter niet waar de beelden gefilmd werden.

Afsluitend deze boodschap van hoop: Geliefde zanger Thaer Malko bracht deze muzikale video op de markt met een patriottisch lied: “Het (Syrië) zal heropgebouwd worden!… Niet door het Westen, maar door het volk en hun bondgenoten.”