Quo vadis, Syria?

In deze Quo Vadis bieden we plaats aan een artikel van Markus Gelau, dat gepubliceerd werd in Rubikon. Omwille van tijdgebrek hebben we de automatische vertaalmodus ingeschakeld. Vandaar dat het Nederlands af en toe wat houterig overkomt, maar het is perfect te begrijpen. U kan echter ook terugschakelen naar het origineel in het Duits, zo u dit verkiest.

U krijgt een beeld van de herkozen Syrische president en zijn echtgenote, een beeld dat de poco media in het zgn. democratische, neutrale, objectieve Westen, als de pest mijden. Het beeld strookt immers niet met de Westerse vooringenomenheid en slaafse volgzaamheid aan de VSA-bevelen. U ziet het presidentsechtpaar met en tussen het volk, ongedwongen, hartelijk…

De verguisde Bashar al-Assad is populair bij het volk en is herkozen — het land heeft vooral problemen met westerse sancties.

door Markus Gelau

Hij hield een eerlijke verkiezing gecontroleerd door internationale waarnemers en won met een grote meerderheid.  Lees “De nieuwe oude president”.

Ter begeleiding vervolledigen wij met videobeelden die met de gebeurtenissen, beschreven in b.g. artikel, te maken hebben.