Quo vadis, Syria?

Hoed u voor een Turkse tortel

In Afrin, het uiterste noordwesten van Syrië hebben de Turken de touwtjes vast in handen. In 2018 trok het Turkse leger over de grens en bezette heel de regio, waar voorheen de Koerden in de meerderheid waren, onder het motto “Operatie Olijftak”.

Mr. President, prevent ethnic cleansing in Afrin

Ze verdreven Koerden, christenen en andere minderheden. Erdogan wou “een veilige grensstreek”; m.a.w. de Koerden moesten er weg. Zij werden vervangen door de islamitische extremisten die – toen ze in midden en noord-Syrië in het nauw zaten – de keuze kregen – zonder dat ze door het Syrische leger een haar gekrenkt werden – het vrijgeleide naar het noorden te aanvaarden of zich over te geven aan het Syrische en Russische leger. De meesten kozen ervoor met vrouw en kinderen naar het noorden te trekken waar ze de woningen van de verdreven oorspronkelijke bewoners innamen.

Zelfs graven van Koerden moesten eraan geloven:

Sindsdien wordt Afrin bestuurd door een bonte mengeling van verschillende soennietisch-islamistische extremisten onder de paraplu van vadertje Erdogan. Stilaan wordt heel de regio verturkst: het onderwijs, de munt, de tewerkstelling in openbare diensten, de toewijzing van woningen e.a. hand-en spandiensten.

Systematisch wordt heel de regio gezuiverd van alles wat aan de vroegere samenleving herinnert. Het westen protesteerde met krokodillentranen … “Het mag niet blijven duren”… en hult zich sindsdien in stilzwijgen…

NO WAR peace dove vs grenade bomb Men's T-SHIRT freedom fun graphic tee sk  S-XL | eBay

Operatie Olijftak begon op 20 januari 2018 tot 18 maart 2018 toen de Koerdische YPG de strijd opgaf. De Turken namen het boeltje over. Meer dan 200.000 Koerden vluchtten weg – of werden verdreven – zo niet volgde een gewisse dood. Van de oorspronkelijke 350.000 Koerden zouden er nu nog zo’n 150.000 wonen.

Door het immens groot aantal verdreven en/of gevluchte Syriërs (van de 22 miljoen zielen tellende vooroorlogse bevolking zouden ca. 13.5 miljoen hun woning verlaten hebben tijdens de laatste tien jaar) valt de etnische zuivering van Afrin niet op. Weinig of geen journalisten besteden er aandacht aan, hebben er trouwens ook geen toegang. Het gaat immers niet om een verdrijving in gang gebracht door een “dictatoriaal regime” of een erkende terroristische groepering. Het gaat om een massale verdrijving van een bevolking op gang gebracht en uitgevoerd door een NAVO-lidstaat en VSA-bondgenoot.

Nadat meer dan de helft van de Koerdische bewoners van Afrin verdreven waren, organiseerde Turkije de hervestiging van de moslim terroristen met hun gezinnen uit de Ghouta (nabij Damascus), Deir Ezzor en uit de Aleppo regio. Ca. 100.000 van hen hebben zich in de Afrin-regio gevestigd sinds het afsluiten van de Olijftak-operatie.

De in Afrin gebleven Koerden en Yezidi’s hebben het bijzonder moeilijk. Zij moeten leven volgens de opgelegde regels van het Turkse leger en de islamistische milities, die zich het SNA (Syrian National Army) noemen om hun bont crimineel allegaartje een ietwat officiele titel te geven. Onze redactie verwijst er in publicaties naar als het “Turks huurlingenleger”.

Recent rapporteerde ACAPS (Assessment Capacities Project), een onafhankelijke NGO, het volgende: “De Koerdische bevolking wordt voortdurend belaagd door lokale extremistische milities… waardoor hun job, inkomen, woning kunnen ontnomen worden. De Koerdische bevolking van Afrin wordt persoonlijk bedreigd, is het slachtoffer van chantage, van ontvoering door plaatselijke SNA milities in de regio. Koerdische bewoners van Afrin zijn bijzonder kwetsbaar wat betreft onderdak. Ze worden herhaaldelijk en systematisch bestolen en beroofd van hun bezittingen. Degenen die in 2018 uit hun huizen gevlucht zijn, konden na hun terugkeer vaststellen dat hun woningen bezet waren door de door Turkije hervestigde terroristen en hun gezinnen die uit het Syrische regeringsgebied verdreven waren.”

In de vluchtelingenkampen vindt men hen – de verdreven bewoners van Afrin – terug. Een getuigenis van een man die wil dat de bezetters én Turkije voor een internationale rechtbank verantwoording afleggen voor hun oorlogsmisdaden:

US State Department (min. buitenl. zaken) schreef in een verslag over mensenrechten, “2020 Country Report on Human Rights Practices: Syria” dat “de VN onderzoekscommissie over Syrië herhaaldelijke patronen van systematische plundering en toe-eigening van eigendom door SNA-leden in Afrin en Ra’s al-Ayn bevestigd zag” en dat “nadat burgerbezittingen geplunderd waren, de SNA strijders en hun gezinnen huizen bezet hadden nadat burgers gevlucht waren of zelfs burgers, vooral Koerden, dwongen, uit hun huizen te vluchten door praktijken zoals bedreigingen, afpersing, moord, ontvoering, foltering en gevangenisschap”.

De bewijslast voert aan dat – op een systematische wijze – zeer ernstige inbreuken van mensenrechten plaats vinden in de Afrin regio. Bij deze situatie wordt grotendeels weggekeken door de wereldpers en westerse regeringen.

Het ACAPS rapport geeft een speciale vermelding van confiscatie van landbouwgronden. De komst van de islam terroristen – vervat in het zgn. SNA – heeft ertoe geleid dat natuurlijke grondstoffen en/of inkomstenbronnen misbruikt werden. Een voorbeeld aangehaald door het Voice of America rapport: niet minder dan 8 miljoen van Afrins 26 miljoen olijfbomen werden omgehakt door SNA-strijders om hen te voorzien van brandhout of om dit als zodanig te verkopen. Afrin was een regio met traditioneel veel olijfboomgaarden.

Nogmaals – we blijven het herhalen – het SNA (Syrian National Army) – is ondanks zijn naam geen onafhankelijke Syrische militaire formatie. Integendeel: het is een constructie van 70.000 Soenni-islamitische gewelddadige extremisten, die een vrijgeleide kregen vanuit heel het grondgebied Syrië, en die vandaag georganiseerd, bewapend, gefinancierd en geleid worden door de Turkse overheid. Onze benaming “Turks huurlingenleger” is met geen letter overdreven.

Jiger Hussein, een vluchteling uit Afrin, die nu een onderzoeksploeg – https://missingafrinwomen.org – leidt die zich toelegt op met ontvoeringen en verdwijningen in N-Syrië: “Wij hebben sterk bewijs dat de Turkse autoriteiten en hun extremistische milities betrokken zijn bij internationale misdrijven in het Turks-bezette Afrin, inbegrepen verkrachting, smokkel, foltering en moord.”

Op b.g. webstek vindt u gedetailleerde info, namen van verdwenen meisjes/vrouwen in beeld gebracht op een kaart.

Koerdische en Yezidi vrouwen worden systematisch als slachtoffer gekozen. Dit wordt ook vermeld in het b.g. verslag van het VSA min. van buitenlandse zaken; het publiceert namen van milities als “Sultan Murad*, Faylaq al-Sham**, Firqat al-Hamza***, al-Jabha al-Shamiya****, en de SNA militaire politie*****”. Tevens wordt vermeld “slachtoffers van ontvoeringen door TSO’s (Turks gesteunde bewapende oppositiegroepen = islamitische milities) zijn dikwijls van Koerdische of Yezidische oorsprong of het zijn mensen die kritiek hebben op de huidige gang van zaken, of mensen waarvan vermoed wordt dat ze de voormalige Koerdische overheid van Afrin genegen zijn.”

De VN onderzoekscommissie stelde de verplaatsing vast van personen, door de SNA milities gevangen gehouden, naar Turkse gevangenissen, waarmee “samenwerking en gezamenlijke acties tussen de Turkse regering en het SNA en de criminele verantwoordelijkheid van (Turkse) bevelhebbers aangetoond worden”.

Het zal niemand verbazen dat de Turkse overheid alles ontkent.

Er werd een speciale NGO in het leven geroepen om de situatie der vrouwen in Afrin in beeld te brengen. Deze noteerde in 2020 de ontvoering van 88 vrouwen door het Turks huurlingenleger. In januari 2021 wist men nog steeds niets over het lot en verblijfplaats van 51 van deze vrouwen. Deze NGO kwam te weten dat 14 van de gevallen over foltering ging en 3 over verkrachting door het huurlingenleger onder het commando van Turkije. 2 slachtoffers hiervan worden nog steeds vermist. Met name de Hamza en de Sultan Murad Divisions zouden bij deze betrokken zijn.

Het VN – Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten heeft Turkije verzocht deze beschuldigingen te onderzoeken. Tot op heden werd geen enkel onderzoek – zelfs geen begin – bekend gemaakt.

* Sultan Mourad Division: Dé chouchou van Turkije, krijgt de meeste steun van alle terroristische milities. En de VSA leverde hen zelfs BGM-71 TOW anti-tank raketten. “Turks huurlingenleger” mag u letterlijk interpreteren: zij werden geronseld door Turkije voor bemoeienissen in Libië en Azerbeidjan.

** Faylaq al-Sham: Een alliantie van zo’n twintigtal milities, waarvan ook de Moslimbroeders deel uitmaken.

***Firqat al-Hamza: uit Daraa afkomstig, samengesteld uit 6 sub-milities. Kregen ook BGM-71 TOW anti-tank raketten toegespeeld.

****al-Jabha al-Shamiya: een ingewikkeld kluwen, een zooitje ongeregeld, voorheen actief in verschillende regio’s: o.a. in Aleppo, Damascus, Oost-Ghouta, werden door de CIA goedgekeurd voor de levering van BGM-71 TOW anti-tank raketten

*****SNA militaire politie: moet het huurlingenleger een vorm van legitimiteit geven. De video moet aantonen dat alles volgens de wet verloopt. Noteer dat een terroristische militie, de Hamza Division, afkomstig uit de Aleppo provincie, getraind, gesteund en bewapend door de VSA en Turkije, hier de baas speelt.

Bronnen: talrijke video’s, waarvan u hierboven een beperkte selectie kan bekijken

Violations by SNA… Who to blame?

Turkey Creates a Humanitarian Catastrophe in Occupied Syria