“Pour les Flamands la même chose”.

Bemiddelaars voor vreemdelingen, maar “pour les Flamands la même chose”

Spoedgevallen uit de Vlaamse Rand en uiteraard uit Brussel zelf komen vaak in Brusselse ziekenhuizen terecht. De opvang van Nederlandstalige patiënten laat daar vaak te wensen over. Ondanks de vigerende taalwetten is de hoofdstad van België er nooit in geslaagd om die op het terrein toe te passen.

Brussels parlementslid Niek Lootens stelde vorig jaar vast dat de vice-gouverneur van Brussel die bevoegd is om de naleving van de taalwetgeving te controleren, sedert 1995 (!) geen benoemings- en bevorderingsdossiers meer te zien krijgt van de Brusselse Iris-ziekenhuizen (de vroegere OCMW-ziekenhuizen).

ZiekenhuizenWel fungeren er, om een antwoord te bieden aan de grote diversiteit bij de patiënten, binnen de IRIS-ziekenhuizen in Brussel interculturele bemiddelaars ten behoeve van Roemeense, Russische, Albanese, Rwandese, Poolse, standaard-Arabische, Marokkaans-Arabische en Turkse patiënten. In eerste instantie moeten die bemiddelaars de gesprekken met patiënten vergemakkelijken en de wereld van de patiënt uitleggen aan de dokter en vice-versa. De bemiddelaars helpen de anderstalige patiënt ook bij het invullen van documenten, het bieden van emotionele ondersteuning, het bemiddelen in conflicten. Ze geven voorlichting en signaleren knelpunten. De coördinator interculturele bemiddeling binnen het ziekenhuis inventariseert de drempels die de toegang en de behandeling van patiënten met een andere taal of cultuur belemmeren.

Wat een verschil met de handelswijze die Vlamingen te beurt valt, want vooralsnog blijft voor hen bij het aloude “pour les Flamands la même chose”.

Brussels ziekenhuis spreekt ruim 50 talen

 

 

2 gedachten over ““Pour les Flamands la même chose”.

 1. Alleen tijdens WO II onder de Duitse bezetting, werden de taalwetten in Brussel correct toegepast. Er was toen ook de fusie van de gemeenten met Groot Brussel en één politiekorps.
  De voormelde elementen zijn nu blijkbaar niet mogelijk onder de Belgische bezetting.
  (zie het mislukte Kanaalplan van Jan Hesp)
  Onder deze Belgische bezetting bloeit ook de misdaad,de corruptie en het terrorisme!!
  Het geeft een gedacht over de aard van de respectievelijke bezettingen, wat de toepassing betreft van de wettelijke beschikkingen.

 2. @ Lovenaar

  eindelijk een initiatief om het terrorisme tegen te gaan. In de Times of Israel las ik dat Israël, bij monde van zijn minister Erdan Gilad vordert dat er een internationale coalitie komt om de sociale media platformen zoals youtube, twitter en facebook te censureren. ‘Men werkt vandaag samen met de Europese landen die een zeer grote interesse voor deze idee tonen en nieuwe voorschriften uitwerken’ Tegen andere blogs? Zoals Golfbrekers?
  Dit alles zou dan geschieden onder het mom van terreur aanslagen te verhinderen.

Reacties zijn gesloten.