Petitie over een onderzoek naar de invoering van de euro: wanneer in Vlaanderen?

“Kunnen we concluderen dat men zich ervan bewust was dat invoering van de euro niet alleen een zeer ingrijpend soevereiniteitsverlies inhield, maar ook een bijzonder groot financieel en economisch risico? Wist men dat er een crisis zou komen? Of, indien men dat niet wist, heeft men dan niet nalatig gehandeld door zich – blijkbaar – onvoldoende in de risico’s van een muntunie te verdiepen?”

Hoera! In Nederland zijn ze wakker geschoten. Een groep prominenten, uit de academische wereld en journalistiek voornamelijk, is een petitie gestart. Met het burgerinitiatief willen de oprichters van peuro.nl een parlementaire enquête afdwingen.

Heel wat bekende koppen scharen zich achter het initiatief, waaronder de conservatieve denker Thierry Baudet, hoogleraar rechtsfilosofie Paul Cliteur, mediapersoonlijkheid Jort Kelder en filosoof Ad Verbrugge.

De bekende Nederlanders willen via een onderzoek achterhalen of de Nederlandse politici destijds, bij de oprichting van de euroconstructie, wisten dat ze op termijn een pak soevereiniteit zouden moeten opgeven.

In hoeverre wisten de politieke bestuurders destijds dat de euro gedoemd was om uit te monden in een grote crisis? Mag hun dan geen nalatigheid verweten worden?

“Wat wist de Nederlandse Regering over de risico’s op het moment dat besloten werd tot invoering van de euro? Welke risico’s werden besproken, welke beloftes werden door Nederland en andere landen achter de schermen gedaan? Lag er aan de basis van het besluit inderdaad een politieke agenda, in plaats van een economische ratio, waarover men niet durfde te spreken?”

“De Nederlandse bevolking heeft het recht om – via haar parlementaire vertegenwoordigers – beleidsmakers en beslissers onder ede te horen, zodat duidelijk wordt hoe degelijk de besluitvorming rondom de invoering van de euro is geweest.”

Via www.peuro.nl kunnen burgers de petitie ondertekenen. Er zijn minstens 40.000 virtuele handtekeningen nodig vooraleer het onderwerp op de agenda van de Nederlandse Tweede Kamer kan geplaatst worden en de parlementaire enquête/commissie er eventueel kan komen.

Blijft de vraag: Wanneer krijgen we iets gelijkaardigs in Vlaanderen? Bij ons blijven alle partijen, op het Vlaams Belang en Lijst Dedecker na, sterke voorstanders van de huidige euroconstructie. In de academische wereld horen we ook al weinig tot geen kritische geluiden. Tijd om hier verandering in te brengen.

Geleend bij Beurs.com