Pegida Vlaanderen + aanpassing

Deze oproep blijft bovenaan staan tot maandag.  U vindt hieronder nieuwe artikels.

PEGIDA Vlaanderen gaat de straat op! Beste mensen, omdat de politie momenteel de handen vol heeft met het garanderen van onze veiligheid tegen de moslimterreur, werd ons gevraagd (nog) geen optocht te houden maar er een bijeenkomst van te maken op de Groenplaats. Uit respect voor onze politiemensen, die voor ons hun leven riskeren, gaan wij daarop in.

De bijeenkomst gaat door op 26 januari van 20:00 tot 22:00 (?) uur op de Groenplaats Antwerpen (bij het standbeeld). Het wordt geen wandeling maar een uiting van bezorgdheid van vele mensen betreffende de aantasting/ondergraving van fundamentele waarden: Democratie, Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van pers, Scheiding der machten ( onafhankelijke rechtspraak), Gelijkheid tussen man en vrouw, Strikte scheiding tussen staat en geloof…

Deze bijeenkomst heeft volgend karakter :
1. Eerbetoon aan slachtoffers van (moslim)terreur
2. Uiting van bezorgdheid voor de aantasting van onze waarden
3. Uitdragen van christelijke/humanistische waarden

Hierbij richtlijnen en afspraken :
* Volg de richtlijnen van onze eigen ordedienst, herkenbaar aan een éénduidig fluovestje.
* Alle aanwijzingen en voorstellen door de politie worden strikt opgevolgd !
* Iedereen heeft het recht om een eigen mening te uiten. Dialoog is constructief, uitschelden, bedreigen of fysiek geweld tegen tegendemonstranten is uit den boze en er zal door de ordedienst en/of verantwoordelijken met behulp van de politie ingegrepen worden.
* Elke vorm van aanbrengen van schade is uit den boze, indien nodig zal ook hier de politie worden gewaarschuwd
* Het uitdelen van flyers of andere propagandamiddelen is niet toegelaten.
* Pegida is ook bezorgd o het milieu, dus laat geen afval achter (er zijn overal vuilbakken) en we laten het terrein proper en netjes achter.
* Bepalingen van het verkeersreglement en bepalingen van de geluidsnormen worden strikt toegepast.
* Er wordt op geen enkele manier enige vorm van verkeer (auto’s, fietsers, openbaar verkeer, …) of mensen gehinderd.
* Indien er andere manifestaties zijn, dan hebben die mensen ook het recht op vrije meningsuiting. Geen enkele interactie met andere manifestaties is toegelaten.
* Er wordt altijd voldoende ruimte voorzien voor politie en hulpdiensten
* Haatdragende, racistische of xenofobe uitingen of handelingen zijn door de wet verboden en zullen door de politie vervolgd worden.
* Partijpolitieke uitingen, vlaggen, propaganda, handelingen, … zijn niet toegelaten.
* Vlaggen van Europese naties zijn welkom. Bedenk wel dat het niet zo belangrijk is vanwaar je bent. Christelijke/humanistische waarden zijn grensoverschrijdend. Het uitdragen van die waarden is belangrijker dan het dragen van een vlag.

En nu verenigd de straat op! Voor de vrijheid en tegen islamisering: leve PEGIDA!

Volg de Facebookgroep van PEGIDA Vlaanderen voor de laatste informatie!

Pegida Vlaanderen wijst erop dat de vermelde webstek niet bestaat.  Dus aub geen geld storten dat elders zal terecht komen.

DM

DS

49 gedachten over “Pegida Vlaanderen + aanpassing

   • Voor de geïnteresseerden: er is ondertussen wel alweer een en ander veranderd…
    PEGIDA Vlaanderen gaat de straat op! Beste mensen, omdat de politie momenteel de handen vol heeft met het garanderen van onze veiligheid tegen de moslimterreur, werd ons gevraagd (nog) geen optocht te houden maar er een bijeenkomst van te maken op de Groenplaats. Uit respect voor onze politiemensen, die voor ons hun leven riskeren, gaan wij daarop in.
    De bijeenkomst gaat door op 26 januari van 20:00 tot 22:00 (?) uur op de Groenplaats Antwerpen (bij het standbeeld). Het wordt geen wandeling maar een uiting van bezorgdheid van vele mensen betreffende de aantasting/ondergraving van fundamentele waarden: Democratie, Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van pers, Scheiding der machten ( onafhankelijke rechtspraak), Gelijkheid tussen man en vrouw, Strikte scheiding tussen staat en geloof…
    Deze bijeenkomst heeft volgend karakter :
    1. Eerbetoon aan slachtoffers van (moslim)terreur
    2. Uiting van bezorgdheid voor de aantasting van onze waarden
    3. Uitdragen van christelijke/humanistische waarden
    Hierbij richtlijnen en afspraken :
    * Volg de richtlijnen van onze eigen ordedienst, herkenbaar aan een éénduidig fluovestje.
    * Alle aanwijzingen en voorstellen door de politie worden strikt opgevolgd
    * Iedereen heeft het recht om een eigen mening te uiten. Dialoog is constructief, uitschelden, bedreigen of fysiek geweld tegen tegendemonstranten is uit den boze en er zal door de ordedienst en/of verantwoordelijken met behulp van de politie ingegrepen worden.
    * Elke vorm van aanbrengen van schade is uit den boze, indien nodig zal ook hier de politie worden gewaarschuwd
    * Het uitdelen van flyers of andere propagandamiddelen is niet toegelaten.
    * Pegida is ook bezorgd o het milieu, dus laat geen afval achter (er zijn overal vuilbakken) en we laten het terrein proper en netjes achter.
    * Bepalingen van het verkeersreglement en bepalingen van de geluidsnormen worden strikt toegepast.
    * Er wordt op geen enkele manier enige vorm van verkeer (auto’s, fietsers, openbaar verkeer, …) of mensen gehinderd.
    * Indien er andere manifestaties zijn, dan hebben die mensen ook het recht op vrije meningsuiting. Geen enkele interactie met andere manifestaties is toegelaten.
    * Er wordt altijd voldoende ruimte voorzien voor politie en hulpdiensten
    * Haatdragende, racistische of xenofobe uitingen of handelingen zijn door de wet verboden en zullen door de politie vervolgd worden.
    * Partijpolitieke uitingen, vlaggen, propaganda, handelingen, … zijn niet toegelaten.
    * Vlaggen van Europese naties zijn welkom. Bedenk wel dat het niet zo belangrijk is vanwaar je bent. Christelijke/humanistische waarden zijn grensoverschrijdend. Het uitdragen van die waarden is belangrijker dan het dragen van een vlag.
    En nu verenigd de straat op! Voor de vrijheid en tegen islamisering: leve PEGIDA!

    • * Partijpolitieke uitingen, vlaggen, propaganda, handelingen, … zijn niet toegelaten.
     * Vlaggen van Europese naties zijn welkom…
     Wel, wel, dus geen Leeuwenvlaggen als ik het goed begrijp.

     • Toch wel. Stond toch in de oorspronkelijke berichtgeving, of vergissen we ons. En wij zijn een natie. Geen staat, wel een natie.

 1. Ik kan er spijtig genoeg niet bij zijn . Ik ben overtuigd dat Pegida Vlaanderen een success wordt .Spijtig voor de “naastenliefhebbers: , de “verdraagzamers” en de “moslimfans”…. ze kunnen VB niet met de vinger wijzen en beschuldigen van het opzetten van de ene tegen de andere enz enz Het is Pegida , een Duits iniatief .Er is iets in gang gezet dat onze “heerlijkheden of correcten ‘ niet meer kunnen stoppen , integendeel . Ik vrees dat die twee groepen in de toekomst elkaars bloed kunnen drinken. Het gevolg van hier en daar een Islaaam armoe-zaaier als gast arbeider , hij kreeg een schouderklopje en kon beginnen , ze zijn nog bezig maar niet meer als “gast” .

 2. “Pegida Vlaanderen wijst erop dat de vermelde webstek niet bestaat. Dus a.u.b. geen geld storten dat elders zal terecht komen.”
  Misschien is het niet voor iedereen duidelijk wat er met deze zin wordt bedoeld,
  daarom deze verduidelijking: in eerdere krantenberichten over Pegida Vlaanderen, in o.a. Het Laatste Nieuws en De Morgen, werd er ook melding gemaakt van een z.g. webstek van Pegida Vlaanderen waar men ook een bijdrage kan betalen. Welnu, deze webstek bestaat inderdaad maar is NIET van Pegida Vlaanderen!
  Pegida Vlaanderen werkt alleen via hun Facebook-pagina.

  “Hart boven hard”, dat 2 dagen later tegen Pegida Vlaanderen wil betogen, beweert dat Pegida Vlaanderen tegen “de islam” betoogt. Schijnbaar kunnen ze bij “Hart boven hard” niet goed lezen en kennen zij niet het verschil tussen betogen tegen “de islam” en “betogen tegen de islamisering van het Avondland en tegen de haat predikende imams”.
  Hieromtrent volgt Pegida Vlaanderen de zelfde lijn als de oorspronkelijke Pegida in Dresden

  • Dank voor de toelichting. Wij gaan er te snel vanuit dat de lezers weten wat de achtergrond is.

 3. Over bewuste misleiding gesproken : Knack schreef gisteren op zijn web een artikel over die nakende bijeenkomst. Het gaf als plaats, dag en uur het volgende op:
  zaterdag 24 januari om 18 uur voor het Frans consulaat te Antwerpen. Het had beter moeten weten want het gaf in zijn artikel ook de web http://www.pegidavlaanderen.be op. Bewust om de mensen in verwarring te brengen met de vraag : Waar en wanneer is het nu eigenlijk?

 4. BREAKING: Last Words On AirAsia Flight #8501 Blackbox — “ALLAHU AKBAR!”

  According to Indonesian official the last words on the blackbox belonging to missing AirAsia flight was “Allahu Akbar!”

  The recorder says, “Allah is Greatest! Allah is Greatest!”
  Via Tribune News (translated):

  Investigator Nurcahyo Utomo an expert examiner blackbox recording of National Transportation Safety Committee (NTSC). He was assigned to check the recording of a conversation Captain irianto that fateful plane flew Air Asia, QZ8501. But it was not an easy task for him, because he knew very close to the former pilot of the Indonesian Air Force pilots.

  • ‘tijd worden voor goed nieuws’

   Zou dat goed nieuws ook kunnen inhouden dat de Noord-Brabanders, die zo ijverig Metroplis bezoeken, in grote getale aanwezig zullen zijn? Als die uit Berg-op-Zoom hun lied inzetten, zullen we uit volle borst meezingen :
   Merck toch hoe sterck nu
   in’t werck sich al steld,
   die ‘t allen tijd’ so ons vrijheit
   heeft bestreden.
   Siet hoe hij slaeft, graeft en draeft
   met geweld
   om onse goet en ons bloet en
   onse steden.

   Berg op Zoom,
   hout u vroom
   stut Mohammet’s schaeren.

   • Bedankt voor de informatie, Ropie. Er komt licht aan de horizon. Hopelijk kunnen de Avondlanders deze weerstand uitbouwen tot er geen houden aan meer mogelijk is.

     • Waarde heer of mevrouw G.Deckzeijl, uw vele gewaardeerde tussenkomsten bij het onderwerp “Pegida Vlaanderen” zullen wel goed bedoeld zijn maar leiden wel de aandacht af van het onderwerp zelf…

 5. The Shoe Bomber was a Muslim
  The Beltway Snipers were Muslims
  The Fort Hood Shooter was a Muslim
  The Underwear Bomber was a Muslim
  The U-S.S. Cole Bombers were Muslims
  The Madrid Train Bombers were Muslims
  The Bali Nightclub Bombers were Muslims
  The London Subway Bombers were Muslims
  The Moscow Theatre Attackers were Muslims
  The Boston Marathon Bombers were Muslims
  The Pan-Am flight #93 Bombers were Muslims
  The Air France Entebbe Hijackers were Muslims
  The Iranian Embassy Takeover, was by Muslims
  The Beirut U.S. Embassy Bombers were Muslims
  The Libyan U.S. Embassy Attack was by Muslims
  The Buenos Aires Suicide Bombers were Muslims
  The Israeli Olympic Team Attackers were Muslims
  The Kenyan U.S, Embassy Bombers were Muslims
  The Saudi, Khobar Towers Bombers were Muslims
  The Beirut Marine Barracks Bombers were Muslims
  The Besian Russian School Attackers were Muslims
  The First World Trade Center Bombers were Muslims
  The Bombay, Mumbai, India Attackers were Muslims
  The Achille Lauro Cruise Ship Hijackers were Muslims
  The Nairobi, Kenya Shopping Mall Killers were Muslims
  The September 11th 2001 Airline Hijackers were Muslims
  The Sydney, Australia Lindt Cafe Kidnapper was a Muslim
  The Peshawar, Pakistani School Children Killers were Muslims
  The Killers in France this week were muslims ………
  Think of it:
  Hindus living with Jews = No Problem
  Baha’is living with Jews = No Problem
  Jews living with Atheists = No Problem
  Sikhs living with Hindus = No Problem
  Hindus living with Baha’is = No Problem
  Christians living with Jews = No Problem
  Jews living with Buddhists = No Problem
  Shintos living with Atheists = No Problem
  Buddhists living with Sikhs = No Problem
  Baha’is living with Christians = No Problem
  Buddhists living with Shintos = No Problem
  Buddhists living with Hindus = No Problem
  Hindus living with Christians = No Problem
  Atheists living with Buddhists = No Problem
  Confusians living with Hindus = No Problem
  Atheists living with Confucians = No Problem
  what is the problem ??
  Muslims living with Jews = Problem
  Muslims living with Sikhs = Problem
  Muslims living with Hindus = Problem
  Muslims living with Baha’is = Problem
  Muslims living with Shintos = Problem
  Muslims living with Atheists = Problem
  Muslims living with Buddhists = Problem
  Muslims living with Christians = Problem
  MUSLIMS LIVING WITH MUSLIMS = VERY BIG PROBLEM
  **********SO THIS LEAD TO *****************
  They’re not happy in Gaza
  They’re not happy in Egypt
  They’re not happy in Libya
  They’re not happy in Iran
  They’re not happy in Iraq
  They’re not happy in Yemen
  They’re not happy in Pakistan
  They’re not happy in Syria
  They’re not happy in Lebanon
  They’re not happy in Nigeria
  They’re not happy in Kenya
  They’re not happy in Sudan
  They’re not happy in Morocco
  They’re not happy in Afghanistan
  ******** So, where are they happy? **********
  They’re happy in Australia
  They’re happy in Belgium
  They’re happy in France
  They’re happy in Holland
  They’re happy in Italy
  They’re happy in Germany
  They’re happy in Spain
  They’re happy in Sweden
  They’re happy in Denmark
  They’re happy in the USA & Canada
  They’re happy in Norway & India
  They’re very happy in England (UK) (Loads of Welfare Benefits)
  They’re happy in almost every country that is not Islamic!
  And who do they blame? Not Islam… Not their leadership… Not themselves…
  THEY BLAME THE COUNTRIES THEY ARE HAPPY IN!!
  And they want to change the countries they’re happy in, to be like the countries they came from where they were unhappy and finally they will be get hammered !!!!
  Islamic Jihad: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  ISIS: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Al-Qaeda: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Taliban: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Boko Haram: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Al-Nusra: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Abu Sayyaf: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Al-Badr: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Muslim Brotherhood: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Lashkar-e-Taiba: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Ansaru: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Jemaah Islamiyah: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Abdullah Azzam Brigades: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION
  Al-Shabbab Somalia: AN ISLAMIC TERROR ORGANIZATION AND A LOT MORE!!!!!!!
  Think of it

  • Knappe lijst ! Op den duur moet je gaan geloven dat Islaaaaam toch niet , die vredelievende , verdraagzame godsdienst is , die de “”matige” Moslim ons proberen wijs te maken . Ik hou van vrede , ben verdraagzaam maar ik ga toch mijn bekering wat uitstellen (sic)

  • Heel goede lijst. Behalve het onderstrepen dat “MUSLIMS LIVING WITH MUSLIMS = VERY BIG PROBLEM”, wat hen uiteindelijk toch weer, ondanks alles, in de slachtofferrol duwt. Wat kan ons het nu godverdomme schelen dat die wilden elkaar uitmoorden.

 6. @Fred
  Wie het een aantal jaren heeft gezegd weet ik net meer, maar apen zijn ongeschikt als huisdier.

   • “Er bestaat nl. geen ‘belgische’ cultuur.”
    Dergelijke opmerkingen zijn voor heel veel Nederlanders, helaas!, zoiets als voorhistorisch Chinees… Het lukt hen maar niet om dit gesnapt te krijgen. 🙂

Reacties zijn gesloten.