Pat Condell: de democratieroof

“Zetelen in het Europees Parlement is te vergelijken met auto rijden vanuit de passagierszetel.  Het parlement heeft niets te zeggen.  Alles wordt boven hun hoofden beslist.  Ze mogen slechts “ja” of “neen” stemmen.  En als “neen” de bovenhand heeft, dan leggen ze “het voorstel” steeds weer op tafel tot er “ja” gestemd wordt.”

 “De wetgeving wordt gevormd door enkelen, die niet verkozen werden.  M.a.w. een dictatuur.  Je kan het wat opsmukken met woorden als “integratie” en “harmonisering”, maar als een niet verkozen commissie iets beslist, dan kan een lidstaat daar niets tegen inbrengen, want de lidstaten hebben hun eigen bevoegdheid overgedragen aan de supermacht EU.”

“Dus waarom zouden we gaan stemmen?  Omdat we kunnen stemmen voor degenen, die uit dit systeem willen stappen.  Overal in de EU zijn er nu dergelijke partijen te vinden.  Samen kunnen we een signaal geven aan hen die onze democratie gestolen hebben. “

 “Ik stem voor UKIP.  Er is gewoon geen andere partij.  Men heeft ons verkocht aan een ondemocratisch sovjetregime.”

“Dat de EU vrede zou gebracht hebben in Europa is een leugen.  Integendeel, de EU zal juist de oorzaak zijn van een eventuele oorlog.”

“Wij willen onze onafhankelijke democratie terug.  Wij nemen die terug.  En wij accepteren geen “neen” als antwoord.”

Bekijk de video met de duidelijke boodschap van Pat Condell: