Oud-Vlaams in Polen?

Wymysorys of Vilamoviaans of  Wilamowiceens. De taal die sinds 8 eeuwen gesproken wordt in Wilamowice (of Wymysoü) zou zijn oorsprong hebben in het Vlaams van die tijd.

Het begon ergens in de 13de eeuw toen, op  uitnodiging van de Silezische Piasten, in Wilamowice West-Europese kolonisten zich kwamen vestigen om het door de  Mongoolse Tataren verwoeste gebied herop te bouwen.

Een kleine gemeenschap, een enclave in Polen,  die erin slaagde zijn taal te behouden.  Af en toe herkennen we een Duits klinkend woord.  Als dit oud-Vlaams is, dan spreken wij Pools.

Meer over de mysterieuze taal hier…   en hier

8 gedachten over “Oud-Vlaams in Polen?

 1. Die gast is ons…”aan ‘t uitschelden voor rotte vis” en uit zijn genoegen met een glimlach op het einde van zijn epistel omdat wij het niet verstaan zodat hij géén trap in z’n klokkenspel moet verwachten.

 2. Was er ook zo geen overblijfsel van het Vlaams in Rusland? Decennia geleden las ik zoiets, ik dacht – maar ik ben helemaal niet zeker – in “Vlaanderen zendt zijn zonen uit”. Er werd zelfs een kleine woordenlijst vermeld met oa. ‘og’ voor oog en ‘bog’ voor boog.

   • Ik weet niet of er in Rusland overblijfselen van het ‘Vlaams’ te vinden zijn of te vinden waren…
    Maar misschien refereert Wes Hardin naar het geen volgt.
    De Vlaming Ogier Gisleen van Busbeke maakte als gezant van Ferdinand van Oostenrijk een reis naar Süleyman I, de sultan van het Ottomaanse Rijk. De reis duurde van 1554 tot 1564 tijdens zijn reis kwam hij ook op de Krim.
    Tussen de een Turkse taal sprekende bewoners aldaar (Krim Tataren?) vond hij ook een groep Goten. Waarschijnlijk tot zijn verbazing kon Ogier, afkomstig uit het toen nog Dietssprekende maar thans Noord-Franse Busbeke veel woorden uit de taal van deze Krim Goten verstaan.
    Hij heeft een 80-tal van deze woorden genoteerd. Het Krim-Gotisch zou in de 18e eeuw volledig zijn uitgestorven en de Krim Goten zouden zijn opgegaan in de Krim Tataren.
    Enkele genoteerde woorden uit het Krim-Gotisch:
    apel (appel), handa (hand), hus (huis), reghen (regen), enz.
    Enkele gegevens over het Krim-Gotisch:
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Krim-Gotisch
    Over Ogier Gisleen van Busbeke:
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Ogier_Gisleen_van_Busbeke

    • Hoe die z.g. video’s in mijn tekst zijn terecht gekomen, weet ik niet??!!
     Op de plaats van die video’s stonden de jaartallen (van)1554 (tot)1564.. 🙁

     • Waarschijnlijk was het dat. Het is ongev. 60 jaar geleden dat ik het betreffende las.
      Heel veel merciekes.

   • Vlamingen, Friezen, Hollanders trokken in de 13e eeuw oostwaarts en staan mee aan de wieg van het ontstaan van Dantzig, dat aanvankelijk Danswijk heette. Ze trokken ook verder naar Königsberg (na WOII Kaliningrad – Rusland) waar de voertaal het Nederduits was, dat gesproken werd van Duinkerke tot Königsberg.
    Dus als men nu spreekt over overblijfsels van het Vlaams in Rusland, is het omdat Rusland dat gebied annexeerde.

    Die Vlamingen, Friezen, Hollanders kwamen ook aan in Wilmeshau – Wilmesdorpf, vermoedelijk genoemd naar hun voortrekker Willem.
    Uit het lied ‘Douca Slyzyn , Wymysiöëjer blut (zoet Slezien, Wymysioer bloed) en ‘Styly naht, halikjy naht’ (Stille nacht, heilige nacht) komt de Nederduitse oorsprong duidelijk naar voor. Tenminste als je het leest, als je het hen zou horen zeggen kan dat wel even anders zijn.

Reacties zijn gesloten.