Ook in Hongarije wilden de VSA de verkiezingen beïnvloeden

Dat de oppositie in Hongarije niet bepaald gelukkig was met de rechts- consequente koers van de regering en de herhaalde voor Orban gunstige verkiezingsresultaten is nog zwak uitgedrukt. Dit ondanks de financiële – illegale – steun die de beweging rond Péter Márki-Zay mocht ontvangen. Blijkt dat die illegale fondsen uit de VSA op een grotere schaal Hongarije binnenkwamen dan vermoed. In de poco media heerst er sowieso een algemeen stilzwijgen rond.

In de herfst van het afgelopen jaar kwamen illegale giften aan het licht die de stembusresultaten moesten in de “juiste” – lees “linkse” – richting sturen. Het geld kwam van de Amerikaanse organisatie Action for Democracy (A4D). Op hun webstek vernemen we:

Is Action for Democracy backing candidates to influence elections?…. No, A4D does not direct support or advocate for any specific candidate or political party.

Ned.: Op de overbodige vraag of A4D zich bezig houdt door heimelijk de politiek van een buitenlandse staat de linkse richting uit te sturen, klinkt het verontwaardigde antwoord: “Neen, absoluut niet, daar houden wij ons niet mee bezig!!!”

Ons viel trouwens op dat de A4D retoriek bijzonder veel gelijkenis toont met de Soros-betrachtingen. Toeval?

Volgens het Nationaal Informatiecentrum in Boedapest was het bedrag van de illegale gelden echter groter dan eerst gedacht. Leidinggevende van dit informatiecentrum, brigadier generaal General Zoltán András Kovács, beklemtoonde dat dit duidelijk een inbreuk was op de Hongaarse soevereiniteit en hij bekritiseerde de mediastilte over het schandaal.

Immers, in 2022, ontdekten de geheime en opsporingsdiensten een bijkomende 160 miljoen forint (= 410 146 euro ) als steun voor de kiescampagne vanuit het buitenland voor de Hongaarse oppositie. De gelden werden overgemaakt via een Zwitserse instelling. In totaal vloeiden er 3.2 miljard forint (= 8.2 miljoen euro) van het A4D naar de Hongaarse oppositie-alliantie. Volgens deze gegevens ging 58% direct naar de oppositiebeweging MMM (Hongarije voor iedereen), een kleiner deel naar de eDemocracy Workshop Association en de rest naar vijf bedrijven die de verkiezingscampagne van de oppositie verzorgden.

De Hongaarse overheid vermoedt dat de Amerikaanse Democratische Partij achter de organisatie van A4D schuil gaat. De Hongaarse regering laat er geen twijfel over bestaan dat het om illegale financiële transacties gaat. Politieke partijen mogen volgens de Hongaarse wet geen giften aannemen van buitenlandse organisaties, en/of van niet-Hongaarse en/of anonieme schenkers.

U ziet in dit filmpje reclame van A4D op Times Square New York “om de redding van de Hongaarse democratie” te bevorderen door geld te storten.

We kunnen het niet laten de recentste berichten over Orbans Hongarije in herinnering te brengen:

Free West Media