Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

“Vlamingen worden bedrogen.  In het Frans dan nog.  België en de EU is een love affair.  De EU denkt dat ze België in het groot is en België denkt dat ze de EU in het klein is.” 

En op 1 mei in Nice tijdens de conferentie “Fête des Nations”: Verplichte literatuur!  Euronews had het over de samenkomst van Europees “extreem rechts”.

foto van Gerolf Annemans.

Lees hieronder de Nederlandse vertaling van zijn toespraak

“Mesdames, 
Messieurs, 
Beste vrienden,

Het is voor mij een groot genoegen – als voorzitter van onze Europese partij – om u tegelijk te mogen verwelkomen en u te mogen bedanken voor uw gastvrijheid hier vandaag.
Ik ben de Vlaming in de groep van Marine Le Pen in het Europees parlement.

De vriendschap tussen het Front National en mijn nationale partij Vlaams Belang is sterk en stabiel en dateert al uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Om deze vriendschap te illustreren, vertel ik u even het volgende verhaal. Ik herinner mij nog – ik was pas gekozen – de aankomst in mijn geboortestad Antwerpen, van een zeer grote Franse delegatie, niet lang nadat men de eerste fractie in het Europees parlement had kunnen vormen. Tijdens het diner moesten de leiders -naar goede gewoonte- de voorzitters van beide partijen, Jean-Marie Le Pen en aan onze kant de oprichter van onze partij Karel Dillen een toost uitbrengen. En ik herinner mij nog de paar woorden van Karel Dillen, ik citeer ze min of meer uit het hoofd: ” Beste Franse vrienden, ik heb vanmorgen het aantal keren berekend dat Frankrijk sinds zijn geboorte het Vlaams grondgebied heeft veroverd. Ik denk dat het 726 keer moet zijn. Wees welkom, vrienden, maar keer vanavond toch maar in alle rust en vrede huiswaarts.”
Voila, dit alles alleen maar om te beklemtonen dat tussen het Front National en het Vlaams Belang humor heerst en dus vriendschap.

De basis waarop onze Europese partij werd opgericht, was de groep van afgevaardigden die in het Europees parlement werden gekozen na de grote overwinning van 2014 in de meeste van onze lidstaten en vooral in Frankrijk de overwinning van Marine Le Pen, onze en Uw Marine Le Pen.

De uitdaging voor onze partij en de fractie van patriotten die wij zijn, de uitdaging van 2019 is aantonen hoe de Europese samenwerking, tussen vrije en verschillende naties, kan bestaan en functioneren zonder dat de identiteit van wie dan ook wordt geschaad. De Europese Unie is, zoals trouwens dag in dag uit blijkt, onze ergste vijand.

Deze Europese Unie, die in strijd is met de nationale identiteit van de volkeren, druist in tegen de Europese identiteit zelf, waarvan het voornaamste karakter juist de verschillen zijn. Als ik u dit verhaal over het bezoek aan Antwerpen met deze humor en vriendschap en wederzijds vertrouwen heb verteld, heb ik vooral willen onderstrepen dat elke Europese samenwerking niet kan functioneren zonder dat de volkeren zichzelf blijven en de keuze maken in alle vrijheid. De Europese identiteit, met andere woorden, is juist het verschil en de dynamiek van het verschil zoals die in de geschiedenis heeft vorm gekregen. Het verschil is het merk, misschien zelfs de kern van onze Europese cultuur.

De Europese Unie – dat weet u natuurlijk heel goed – is verworden tot een machine die deze nationale identiteit op vrijwel alle terreinen, maar vooral in de afgelopen jaren, heeft gekneld en teruggedrongen en een ongelooflijk aantal domeinen in een wurggreep heeft genomen inclusief het gehele sociaal-economische gebied. Maatregelen op financieel gebied, de kapitaalmarkt, het gebied van de kredietgarantie, duizenden en duizenden pagina ‘ s en maatregelen die een Europese regeling opzetten. En daar waar de nationale identiteit kwetsbaar is, maar tegelijkertijd van essentieel belang, met name op sociaal gebied, zullen zij nu een sociale sokkel (een Social Pillar) creëren. Gargantua bereidt zich voor op het opslokken van ons sociaal beleid. Zij zullen de garanties uitbreiden die we niet meer kunnen verzekeren -sinds de massale immigratie – voor de armste en meest zieke mensen van ons eigen volk – ze zullen de garanties in de hele Europese Unie nu gaan uitsmeren. Deze sociale sokkel van de EU vormt een groot gevaar voor het concept van solidariteit binnen ons sociaal stelsel. Want solidariteit – en vooral de verplichte solidariteit van onze sociale zekerheid – ontstaat alleen binnen het volk waarmee men zich solidair kan voelen, het is gebaseerd op het gevoel, op het idee dat men de andere kan herkennen en begrijpen, mensen die we kunnen herkennen en begrijpen en dus respecteren en helpen. Daarom hebben wij altijd gezegd: let op, de immigratie van mensen die men niet herkent, die geen respect tonen, is een gevaar voor ons sociaal beleid dat gebonden moet blijven aan de nationale identiteit. Het is een waanidee van de socialisten in Europa om bij deze unie van geld en grote ondernemingen een sociale unie te willen bereiken. Ik ben verbaasd over se domheid, want er is alleen rechtvaardigheid en solidariteit binnen de nationale identiteit.

Beste vrienden, we mogen de tegenstander, de Europese Unie, de fanatieke federalisten en hun lokale ambtenaren, zoals uw president van de republiek, niet onderschatten.
Als ik zie hoe deze meneer op 3 januari zijn favoriete vrienden van de hele pers heeft verzameld om de maatregelen van de Franse regering aan te kondigen (min of meer de draconische maatregelen van mevrouw Merkel kopiërend) om de zogenaamde “fakenews” te bestrijden (namelijk datgene wat u leest en ziet op het net buiten de officiële media) dan ben ik geschokt en beangstigd voor de arrogantie en de dreiging die dit is. Bijna de dag nadien is de bevoegde Europese commissaris de Deense mevrouw Vestager aan de kant van de Europese Unie naar voren getreden om deze Duitse en Franse maatregelen te versterken (en ik citeer): ” Als u alleen op het net blijft lezen zonder tegenspraak controle door journalisten, dan is de democratie in gevaar.” U hebt het goed begrepen: de Europese Unie zal zich bezighouden met wat u leest. Sinds de verdwijning van de Sovjet-Unie hebben we dit niet meer gezien op het grondgebied van het Europese continent. En ik herhaal dus met klem: we mogen de tegenstander niet onderschatten.

En dat moeten we ons zeer goed realiseren.
Ze zijn gegeneerd door ons bestaan, ze worden gehinderd door ons verzet, door onze overwinningen, door de overwinningen van ons verzet.

Na de brexit en zeker ook na de verkiezing van Trump zijn de leiders van de Europese Unie geradicaliseerd. Ik citeer uw president: “de ambitie van Frankrijk kan niet alleen worden vervoegd, zij heeft de Duitse ambitie nodig” men ziet heel goed dat ze niet enkel geen landsgrenzen meer kennen maar evenmin morele grenzen. Er zijn niet alleen geen grenzen meer, zij kennen ook geen grenzen meer. De tegenstander wordt radicaler voor het verzet dat we belichamen.

Wij kennen deze ambitie van Duitsland, de ambitie van mevrouw Merkel, wij kennen die. Ze heeft haar buren overspoeld met massale immigratie, met een strategie van open deuren voor de hele wereld, zoals we nog nooit in de geschiedenis hebben gezien. De Duitse ambitie is ook het gebruik van de structurele crisis in de eurozone om de sociaal-economische identiteit van ons allemaal te verpletteren. Wat een dwaasheid, wat een naiviteit om frankrijk met deze Europese Unie te willen overspoelen.

Als we zien hoe het Hongaarse volk en het Poolse volk nu, vanwege hun afwijzing van de massale immigratie die door de open grenzen van de EU wordt veroorzaakt en opgelegd, door de Europese Unie worden afgedreigd, dat het Hongaarse en Poolse volk allebei door deze Europese unie worden geïntimideerd, dat hun stemrecht in de unie wordt ter discussie gesteld, dan voel ik me beschaamd. Deze volkeren, die ons allen in hun geschiedenis onder het communisme de weg naar vrijheid hebben laten zien en die dit met overtuiging en met grot moed hebben gedaan, verdienen het niet om op die manier door deze Europese Unie beledigd te worden. Europa, zijn beschaving, zijn cultuur en de vrijheid verdienen het niet om op die manier door deze Europese Unie beledigd te worden. Wat een schandaal en wat een schande.

Beste vrienden, ik vat hier samen: laten we ons verenigd , onderschat de tegenstander niet en laat ons beseffen dat wij het verzet zijn en dat de strijd al onze energie verdient.

Leve het Europa van naties en vrijheid.

Leve Vlaanderen, leve Frankrijk.

Dank u.”

 

 

1 gedachte op “Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

  1. Goeie toespraak.
    Maar ik zou mij toch niet prettig voelen tussen al die Franse tricolores en met dat Marseillaise-gezang. Ik heb het trouwens helemaal niet voor die Franse staatsnationalisten …
    Samenwerking in EU-verband kan wel nuttig zijn.

Reacties zijn gesloten.