Ongematigde waarheid over de islam

Afbeeldingsresultaat voor moderate muslim

“Na elke aanslag klinkt het unisono, dat de ‘verschrikkelijke gebeurtenis’ geen waarheids-getrouw beeld weergeeft van de échte islam, dat van de 1.6 biljoen moslims wereldwijd de grote meerderheid bestaat uit wetsgetrouwe burgers zoals u en ik, dat slechts een kleine minderheid al eens buiten de lijntjes durft te kleuren – de lijntjes van de godsdienst van de vrede – dat de grote meerderheid der moslims een ‘gematigd’ zicht heeft op de wereld.

Hoe ‘gematigd’ zijn ‘gematigde’ moslims?

Mijn verhaal: ik groeide op in een middenklasse gezin in Egypte.  Tijdens mijn jeugd hoorde ik dat elke dag die voorbijgaat zonder een kalifaat een zonde is.  Hoorde ik… dat heel de miserie der moslims begon toen die de veroveringen en oorlogen tegen de on- gelovigen opgaven.  Hoorde ik… dat onze welvaart afhangt van de verovering van nieuwe landen en het bekeren van ongelovigen.  Hoorde ik… dat wie het ware geloof verlaat, moet sterven.  Zag ik hoe blij mijn leraren en imams waren na 9/11.

Mijn leefervaring was niet buitengewoon.  Volgens het Pew Research Center vindt 88% der moslims in Egypte, 62% in Pakistan, 86% in Jordanië en 51% in Nigeria dat moslims die Allah verloochenen moeten sterven.  Soortgelijke cijfers over het stenigen van overspeligen (staat niet bij of dit ook voor mannen telt), zware straffen voor het beledigen van de islam, en handen afhakken voor diefstal.  Zoals intussen genoegzaam bekend maken deze strafmaatregelen deel uit de sharia.  En 84% van de moslims in Zuid-Azië, 77% in Zuid-Oost-Azië, 74% in het M.O. en Noord-Afrika, 64% in de Sub-Sahara zijn het eens met de sharia als wetgeving in hun landen.  Gelijkaardige, ietwat minder uitgesproken, percentages bij moslims in de westerse wereld.  Evenzeer vinden ze geweld tegen Israël, daarbij inbegrepen zelfmoordterroristen op bussen en in restaurants, perfect toelaatbaar.

Klinkt dit ‘gematigd’?

Wie dit in het westen durft te vernoemen wordt als islamofoob geklasseerd.

Mijn eigen ervaring spreekt boekdelen.  In februari 2015 werd ik uitgescholden, vervloekt, en tenslotte het spreken verhinderd in het Swarthmore College, Pennsylvania,  door studenten en anderen die het met mij niet eens waren. Sommigen waren moslima’s die helemaal beantwoordden aan het imago van ‘gematigde’, ongesluierde, perfect Engels-sprekende jonge moslim vrouwen.  Een zelfde verhaal in de Temple University de volgende dag  Sommigen waren studenten journalistiek.

Het is niet islamofoob vast te stellen dat nu, in deze tijden, de moslim wereld gedomi- neerd wordt door slechte ideeën en foute veronderstellingen.  En dat is de reden dat miljoenen, zgz. ‘gematigde’ moslims het moslimterrorisme niet verwerpen.  Want ‘gematigd’, zoals wij het interpreteren, bestaat niet.  Als ‘gematigdheid’ betekent het verdragen van vrijheid van meningsuiting, van religie, van de pers, vrouwen- en holebirechten, dan zijn ‘gematigde’ moslims een duidelijke minderheid.  Ze bestaan wel.  Miljoenen zelfs.  Maar ze vertegenwoordigen geen duidelijke massa bij de gelovige moslims.

Westerse waarden en moslim waarden, zoals ze gepraktiseerd worden in het M.O., Noord-Afrika en Zuid-Azië, en toenemend zelfs in Europa, zijn niet compatibel.  Westerse politici kunnen dit ontkennen, maar deze ontkenning verandert niets aan de werkelijkheid.   Het zijn deze slechte ideeën en fout geloof die de bodem is waarop de radicale islam gedijt.  Door dit te negeren kunnen we het islam terrorisme niet effectief bestrijden – tegelijkertijd kwetst het moedige moslims die écht gematigd zijn.

Tot het ogenblik dat we de waarheid zeggen over de islam – op een respectvolle manier – zal er geen oplossing voor moslimterreur zijn.  De oplossing ligt in een hervorming van de islam van binnenuit.  Ik geloof dat dit mogelijk kan zijn, maar dan alleen als het vanuit de islam zelf gebeurt.  Het westen kan dit steunen op voorwaarde dat de waarheid erkent en overeenkomstig erover spreekt.  Hoe sneller, hoe beter, voor ons allemaal.  Ik ben Hussein Aboubakr van Prager University.”

 

6 gedachten over “Ongematigde waarheid over de islam

  1. Raoul Hedebouw kreeg in Luik een messteek(je) van een Turkse moslim. Als dat geen bewijs is van gematigdheid.
    Raoul kon zijn speech verder zetten, het volk mededelen dat hij nadien naar het ziekenhuis zou gaan om de wonde te laten hechten en dat niemand hem tot zwijgen kon brengen. Wat ik nochtans zeer gewaardeerd zou hebben.

    • … Hedebouw werd zelf wereldnieuws ‘belgian politician stabbed…’

  2. Stel je voor dat onze heilige vader De Paus in een encycliek zou verkondigen dat iedere Christene die Jezus verloochent gedood moet worden . Dat is volledig ondenkbaar . In de Islam echter blijkt dat een normaal gegeven te zijn .Hieruit blijkt de kwaliteit en het verschil tussen die twee godsdiensten , het is voor mij moeilijk om Islam een godsdienst te noemen !

  3. De islam hervormen? Bullshit ! De islam is en blijft wat hij is. Het kwaad zit in de islam als het kuiken in het ei. De islam is zonder meer slecht, omdat het fundament ervan, de koran, van geen kanten deugd. Bovendien, het eigenste woord van het hersenspinsel allah, daar mag nooit iets aan worden veranderd of anders geïnterpreteerd. De islam is daardoor een verstarde ideologie, en nooit moderniseerbaar. In tegenstelling tot de bijbel, die wel door mensen werd neergeschreven, en daardoor in zijn tijd kan worden gezien en gerelativeerd. Dat geldt overigens niet voor het N.T., waarop het christendom is gebaseerd, en die wel degelijk als een vredevolle religie mag beschouwd worden.

    We hebben geen gemachtigde moslims vandoen, maar afvallige. De islam heeft in onze superieure westerse maatschappijen gewoon geen plaats.

  4. Op een respectvolle manier? Hoezo? Mudslimes en hun geloof zijn vergif. Vuiligheid. En we hebben GEEN intellectueel minderwaardige derde-vierde wereldburgers nodig. Geen gematigde, geen afvallige. Géén.

Reacties zijn gesloten.