Nuchter bekeken

fly2NUCHTER BEKEKEN

Wilders in Nederland heeft laten vaststellen via een bevraging bij 1800 Nederlanders, dat de meerderheid van de Nederlanders genoeg heeft van de islam. Het moet maar eens gedaan zijn, zegt hij , met roepen dat “anti-islam-ideeën extremistisch” zijn.
Extreem-rechts, gekoppeld aan de nazi’s, was tot op heden HET afschrikmiddel van links bij uitstek.  Dat heeft vele tienduizenden (in ons geval) Vlamingen afgeschrikt om voor het Vlaams Belang te stemmen. Dit was één van de belangrijkste argumenten van Jos Geysels om aanhang te vinden en een cordon in het leven te roepen.

Heden is de overgrote meerderheid van de Vlamingen overtuigd van het feit dat het enkel om politiek-electoraal gewin gaat (en ging). Wat niet belet dat die hersenspoeling diepe sporen heeft nagelaten op het gedrag van de kiezer. Het cordon, dat het VB uitsloot en voorlopig nog uitsluit van deelname aan de macht, maar vooral het cordon médiatique zijn/waren schuldig aan de achteruitgang van de partij.

Men slaagde erin om de kiezer te doen geloven dat een stem voor het VB een verloren stem was. Daar komt nu mede door toedoen van voorbeelden als Wilders, Le Pen, Nigel Farage e.a., ook hier,  stilaan een einde aan. Maar ook en vooral door de standvastigheid en hard labeur van vele VB-getrouwen.

De kiezer ziet intussen duidelijke voorbeelden in het buitenland.  Bevragingen als die door Wilders in Nederland verdienen navolging over gans West-Europa zodat de Vlamingen duidelijk zien dat het hoogtijd wordt om de vooroordelen t.o.v. het VB op te geven.  Je kan er zeker van zijn dat in alle landen de uitslag van dergelijke bevragingen deze van Nederland zullen benaderen en soms nog overtreffen.

In Vlaanderen zijn de vooroordelen nog te groot . Het was/is tientallen jaren ” één tegen allen”, zelfs van zogezegde gelijkgestemden.  Vandaar dat we vandaag nog geen “Nederlandse uitslag” moeten verwachten.  Maar er komt langzaam maar zeker een kentering in de houding tegenover het VB.  Dankzij de standvastigheid van die partij worden de anderen met regelmaat van de klok geconfronteerd met hun eigen schijnheiligheid!  Ze kunnen niet anders – willen ze overleven – om zoveel mogelijk de standpunten van het VB te benaderen. Langs de andere kant moeten ze de moslims proberen te vriend te houden omwille van de stemmen. Een niet vol te houden spreidstand.

Wilders heeft via deze enquête de anderen, de zogenaamde “verdraagzamen” voor de keuze gesteld . De uitslag is duidelijk!  Hij belooft de regering ermee te zullen confronteren . We wachten rustig de uitslag af.  Een stem voor Wilders zal n een zeer nuttige stem blijken te zijn in de strijd tegen het moslim-extremisme .
Nu nog de Vlamingen.

De vlieg