Geef ons eigen volk terug….

Paard van troye

“Geef ons geld terug” is het logisch gevolg van het bagatelliseren, negeren, zelfs criminaliseren van “Eigen volk eerst”.

Wat is er mis aan “eigen volk eerst” ?  Die slagzin van het Vlaams belang had de goedkeuring van alle gelederen onder de bevolking. Naarmate de onaangepaste vreemde import van ongeletterden toenam en zwaar gesubsidieerd werd, verminderde op stelselmatige en subtiele wijze de hulp aan bejaarden, alleenstaande moeders, de indexatie van pensioenen, verhoogde de kosten van levensonderhoud en de belastingen. De belastingen konden al de kosten niet meer opvangen en er werd geleend, veel geleend, onverantwoord veel geleend.

“Geef ons geld terug” is dus een logische eis, maar naar wie toe? Van de meer dan 1.500.000 individuen die op een of andere manier hoofd- of bijkomend belastinggeld, nu geleend geld, innen? Van het ambtenarenleger dat maar blijft aangroeien om de werkloosheidsstatistieken te verbloemen? Nee, van de werkenden is de grens bereikt, alhoewel, als de waalse minister van werk zegt dat we meer inspanningen zullen moeten doen dan kunnen we het ergste verwachten, besparingen zijn er tot nu niet geweest en de hogere loonafdrachten en hogere kost voor een vol winkelwagentje zijn voor rekening van de werkenden, want de indexaanpassing geldt ook voor de leefloners.

Zijn we dan niet solidair genoeg, verdomme, dat splitsen de opeenvolgende regeringen ons al jaren in de maag, wij hebben het hier zo goed en anderen zo slecht. Het is met die nietszeggende slogan dat al meer dan 50 jaar onze moeizaam opgebouwde welvaart geroofd is, eerst onderling op de gekende socialistische wijze, “laat de rijken betalen”, ook toegepast door de liberalen om hun stemmenverlies te remmen. Toen het grote publiek inzag dat zij die rijken waren en afhaakten van de klassieke partijen, werd er op één generatie meer dan één miljoen volksvreemde nieuwe gesubsidieerde kiezers geïmporteerd.

De enorme kost van “ontwikkelingshulp” van bijna 2% van het BBP, samen met de echte en verdoken sociale uitgaven en de gigantisch bijkomende structurele kosten, werd door die emigratie aangevuld tot bijna 30%. Samen met de crisis, waar de grote lichten niet op gerekend hebben, zitten we nu op 100% van het BBP, de Vlaamse economie kan de waalse socialistische hulpindustrie niet meer dragen en er wordt dus bij geleend, veel geleend, de schuldenlast bedraagt momenteel 378.000.000.000 EURO. Geef ons geld terug?? De Banken???

De eigen mensen, echte – meestal tijdelijke – hulpzoekenden spenderen veel moeite en tijd om enige vorm van bijstand te krijgen omdat de meeste wetten van de laatste jaren maar één doelgroep viseerden, nieuwe belgen, het eigen volk had het toch goed,  niewaar.

Maar dat eigen volk heeft een baan, en bijbanen omdat hun loon vermindert door de belastingen, want als je dan nog het ongeluk hebt een kind te hebben met een handicap of chronische ziekte dan heb je geen leven meer, met wat geluk en meestal omdat je iemand kent “op de dienst” word je dan vooruitgeschoven op de wachtlijst.

Ondertussen worden Europees miljarden sociale gelden naar landen buiten de EU versast, vooral moslimlanden, het bewijs dat de fraude alle proporties te buiten gaat en ongestraft kan blijven. Gaan die ons geld terug geven?

Eigen volk is bijzaak, zegt de regering,  je mag eigen kinderen, bejaarden, zieken en gehandicapten verwaarlozen, als je maar de anderen uit verweggistan helpt en in de watten legt. Als het maar stemmen oplevert. Wat is/was er eigenlijk mis met ‘eigen volk eerst’? Wat is er mis met het goed verzorgen van de bejaarden die vroeger hard gewerkt hebben?

Ondertussen blijft de volksvreemde regering di rupo doorgaan met de hoogste vorm van volksverraad, met als gevolg binnenkort burgerlijke ongehoorzaamheid, de voorbode van de Europese lente.

Dan weet ik niet meer wie ons geld zal terug geven, want heel de regering en hun slippendragers zullen het land verlaten hebben, de dubbele paspoorten in hun zog, ons achterlatend met een schuldenberg of erger, een geruïneerd Vlaanderen.

Het wordt dringend tijd voor een Vlaamse staat, weg met belgie met haar leuke dingen voor de mensen die ons naar de ondergang voert, anders lukt het nooit, een Vlaanderen dat streeft voor het landbelang en oog heeft voor alle eigen volk. Dan pas kunnen strategieën uitgewerkt worden om ons geld te recupereren. En anders starten we gewoon opnieuw van nul , dat kunnen we, dat hebben we bewezen.

Het moet wel nu, de EU zal dat voor goed verhinderen.

Murdok

1 gedachte op “Geef ons eigen volk terug….

  1. Onze meest correcten hebben die , racistische slogan ,Eigen Volk Eerst , reeds lang vervangen door ” Allochtonen Eerst ” gedreven door hun gevoel van naastenliefde en vooral eigenbelang , met al de gekende nare gevolgen . Alhoewel wij moeten toegeven dat die die beroemde VB slogan steeds meer en meer van toepassing is , maar dan in het negatieve , zoals bv , bij uitschrijven van boete’s , justitie , het uitpersen van “Eigen” financiele middelen , verkrachten van hun cultuur en leefgewoonte . Wie durft kritiek uiten wordt opgepakt en overgebracht naar ” het Centrum Van de Laatste Kans” ( het vroegere centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding) onder leiding van Herr Youssef Blancho .

Reacties zijn gesloten.