Nieuws uit de Somers’ oase

Spy Svg Png Icon Free Download (#488779) - OnlineWebFonts.COM

Geplukt van facebook: Klacht ingediend bij Somers over Somers beleid in Somersstad

Illegaal gebruik van coronagegevens door de stad Mechelen: Vlaams Belang dient klacht in bij de bevoegde Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers

Op 10 oktober ll. liet Mechels waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (OpenVLD) café De Zwaan aan het Mechelse slachthuis voor 48 uur sluiten wegens overtredingen op de coronaregels. De facto werd het café een hele week gesloten tot en met de algehele sluiting van de horeca. Volgens Vandersmissen werd zijn beslissing gestaafd door ‘verschillende meldingen’ van overlast en van een Facebook-filmpje waarop inderdaad zeer kort enkele coronaregels werden overtreden.

Niet alleen werd het café gesloten, maar ook enkele stadsarbeiders die er aanwezig waren werden op basis van het FB -filmpje ontslagen of kregen een tuchtstraf. Maar wat blijkt? Op 10 oktober is er bij de politiediensten geen enkele klacht over het café binnengekomen. Er zijn geen meldingsnummers en ook in het proces-verbaal over de sluiting zijn er geen getuigenissen om de motivatie tot die sluiting te rechtvaardigen.

Het café staat dan ook alles behalve gekend als ‘probleemcafé’. Eerder integendeel. Een sluiting zonder enige politievaststelling en zonder getuigenissen is op zijn minst uitzonderlijk te noemen. Meer nog, hoe is de stad erin geslaagd om álle aanwezigen te identificeren als er geen vaststellingen zijn van de politie? De politiewoordvoerder laat weten dat hij ‘geen toegang heeft tot die informatie en dat de wijze van identificatie deel uitmaakt van het geheim van het onderzoek’.

Hoe is men dan tot identificatie overgegaan?

-De contactgegevens van De Zwaan zijn door een stadsambtenaar opgevraagd – de stadsambtenaar deed dit naar eigen zeggen in zijn rol als lid van het COVID-19 Team.

-Uit e-mailverkeer blijkt dat in de procedure van het opvragen door deze stadsambtenaar, zowel de korpschef als de burgemeester (in cc) stonden.

-Uit de vermelding in cc ontstaat ontegensprekelijk het vermoeden dat de gegevens niet énkel voor contactopsporing zijn opgevraagd.

-In die procedure hebben noch een korpschef, noch een burgemeester enige rol te spelen.

-Officieel kan men inroepen dat Mechelen deel uitmaakt van één van de drie proefprojecten om steden en gemeenten zelf te laten traceren. Dat was in deze niet het geval.

-Toen bleek dat één van de aanwezigen covid positief was getest en dus in feite in quarantaine had moeten zitten werden ENKEL de stadsmedewerkers daarvan verwittigd en NIET de andere aanwezigen op de lijst.

De lijst werd dus duidelijk op selectieve wijze gebruikt door stadsbestuur (en mogelijk zelfs door de politie).

Frank Creyelman: ‘De horecagegevens mogen alleen worden opgevraagd in het kader van contactonderzoek en dit enkel door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Niet door de burgemeester of de politiediensten om vervolgens draconische sancties op te leggen of zware boetes uit te schrijven. Ondertussen ondertekent de stad het ‘ambitieuze’ charter van Baanbrekende Werkgever. De praktijk is totaal anders. De coronamaatregelen worden in proeftuin Mechelen gebruikt om DDR-toestanden te creëren. Daar moet paal en perk aan worden gesteld. Vandaar dat het Vlaams Belang bij minister Somers klacht heeft ingediend voor grove nalatigheid en schending van de privacywetgeving. Tegelijkertijd zal parlementslid Sam Van Rooy in de commissie Binnenlands bestuur minister Somers ondervragen over de privacy van de coronagegevens in de horeca.

Frank CREYELMAN

Ere Vlaams volksvertegenwoordiger – Fractieleider Vlaams Belang gemeenteraad Mechelen