Nieuws uit BorgerBronx

Borgerbronx-300x192Ondertussen in BorgerBronx….

Na de schietpartijen deze zomer op de Turnhoutsebaan en in de Guldensporenstraat werd de vermoedelijke dader deze week aangehouden. De bewuste schietpartijen zouden om een afrekening in het drugsmilieu gaan. De aanhouding op zich is een toe te juichen feit.

Maar daar houdt het niet mee op.

Wat zal er gebeuren met de “lustige schutter”? Zal hij een welverdiende straf krijgen of zal hij, met hulp van zijn (pro Deo) advocaat tot slachtoffer van alles en nog wat herleid worden en een geminimaliseerde straf krijgen? Of zal ook hij wegens één of andere procedurefout onmiddellijk op vrije voeten worden gesteld?

Trouwens, zelfs een welverdiende straf is hier niet zo erg. Met al de rechten en voordelen die door wetmakers werden verzekerd en in absurde wetten werden gegoten heeft geen enkele crimineel nog iets te vrezen hier. Zelfs een gevangenisstraf niet, behalve dan een tijdelijke vrijheidsberoving. Dat is zeer tijdelijk want met de wet Le Jeune kan zelfs een zware misdadiger vervroegd vrijkomen. In het regeerakkoord staan een aantal (zachte) wijzigingen aan deze wet maar de voorwaardelijke invrijheidsstelling blijft. Een pikant detail: zelfs deze onvoldoende wijzigingen worden door de Liga van de Mensenrechten aangevochten als zijnde in strijd met de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Men zou zich kunnen afvragen of deze beide instanties ook aan discriminatie doen, van de slachtoffers dan.

Ook werd bekend dat op bevel van de Burgemeester een café aan het Moorkensplein voor één maand moet sluiten wegens drugsoverlast. Ook een toe te juichen feit.

Maar daar houdt het niet mee op.

Als één locatie wordt gesloten dan verplaatst alles zich naar een andere locatie, dat is normaal en dat hebben we in het verleden ook al kunnen vaststellen. Zolang er vraag is zal er ook aanbod zijn, ook dat is een feit. Het is simpel een kwestie van economie. Dus zal er heel wat meer nodig zijn dan een tijdelijke sluiting van één locatie. Nu zijn de bewoners van en rond het Moorkensplein verlost van deze overlast, tijdelijk toch. Wij hopen met hen allen dat dit probleem door de juiste aanpak overal zal verdwijnen.

IJdele hoop? Misschien, want daarvoor zullen er heel wat meer en veel strengere maatregelen nodig zijn. Om te beginnen moeten zogenaamde “softdrugs” ook verboden worden want die zijn ook schadelijk voor de gebruikers. Maar dan zal heel de politiek-correcte linkse meute op haar achterste poten staan. Hun gehersenspoelde en door softdrugs gebruik benevelde geesten hebben geen klare kijk meer op de realiteit.

Elliot NessElliot Ness, uw reporter aan het verrijkte front