Niet op een volgend Zangfeest

Hugo Portier op fb:

60 jaar ANZ inzet. 14 jaar ANZ voorzitter. mijn 80ste verjaardag.

Op 29 april jl. vroeg ik naar bovenvermelde aanleiding aan de huidige ANZ voorzitter Bart Fierens volgende tekst te mogen brengen op een volgend Zangfeest, ik vroeg het driemaal, driemaal en kreeg driemaal geen antwoord. Daarom breng ik deze tekst naar aanleiding van 11 juli.

‘ Vlamingen, U heeft met ingetogenheid en overtuiging het Gebed voor het Vaderland gezongen. Moge dit lied mede de ontgoochelingen die U helaas niet gespaard werden en worden , als betrokkenen in dit land van het vervalste samenspel tussen staat en volk, U toelaten deze ontgoochelingen te verbijten;

Ik wens U ook toe de inhoud van dit lied te blijven koesteren , niet enkel tijdens een Zangfeest maar ook in het dagelijkse leven en eendrachtig te blijven ijveren voor de verwezenlijking van een Vlaamse Staat, ondanks de ontgoochelingen. Ook mijn wensen om samen altijd het juiste evenwicht te vinden tussen een niet partij-gebonden- nationalisme, de radicale en onvoorwaardelijke uitdrukking ervan, zonder iemand te ontzien, zonder de concrete strijdpunten uit de weg te gaan, zonder te vervallen in een gemakkelijke maar tot niets verbindende welwillendheid en beloftes maar met het oog op de Vlaamse eendracht , op een harmonie tussen droom en daad.

Ik wens wat Wies Moens zo treffend stelde: ‘ Slechts op dit éne na wil ik graag roemen : geen enkele Macht te hebben toebehoord die ‘ t mensenhart houdt voor een koopbaar ding. Ik wens dat de Vlaams nationale partijen onafgebroken ijveren voor hun kerntaak met name de verwezenlijking van een Vlaamse staat en daarbij geen kemphanen meer zijn maar wel kompanen zijn, in wederzijds respect en hoffelijkheid. Vermijd tegenover elkaar haat, broedertwist en schande.

Vlamingen, We kunnen het Prinsenvolk de Oude Nederlanden waardig worden als we het maar willen, als we ons – ieder voor zichzelf – kunnen verheffen boven kleinheid en sektarisme, boven baatzucht en knechtschap, boven uitsluitend partijbelangen. Scheppen we het klimaat waarin eendrachtige actie mogelijk moet zijn op alle levensgebieden van onze Vlaamse Gemeenschap.Tenslotte mijn beste wensen voor het Vlaams Nationaal Zangfeest, wij zingen Vlaanderen vrij. Ik wens het Zangfeest het verder juiste evenwicht tussen traditie, modernisering en een krachtige, bevlogen en wervende politieke boodschap, dan heeft het Zangfeest nog een lange toekomst.

Vlamingen , Dat zijn mijn innigste wensen.

Hugo Portier, Ere voorzitter ANZ

  • Het nieuw leven inblazen van Nekka
  • De opvoering van het oratorium de Oorlog van Peter Benoit.
  • Het tienpunten programma.
  • De wedstrijd voor Koor van het Jaar.
  • Het Memorandum van de Zes.
  • De Vlaamse Grondwet, voor de eerste keer in de geschiedenis van het Vlaams Parlement kon een burger in casu de voorzitter van het ANZ het Vlaams Parlement toespreken.

Nu nog een dankwoord. Wel , om niemand te vergeten, de honderden die mij gesteund hebben beperk ik me tot een zij en een hij. En dat zijn de vedetten van de Zangfeesten, namelijk de aanwezigen op de Zangfeesten, de militanten, zij die altijd beschikbaar zijn om vreedzaam te vechten voor de verwezenlijking een Vlaamse staat. Ik zal het een eer vinden om op het volgend Zangfeest niet meer op de eerste rij plaats te nemen maar ergens in een zij tribune.

Een terugblik:

1 gedachte op “Niet op een volgend Zangfeest

Reacties zijn gesloten.