Modernisering bij de islam

Blijkbaar hebben wij e.e.a. gemist. Naar verluidt zou Khomeini, u weet wel, de verguisde (religieuze) leider van Iran, een Ayatollah, vertrokken naar de eeuwige sjiitische jachtvelden in 1989, geen graten gezien hebben in het homohuwelijk of in een geslachtsverandering. Waarmee het verschil tussen de “ware” gelovigen en de zoetwatermatrozen nog een keer benadrukt wordt. Als er nog eens mannen, hand-in-hand lopende door het park, aangevallen worden door “jongeren”, dan weet de politie meteen bij welke islam-sekte de slachtoffers en/of de daders te zoeken.