Misschien is Mark kleurenblind?

Misschien is Mark kleurenblind?

Wij kregen vandaag een artikel te lezen over een man die na een val op zijn hoofd ineens niet meer kleurenblind was.
De 70-jarige muziekleraar Richard Riggs uit Yakima, Washington, was heel zijn leven kleurenblind tot hij ongeveer twee weken geleden na een val met de rechterzijde van zijn gezicht  onzacht met de grond in aanraking kwam.
Met als gevolg dat hij sterretjes kleuren zag.  Een heel nieuwe wereld ging voor hem open.

Nu vragen wij ons af of Mark Demesmaeker misschien ook aan deze ziekte lijdt.  Het zou in elk geval zijn stemgedrag in het Europees Parlement verklaren, waar hij steevast op het groene knopje duwt voor beslissingen, die in Antwerpen, met partijgenoten Bart en Liesbeth aan het roer,  onbegrip en woede opwekken.

Zo keurde Mark een resolutie over het “Europese integratieproces van Kosovo” goed, waarin het Europees Parlement ervoor pleit dat Kosovo lid moet worden van de EU, dat de visumplicht voor Kosovaren moet wegvallen en dat het land nog meer geld moet krijgen in het kader van de ‘pretoetredingssteun‘. Het zal hem toch niet onbekend zijn dat Kosovo een beruchte reputatie heeft op gebied van corruptie en georganiseerde misdaad.

En dat het geen eenmalig feit was wordt geïllustreerd door het induwen van dezelfde groene knop voor een resolutie over het vrije verkeer van personen die lijnrecht ingaat tegen de lidstaten die hun arbeidsmarkt en sociale zekerheid willen beschermen tegen massale armoede-immigratie en sociale dumping.

Wie een goede band heeft met Mark moet hem eens op dit artikel attent maken.  En op de wonderbaarlijke genezing mits… zie bovenaan dit artikel.  Waarbij we willen benadrukken dat we niemand op ideeën willen brengen.  Mark moet de therapie wel vrijwillig ondergaan, waarbij wij geen enkele garantie op succes kunnen garanderen.

FT

nydailynews