Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWanneer gaan onze kiezers wakker worden?

We leven in een zogenaamde “democratie”. Maar deze democratie is feitelijk een “aangepaste” of “vervormde” democratie.

Het is een democratie die in handen is van enkele groepen “machtigen” die de spelregels zodanig hebben aangepast dat we feitelijk beter kunnen spreken van een gemanipuleerde democratie die er dus in feite geen meer is.
De laatste dagen kunnen we in bijna al onze kranten lezen dat de namen van reeds méér dan de helft van de toekomstige parlementsleden reeds gekend zijn en dit zonder dat één stem door de kiezer werd uitgebracht. Dit is een trieste vaststelling en het duidelijk bewijs dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen.

Beroepspolitiekers willen kun macht behouden en steeds maar bestendigen door allerlei trucjes. De belangrijkste “truc” is deze van de zogenaamde “verkiesbare plaatsen” waarbij een kandidaat die bovenaan de lijst staat vooraf weet dat hij zeker zal verkozen zijn en het aantal voorkeurstemmen voor hem weinig of geen belang zal hebben. Op deze wijze worden de meeste zetels verdeeld en de kiezers kunnen dan feitelijk alleen nog maar stemmen voor de houders van de zogenaamde “strijdplaatsen”. Reeds vanaf de eerste dag dat we ons met politiek hebben trachten bezig te houden wezen we op deze onrechtvaardigheid. Het is onze mening dat iedere partij in eigen rangen een verkiezing moet organiseren waarbij ieder partijlid zich kandidaat kan stellen voor een of ander mandaat. Indien er b.v. 132 parlementsleden kunnen verkozen worden dan zijn het de 132 kandidaten die de meeste stemmen behaalden tijdens die partijstemming die op de kieslijst zullen komen. De volgorde zal door een onschuldige hand worden bepaald en tijdens de verkiezing tellen alleen de voorkeurstemmen. Men kan dan alleen maar stemmen voor één of meerdere namen van eenzelfde partij. De kiezer kiest dus automatisch voor één partij maar bepaalt wel zelf wie van deze partij zijn voorkeur wegdraagt. Op deze wijze kan men van democratische verkiezingen spreken. Wat we vandaag meemaken is een vorm van ondemocratische huichelarij en een democratisch voelend volk onwaardig.

Zolang de pers met grote zekerheid , en weken voor de werkelijke verkiezingsdag, de lijsten van de toekomstige verkozenen kan publiceren mogen we verklaren dat we niet meer in een democratisch land wonen. De enige mogelijkheid om een einde te stellen aan dit onrecht is om in de toekomst nog uitsluitend op personen en niet meer op partijen te stemmen.

Hopelijk begrijpen steeds meer kiezers deze noodzaak en helpen ze dan ook om allerlei manipulaties in de toekomst uit te sluiten. De democratie zou er wel bij varen.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

4 gedachten over “Men zegge het voort

 1. In Belgie is het zelfs nog erger: hier lijkt een politiek mandaat gewoon erfelijk.

 2. Beste Freddy,
  Om dan nog maar te zwijgen over het “stemmen met computer”. In het verleden zijn er reeds “onregelmatigheden” vastgesteld met dit systeem. 1 parij was daar het slachtoffer van. Tijdens de verkiezingen van 2012 werden nieuwe stemcomputers ingevoerd, en niemand zal ontkennen dat er van alles mis liep. Of toch, Geert Burger van de on-Vlaamse N-VA. Na herhaaldelijke verzoeken de nieuwe stemcomputers niet te laten gebruiken op 25 mei, komt G. Burger van de on-Vlaamse met uitgestreken smoel (hij heeft geen andere) verkondigen dat er niets mis is met het nieuwe systeem, en dat het gewoon gebruikt zal worden. Je moet zelfs de lagere school niet afgemaakt hebben om door te hebben dat dit niet pluis is. Verkiezingen hebben niets meer met democratie te maken, maar zoals u schrijft ALLES met macht, of liever MACHTSMISBRUIK.

 3. Beste Freddy,
  “Democratie” zoals wij die kennen is een vorm van bestuur waarbij de partijen die aan de macht zijn door het manipuleren en wijzigen van de spelregels al het mogelijke doen om de macht zolang mogelijk te behouden. Een parlement bestaat voor 90 % uit verkozenen wiens enige taak het is op het juiste moment op het juiste knopje te drukken. In feite dus totaal overbodig.
  Laten wij ons even naar het rijk der dromen verplaatsen en kijken hoe een echte democratie er zou kunnen uitzien. Nemen we het land Utopia met 10 miljoen kiesgerechtigde burgers (+ 18 jaar). Om als volksvertegenwoordiger verkozen te worden heeft men 50.000 stemmen nodig. Een partij die 1.000.000 stemmen haalt heeft recht op 20 afgevaardigden. Als men in de loop van de rit zich niet meer kan verzoenen met de partij waar je verkozen bent neem je ontslag en wordt door de partij een nieuwe afgevaardigde aangesteld tenzij je als onafhankelijke verkozen werd en op eigen houtje 50.000 stemmen haalde. Als 75 % van de stemgerechtigden hun stem uitbrachten betekend dit dat het parlement samengesteld zal zijn uit 150 afgevaardigden en er 50 zitjes leegblijven. 25 % van de bevolking heeft immers niet gestemd en daarmee de wens uitgedrukt geen vertegenwoordiger te willen.
  Hiermee is de weg vrij om de burger eveneens te laten beslissen over het nut van sommige instellingen (provincieraad senaat …) en mandaten (goeverneur president …)
  Als minder dan 50 % van de stemgerechtigden aan deze verkiezingen deelnemen betekend dit dat de meerderheid van de bevolking het nut van deze instellingen niet langer inziet en ze dus best afgeschaft worden. Om alle twijfel hieromtrent weg te nemen kan zelfs een tweede stemronde ingelast worden.
  Al eens berekend hoeveel besparingen dit systeem zou opleveren. Tijd om Utopia en het rijk der dromen te verlaten en terug te keren tot de realiteit van vandaag met zijn “cordon sanitaire” en andere democratische verzinsels.

 4. Beste Willy,
  Als morgenvroeg de wekker afloopt houd ik deze droom een tijd in mijn gedachte. Als ik na mijn bezoek aan de badkamer “echt” wakker ben zal de vreselijke realiteit weer tot me door dringen. Zoals u het zelf schrijft in uw laatste zin.

Reacties zijn gesloten.